Selahattin ÇELİK

Selahattin ÇELİK


TURİZM COĞRAFYASI ( Yeniçağ Elizabeth ve Rönesans Dönemi)

10 Mart 2020 - 00:02

                Coğrafi keşiflerin temelinde de insanların seyahat etme merak ve zevkinin yattığı söylenebilir. Pusulanın ve matbaanın icadı, gemicilik ve haritacılığın gelişmesi, ulaşım alanındaki gelişmeler ve haberleşme imkânlarının ilerlemesi insanların gezme merakını artırmıştır. 19. ve 20. yüzyıllardaki bilim, teknik haberleşme, ticari ilişkilerde ve ekonomik alanlarındaki baş döndürücü hızlı gelişmeler modern anlamda turizmin gelişmesini sağlamıştır.

                Özellikle 2. Dünya Savaşı’ndan sonra dünyadaki büyük ekonomik gelişmeler, uçakların sivil havacılıkta kullanımı insanların savaş alanlarını örme merakı turizm faaliyetlerinde yeni çığırlar açmıştır. Yakın geçmişte ise 1973’te görülen petrol krizi, 1990’daki Körfez ve Savaşı, 2001’de Dünya Ticaret Merkezi’ne yapılan terör saldırısı ve 2003’te Çin’de görülen Sars ve Kuş gribi gibi bulaşıcı hastalıklar turizm faaliyetlerinde kısa süreli geçici gerileme ve duraklamaların yaşanmasına sebep olmuştur.

Yakın Çağ (Modern) Dönemi:
Milattan sonra 1914’ten bugüne kadar olan döneme de Modem Dönem denilmektedir. Bu dönemde Alpler ve keşif gezileri moda olmuştur, ulaşım daha ucuz ve kolay hale gelmiştir. Kitlesel turizm hareketleri başlamıştır. Dağ turizmi de popüler olmuştur. Araba ve uçağın ortaya çıkması sonucu çok daha uzaklara daha kolayca ve ucuza gidilebilmiştir.

Oto yolların yaygınlaşmasıyla yeni turizm türü çıkmış ve turizm kolaylaşmıştır. Çalışanların sosyal haklara sahip olmaları sonucu kitle turizmi de başlamıştır. Çalışanların elde ettikleri bu sosyal haklardan en önemlisi ücretli tatildir. Bu hak aslında Birinci Dünya Savaşından hemen önce elde edilmiştir. Artık turizm, herkesin kolayca katılabileceği bir faaliyet olmuştur. Refah ve daha çok tatil sonucu turizm gelişmiş ancak II. Dünya Savaşıyla bu kesintiye uğramıştır.

Asıl turizm hareketi ise İkinci Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkmıştır. Teknolojideki gelişme ulaşım araçlarına da yansımıştır. Savaş sonrası özellikle hava ulaşımı hız kazanmıştır. Sivil havacılığın gelişimi sonucu çok uzak yerlere çok kolaylıkla ulaşılması sağlanmıştır. Bunların yanı sıra savaş sonrası yıkılan kentlerin yeniden, planlı ve modern bir şekilde inşası turizm olgusunu desteklemiştir. Yeni kurulan kentlerde oteller, sergi ve festival alanları, spor tesisleri gibi yerler inşa edilmiştir.

Günümüzde Turizm
Turizm ile ilgili bilimsel araştırmaların kısıtlı oluğu dikkat çekicidir. Yeni bir bilim dalı olarak ortaya çıkan bu konudaki yetersiz çalışmaların yeri doldurulmalıdır. Yeni bir sektör olarak ancak 1950’lerden itibaren dünya gündemine giren turizm son yıllarda çok büyük gelişmeler göstererek bütün ülkelerin ana gündemleri arasına girmiştir. Bu son dönemde çağ atlayan turizm faaliyetlerinin hızla gelişmesinin başlıca nedenleri ise şöyle sıralanabilir:

1- Eğitim seviyesinin yükselmesi,
2- Dünyanın çeşitli coğrafyalarındaki bilgilerin artması,
3- Ulaşımdaki büyük gelişmeler (otomobil, otobüs turları, ucuz dolmuş uçak seferlerinin artışı.)
4- İnsanları gelir düzeyinin yükselmesi,
5-Ülkelerde tanıtım faaliyetlerine büyük önem verilmesi.
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum