Reklam
Selahattin ÇELİK

Selahattin ÇELİK


TURİZM COĞRAFYASI ( İç Anadolu Kaplıcaları )

05 Mayıs 2020 - 00:02

Ankara çevresinde Ayaş, Kızılcahamam, Haymana gibi kaplıcalar çok tanınmıştır. Kayseri yakınlarındaki Tekgöz ve Bayramhacı kaplıcaları, Niğde ve Yozgat illerinde kaplıca kaynakları bulunmaktadır. Sivas’ta bulunan kaplıcaların en tanınmış olanı Balıklı Çermik adıyla bilinen kaplıcadır. Burada bulunan küçük balıklar, deri üzerindeki hastalıklı mikroorganizmaları yiyerek cildi tedavi etmektedirler. Bu yüzden bu balıklar, “doktor balıklar olarak Türkiye’de ve dünyada ün kazanmışlardır.

Akdeniz Bölgesi Kaplıcaları
Hatay’da Reyhanlı, Osmaniye-Haruniye ve Erzin kaplıcaları dışında Mersin, Tarsus ve Mut İlçesi’nde kaplıcalar bulunmaktadır.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Kaplıcaları
Bu bölgemizde de çok sayıda kaplıca, ılıca ve içmeceler bulunmaktadır. Malatya-İspendere, Erzurum-Ilıca, Bingöl-Kös ve Hozavit, Siirt-Billoris, Ağrı-Diyadin, Diyarbakır-Çermik, Elazığ-Karakoçan kaplıcaları en tanınmış olanlarıdır. Bunlardan Siirt-Billoris ve Bingöl-Kös kaplıcaları bol su çıkaran kaynaklar olarak dikkat çekmektedirler.

KAYNAKÇA
AKOVA, İ. (2000).  Alternatif Turizm Olanaklarımız, Coğrafya Dergisi, Sayı: 8,  71–84, İstanbul.
AYAZ, N. APAK, Ö. C. 2016. Kış Turizmine Katılan Yerli Turistlerin Seyahat Motivasyonları ve Seyahat Memnuniyetleri. 1. Ulusal Alternatif turizm Kongresi Bildiriler Kitabı, Erzincan.
AYDIN, O. (2012), Türkiye’de Alternatif Bir Turizm; Sağlık Turizmi. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 14 (23): 91-96. Karaman.

BAŞAR, F. KOCAMAN, G. KÖKSAL, Y. 2016. Ekolojik Çiftliklerin Alternatif Turizm Açısından Değerlendirilmesi: Erzurum İli Örneği, 1. Ulusal Alternatif Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı, 159. Erzincan.
BAYKAN, S. (2014). Alternatif Turizm Kaynaklarından Golf Turizmi ve Kongre Turizmi; Ülkemize Ekonomik Katkıları Açısından Karşılaştırılması: Antalya Örneği (Uzmanlık Tezi), İstanbul.
ÇELİK, S. (2016). Türkiye Turizm Coğrafyası, Ders Notları, 30. Kilis.

DİNÇER, M. Z. (2016). Alternatif Turizm Kapsamında Türkiye’de Sağlık Turizmi Yatırımlarının Değerlendirilmesi, 1. Alternatif turizm Kongresi, Bildiriler Kitabı, 172, Erzincan.
GÜLCAN, B. (2010), İşletme Araştırmaları Dergisi, 2/1, 100. Ankara.
İSTANBULLU DİNÇER, F. 2016. Türkiye’de Sportif Olta Balıkçılığının Alternatif Turizm Kapsamında Değerlendirilmesi I. Ulusal Alternatif Turizm Kongresi, Erzincan.
UYGUR, S. M., BAKAN, E. , (2007). Kültür Turizmi ve turizmin Kültürel Varlıklar Üzerindeki etkileri, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 2. Ankara.

KAHRAMAN, N. (2010). Erzurum I. Ulusal Alternatif Turizm Kongresi, Doğa ve Kış Sporları Bağlamında Sürdürülebilir Turizm Gerekleri. Erzurum.
KANDEMİR, A. Erzincan’ın Alternatif Turizm Kapsamında Yeterince Öne Çıkarılamamış Bir Değeri: Erzincan (Türkiye)’a Özgü Bitki Çeşitleri, I. Ulusal Alternatif Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı, 203, Erzincan.
YALÇINYAVUZ, Ü. ; YILMAZ, F. 2016. Alternatif Turizm Kapsamında Erzincan İlinde Yayla Turizminin Değerlendirilmesi, 1.Ulusal alternatif turizm Kongresi Bildiriler Kitabı, 310, Erzincan.
YEŞİLTAŞ, M., ÖZTÜRK, İ. 2008, 1. Bölgesel Kalkınma Çerçevesinde Alternatif  Turizm Faaliyetlerine Yönelik Bir Değerlendirme: Sivas Örneği. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2008, Cilt 9, Sayı 1. Sivas.
YURDAKUL, F. , ÖZGENCİL, G. (2016). Türkiye’deki Turizm Gelirinin Belirleyicileri ve Alternatif Turizm Gelirlerinin Önemi, 1. Ulusal Alternatif Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı, 76, Erzincan.
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum