Selahattin ÇELİK

Selahattin ÇELİK


3. KAVMİYETÇİLİĞİN TEHLİKESİNİ VURGULAYAN BAZI AYET VE HADİS

06 Eylül 2016 - 00:01

3- İnsanlar arasında bir üstünlük ve fazilet varsa ve olabilirse o da sadece ahlaki üstünlük ve fazilettir. Kuran’ın kısacık bir ayetinde anlatılan bu gerçekler Hz. Peygamber tarafından da şöyle açıklanmıştır: ‘Sizden cahiliyet ayıplarını ve büyüklenmelerini uzaklaştıran Allah’a hamdolsun. Ey İnsanlar! Tüm insanlar iki gruba ayrılır. Bir grup iyilik yapan, iyi olan ve kötülüklerden sakınanlardır ki, bunlar Allah nazarında değerli olan kimselerdir. İkinci grup ise günahkâr, isyankâr olanlardır ki, bunlar da Allah nazarında değersiz olanlardır. Yoksa insanların hepsi Hz. Âdem’in çocuklarıdır. Allah da Âdem’i topraktan yaratmıştır.’[1] Ey insanlar! Dikkat edin, Rabbiniz birdir. Hiçbir Arap’ın Arap olmayana üstünlüğü yoktur ve hiçbir Arap olmayanın da hiçbir Arap’a üstünlüğü yoktur. Siyah renkte olanın hiçbir beyaz renkte olana, beyaz renkte olanın da hiçbir siyah renkte olana üstünlüğü yoktur. Üstünlükler ancak takva iledir. Şüphesiz ki Allah katında en değerliniz, Allah’tan en çok sakınanınızdır. Dikkat edin, tebliğ ettim mi? Hepsi de ‘evet tebliğ ettin ya Resulallah’ dediler. Onun üzerine O da, ‘öyleyse burada olanlar olmayanlara bunları ulaştırsın’ buyurdu.[2]
Bu konu ile ilgili diğer bazı hadislerde de şöyle buyrulmaktadır: ‘Hepiniz Âdemoğullarısınız, Âdem de topraktan yaratılmıştır. İnsanlar babaları ve dedeleriyle öğünmekten vazgeçsinler. Çünkü onlar Allah nazarında küçük bir karıncadan daha değersizdirler.[3] Allah Kıyamet günü sizin soyunuzdan sopunuzdan sormayacaktır. Şüphesiz ki Allah katında en üstün olanınız, kötülüklerden en çok sakınanınızdır. Allah sizin mallarınıza ve şekillerinize bakmaz, fakat O, sizin kalplerinize ve amellerinize bakar.[4] Bu talimatlar sadece sözden ibaret kalmamış, İslam bunlara uygun olarak Müslümanlardan kurulu dünya çapında, renk, ırk, dil, vatan ve millet farkı olmayan bir kardeşliği tesis etmiştir. Bu kardeşlikte üstünlük, aşağılık, ayrımcılık ve taassubun hiçbir izi yoktur. Bu kardeşliğe giren her insan, hangi millet, ırk, memleket ve vatandan olursa olsun tamamen eşit haklarla bu kardeşliğe ortak olmuştur ve olmaktadır. İslam’a karşı olanlar bile, İslam Toplumunda insan eşitliği ve birliğinin başarılı bir şekilde uygulanmasını, başka herhangi bir dinde ve bulamadıklarını itiraf etmektedirler. Bir cümleyle belirtmek gerekirse sadece İslam, yeryüzünün her tarafına dağılmış sayısız milletleri ve ırkları birleştirerek bir tek ümmet yapmıştır. Bu derece muazzam ve uyumlu bir birliği ve bütünlüğü sağlayan başka bir inanç yoktur.
Âlemlere rahmet olarak gönderilen İslam Peygamberi, kavmiyet davası gütmeyi sık sık gündeme getirerek eleştirmiş ve kesinlikle yasaklamıştır. Bir hadisinde: “Ey insanlar! Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz Âdemdensiniz, Âdem ise topraktandır. Arap’ın Arap olmayana, beyazın siyah üzerine üstünlüğü yoktur. Üstünlük takvadadır (Allah’tan korkup sakınmaktadır).”[5] buyurmaktadır. Yine “Veda Hutbesi” olarak bilinen ünlü konuşmasında, “Arap’ın Arap olmayana, Arap olmayanın Arap olana, beyaz renklinin siyaha, siyah renklinin beyaza bir üstünlüğü olmadığını, üstünlüğün yalnızca takva ile olduğunu on binlere ilan etmiştir.

Resim: 2- İnsanların Renklerinden Dolayı Aşağılanmaları Büyük Terbiyesizliktir.

[1] Beyhaki, Tirmizi.[2] Beyhaki.[3] Bezzar.[4] Müslim, İbn-i Mace.[5] Tirmizi.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum