Selahattin ÇELİK

Selahattin ÇELİK


TURİZM COĞRAFYASI (ALTERNATİF TURİZM)

03 Nisan 2020 - 00:01

Alternatif Turizm, Özel İlgi Turizmi, Eko Turizm, Yumuşak Turizm, Yeşil Turizm, Sorumlu Turizm adlarıyla bilimsel çalışmalarda yer alan bu kavramlar eş anlamlıdır.

Bu tür turizmde, seyahate katılanlar az sayıda gruplar halinde (15–20 kişi ) veya bireysel olarak seyahat ederler. Bu gezginler, eğitimli ve varlıklı kişilerdir, doğaya duyarlıdırlar, yöre halkıyla ilişki kurmak isterler ve yöre halkının çıkarlarını gözetirler.

Özel İlgi/Alternatif Turizm bağlamında; doğa temelli, eğitim amaçlı, hobilere, kültüre dayalı turizm çeşitleri geliştirilmiştir. Doğa ve Spor amaçlı çok sayıda sportif etkinliği içeren turizm türlerine talep her geçen gün artmıştır.

Alternatif Turizm kitle turizminin rakibi olarak yaratılmamıştır. Temel amaç, bireylerin çeşitli güdülerini, sosyal, kültürel, psikolojik gereksinimlerini karşılayabilmenin yanı sıra dünyada turizm yapılabilir alanlar çoğaltılamayacağı için doğal kaynakları turizmde koruyarak kullanabilmek olmuştur.”
Türkiye’de çok zengin turizm kaynaklarının varlığı insanlarımız için büyük bir şanstır. Bu değerlerimizin daha fazla tanıtılması için yapılacak çalışmalarla turizmin ülkemiz açısından önemi daha da artacaktır.
Çünkü turizmin; konaklama yerlerinde, organizasyon kuruluşlarında, ulaşımda ve inşaat sektöründe, ticari kuruluşlarda, kısaca turistlerin harcama yaptığı her yerde istihdam imkânı bulanlara gelir kaynağı olduğu ve dolayısıyla ülke ekonomisine büyük katkılar sağladığı genel kabul görür.

ALTERNATİF TURİZMİN YARARLARI
Günümüzde sanayileşme, ulaşımdaki hızlı gelişmeler, kentleşme, nüfus artışı ve kitlesel özellikteki turizm hareketleri, çevresel değerler üzerinde hızla bozulmalara yol açarak bu kaynakların sonsuz olmadığı ve korunması gerektiğini gündeme getirmiştir.
Yaşanan bu olumsuzluklara bağlı olarak bireylerin, çevre ve turizm olgusuna bakışı değişmiş ve taleplerini, doğal kaynakları daha iyi koruyabilmek ve gelecek nesillere aktarabilmek için deniz-kum-güneş üçgeninde gerçekleşen turizm tercihlerini doğa temelli turizm türlerine yönelik değiştirmişlerdir.
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum