Reklam
Selahattin ÇELİK

Selahattin ÇELİK


3. KAVMİYETÇİLİĞİN TEHLİKESİNİ VURGULAYAN BAZI AYET VE HADİS

03 Eylül 2016 - 00:06

Yahudilerin azgınlıkları onların lanetlenmelerine sebep oluştur. Onlar yalnız dünyada değil, ahirette de kendilerini üstün ırk olarak görüyorlardı. Dünyadaki azgınlık ve sapıklıkları yetmiyormuş gibi, bir de ahiret hayatına ambargo koyma cüretinde bulunuyorlardı. “ (Ehli kitap): ‘Yahudiler yahut Hristiyanlar hariç hiç kimse cennete giremeyecek’ dediler. Bu onların kuruntusudur. Sen de onlara: ‘Eğer sahiden doğru söylüyorsanız delilinizi getirin’ de.”  “(Ey Muhammed, onlara): Şayet iddia ettiğiniz gibi ahiret yurdu Allah katında, diğer insanlara değil de yalnızca size ait ise ve bu iddianızda doğru iseniz, haydi ölümü temenni edin (bakalım) de. Onlar, kendi elleriyle önceden yaptıkları işler (günah ve isyanları) sebebiyle hiçbir zaman ölümü temenni etmeyeceklerdir. Allah zalimleri iyi bilir.  Yahudiler ve Hristiyanlar, “ahiret hayatı sadece bize aittir” şeklinde safsata iddia etmişler, bu mesnetsiz safsatayla “Yahudi ve Hristiyan olmayanlar öbür dünyada nimete nail olamazlar” demek istemişlerdir. Bu iddiaya karşılık siz de onlara “Mademki öyledir, haydi ölümü isteyin” mealindeki ayetler indi. Ama onlar asla ölmek istemezler. “Yemin olsun ki, sen onları yaşamaya karşı insanların en düşkünü olarak bulursun. Putperestlerden her biri de arzular ki, bin sene yaşasın. Oysa yaşatılması onu azaptan uzaklaştırmaz. Allah, onların yapmakta olduklarını eksiksiz olarak görür. 
Ehli kitap, kendilerine indirilen kitaplarda açıkça belirtildiğine ve de ilim sahiplerinin onlara ısrarla bildirdiği halde, son Peygamber kendi ırklarından olmadığı için O’nu kabule yanaşmadılar. “Kendilerine kitap verdiklerimiz O’nu (o kitaptaki Peygamberi), öz oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Buna rağmen onlardan bir grup bile bile gerçeği gizler.”  Yahudiler Tevrat’ta, Hristiyanlar da İncil’de ahir zaman Peygamberinin vasıflarını gördüler, O’nun gelmesini beklediler; her nesil bunu kendilerinden sonra geleceklere anlattı ve inanmalarını tavsiye etti. Bunun için her iki zümre de bu Peygamberin gelmesini dört gözle bekliyorlardı. Ancak O’nun Araplar arasından ve bir yetim kimse olarak gönderildiğini görünce sırf ırkçılık gayret ve düşüncesiyle inkâr ettiler. Hâlbuki O’nun hak Peygamber olduğunu, kendi oğullarını bilip tanıdıkları gibi biliyorlardı. Yahudi hahamları, Peygamberimizin Tevrat’ta zikredilen vasıflarını gizlediler ve yaptıkları bu kötü iş için de maddi karşılık aldılar.
Yüce Kitap Kur’an-ı Kerim’de ırkçılığın tehlikesi ve insanlar arasında oluşturduğu tahribatla ilgili olarak geçen bazı ayetler şöyledir: Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun ki esirgenesiniz”  Burada din kardeşliğinin önemi vurgulanıp, basit dünyevi çıkarların kardeşlerin aralarına girip onları birbirine düşürmemesi gerektiği, nefislerine uyup bu yüzden araları bozulan fertlerin uyuşturulmasının iyiliklere sebep olacağı vurgulanmaktadır.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum