Sadık ÜZER

Sadık ÜZER


UMRE İBADETİNİN KAZANIMLARI

05 Mayıs 2016 - 00:05

“Allah rızası için yapılan bir Umre, bir sonraki Umreye kadar işlenecek küçük günahlara keffarettir.” Çok değerli okuyucularım! Sizlere öncelikle şunu arz edeyim ki, dinler tarafından kutsal sayılan mekânlar ve zamanlar olduğu gibi, yüce dinimiz İslam’ca da kutsal ve muhterem kabul edilen yerler ve zamanlar vardır. Yeryüzünde şehirlerin anası Mekke-i Mükerreme ve Mekke’nin bağrında barındırdığı, ortasında Kâbe-i Muazzama’nın bulunduğu Harem-i Şerif, Safa ve Merve Tepeleri, Arafat, Müzdelife, Hira Mağarası, Sevr Dağı’ndaki Sevr Mağarası Cin Mescidi, Cennet’ül Mualla, özellikle sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a)’in dünyaya teşrif ettikleri evi, Umre ve Hac ibadeti vesilesiyle ziyaret edilen çok mübarek yerlerdir. Allah Rasulü (s.a)’in hicretten sonra, bizzat kendilerinin ismini verdiği Nur şehri Medine, orada bulunan Mescid-i Nebevi, Ravza-i Mutahhara, Uhud, İki kıbleli mescid, Yedi mescidler, Hendek Savaşı’nın yapıldığı yer, Kuba Mescidi, Cennetü’l Baki Kabristanlığıda her mü’minin gidip görüp ziyaretiyle huzurunu hayal ettiği mübarek yerleridir. Evet, her Hac mevsiminde, Umre mevsimlerinde duygusal olarak dudaklarımızdan şu mısralar dökülüyor:  “ Bir mübarek sefer olsa da gitsem    Kâbe yollarında kumlara batsam. “ Gerçek şu ki, yüce Rabbimiz, Hac ve umre ibadetini gücü yetenlerden istiyor. Allah Teâla (c.c.) Kur’an-ı Kerim’in Bakara Sûresi 196. Âyetinin baş kısmında “Haccı’da Umre’yide Allah için tamamlayınız...”buyuruyor.   Dini anlamda Umre: İhram’a giriş yeri olan mikatta Umre niyetiyle İhram'a girecek ki, altlı – üstlü iki büyük beyaz havlu - kefen misali Rabbimizin emrine âmâde olmaktır. Yüce Rabbimizin Kâbesini tavaf, Safa ve Merve Tepeleri arasında usulüne uygun sa’y yapmak ve tıraş olduktan sonra ihramdan çıkmaktır. Evet, Allah Teâla Hazretleri her şeyi insan için, insanı da kendisine kulluk ve ibadet etmesi için yaratmıştır, Umre yapanlar da, Umrenin öncesinde ya da sonrasında, Medine-i Münevvere’de Mescid-i Nebevi’deki Sevgili Peygamberimiz (s.a)’in Kabr-i Şerifini, usulüne uygun olarak ziyaret edip selam verirler, Hz Ebû Bekir ve Hz. Ömer (r.anhüma)’in kabirlerini de ziyaret ederek selamlarlar.    Umreciler, Efendimiz (s.a.)’in Cennet bahçelerinden bir bahçe olarak müjdelenen, Ravza-i Mutahharasında namaz kılıp, dualar ederler, özellikle, ümmet-i Muhammed içinde bol bol dualar ederler. Sevgili Peygamberimiz (s.a.) hadis-i şeriflerinde: “Allah Rızası için yapılan bir Umre, bir sonraki umreye kadar işlenecek küçük günahlara keffarettir.” Buyuruyorlar. Yüce Rabbimiz bütün ümmet-i Muhammed’e siz değerli okuyucularımıza helal paralarla ve salih dostlarla Umreler nasib etsin! ÂMİN!

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum