Selahattin ÇELİK

Selahattin ÇELİK


TURİZM COĞRAFYASI (Turizm ve Rekreasyon)

04 Mart 2020 - 00:04

8 – Dinlenme ve Eğlenme
Hızlı sanayileşme beraberinde büyük şehirleri, metropolleri ve buralarda oluşan olumsuz şartlar (kalabalık, yoğun trafik, hava, su, toprak, ses ve görüntü kirlilikleri, topraktan koparak beton ve asfalt arasında sıkışma) insanları canından bezdirmiş, bunaltmış ve yorgun düşürmüştür. Bunun için insanlar, doğayla baş başa kalmak, sessiz ve sakin bir hayat özlemi duymaya başlamışlardır.
Bir yandan da sanayileşmeye paralel olarak üretim tekniklerinin gelişmesiyle de iş süresi kısalmış, boş zaman çoğalmıştır. İnsanlar bu zamanı değerlendirmek için tatile çıkma fırsatı bulmuşlardır. Böylece psikolojik ve bedensel yorgunluğu gidermek için yerleşim yerlerinin dışına çıkma ihtiyaç halini almıştır.

9 – Politika
Politik amaçlarla ülke sınırları içinde ve ülkelerarası yapılan geziler turizm hareketlerine sebep olmaktadır. Politik amaçlarla yapılan bu yer değiştirmeler, turizm olaylarının en önemli araçlarından biri olmaktadır. Ulusal politikaların karşılıklı anlayış, sevgi ve saygı esasına dayanarak cereyan etmesinde turizmin de olumlu etkileri vardır.

İnsanların ülkenin değişik bölgeleri ve bölge insanları ile temasta bulunması, onları daha yakından tanımalarına sebep olur. Karşılıklı sevgi ve saygının meydana gelmesi ise her türlü politik mücadelenin anlayış ve olgun bir hava içerisinde geçmesini sağlar.

Uluslar arası ilişkilerin olumlu yönde gelişmesinde turizmin rolü çok büyüktür. Komşu ve uzak ülkeleri görmek, tanımak, konuşmak ve sevmek turistik ilişkilerle mümkündür. Ulusların birbirlerini sevmeyi öğrenmesi ve karşılıklı anlayış içinde bulunmaları ülkeler arasındaki bağları daha da kuvvetlendirir.
Uluslar arası anlaşma ve karlar daha içten bir hava içerisinde oluşur ve her devlet tarafından istenilen neticeye daha kolay varılmış olur. İnsan ilişkileri dünya milletlerini birbirlerine daha çok yaklaştıracağından barışın doğmasına da yardımcı olur. Günümüzde turizm, milletlerarası barış, kardeşlik ve mutluluk sağlama unsuru olmaktadır.

Devlet adamı, diplomat ve kamu görevleri ile ilgilenen, önemli politik olayları izlemek veya bunların cereyan ettiği yerleri görmek ve diğer politik ilişkileri nedeniyle seyahate sebep olan başlıca nedenler şunlardır: Siyasi parti mitingleri, siyasi kurultaylar, siyasi kongreler, siyasi zirve görüşmeleri.

10 – Milli ve Milletlerarası Kongre ve Konferanslar
Milletlerarası kültür alış-verişinin yapıldığı, çeşitli konularda düzenlenen kongre ya da konferanslara konuşmacı veya izleyici olarak katılanların meydana getirdikleri turistik hareketlerdir. Kongre ve konferanslar aynı zamanda kitle turizminin gelişimini de sağlar. Bu etkinlikler döviz girdilerini artırma yanında, o ülke halkını dünya uluslarına tanıtma ve sevdirme bakımlarından da yararlı olmaktadır. Bunların dışında insanları gezmeye yönelten diğer bazı sebepler:

11- Dost ve Akraba ziyaretleri

12- Alış-veriş

13- Macera

14- Dünyayı tanıma

15- Monotonluktan Kurtulma şeklinde sıralanabilir.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum