Sadık ÜZER

Sadık ÜZER


BİN AYDAN DAHA HAYIRLI OLAN GECE: KADİR GECESİ

01 Temmuz 2016 - 00:06

Allah Teâlâ, yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim'in 97 sure-i celilesi olarak, Allah Resûlü (sav) Kadir Suresi’ni inzal buyurmuştur. Sure-i Celile 5 ayettir.
Kur’an-ı Kerim'in Allah tarafından bütün insanlığı ilk emri ‘’oku’’ ile başlayan Alak Suresinden sonra nazil olan Kadir Suresi, anlam itibariyle çok önemli bir hususu ihtiva etmektedir.
Suri Celile anlam olarak; 5 ayet-i Celilede şöyle beyan buyruluyor; ‘’Biz O’nu (Kuranı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu Sen bilir misin? Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır. O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve ruh(Cebrail) her bir iş için iner de iner. O gece esenlik doludur. Tâ fecrin doğuşuna kadar (tan yeri ağarıncaya kadar)’’ Kadir Suresi’nde Kur’an-ı Kerim'in bu gecede indirildiği ve Kadir gecesinin önemi anlatılıyor.
Ayrıca Bakara Suresinin 185. ayetinde de Kur’an-ı Kerim’in Ramazan ayında nazil olduğu beyan buyruluyor. İşte bu gerçeklerden hareketle Kur’an’ı gönderen Rabbimizin yüceliğini, gönderilen O gerçek hakikatler manzumesi olan Kitab-ı Kerim’in inceliklerini tefekkür edip, biz inanan mü’minlere düşen görevleri iyi anlayıp, gündemimize taşımamız en baştaki görevlerimiz olsa gerektir. O halde işte şimdi Ramazan-ı Şerif'in 27. gecesi olan Kadir Gecesi'ni nasıl ihya edeceğiz. Hep birlikte bize ulaşan haberlerden dinleyip anlamaya çalışalım. Cenabı Hak Saffat suresinin  10, 11 ve 12. Ayeti celilerinde şu anlamda buyuruyor ki; ‘’Ey iman edenler!  İnletici bir azaptan kurtaracak doğru bir kazanç yolunu size göstereyim mi? Allah ve peygamberine imanda sebât eder, mallarınızla, canlarınızla Allah yolunda Cihad ederseniz –bilirseniz-  bu sizin için çok hayırlıdır. Böyle yaparsanız, O sizin günahlarınızı örter bağışlar, altlarından ırmaklar akan cennetler ve Adn Cennetlerinde güzel saraylara koyar. İşte bu en büyük kurtuluştur.’’
Allah Râsulü’de müjdeli bir hadisi şeriflerinde; ‘’Mü’minlerin ruhları yedinci kat semadadır. Oradan cennetteki makamlarına bakarlar’’ buyuruyor. Çok değerli okuyucularım  yüce Rabbimizin sonsuz rahmet ve bağışının zirvede olduğu şu günümüzde ve hayırlısıyla idrak edeceğimiz Kadir Gecesi’nde şeytanın ve onun yandaşlarının saldırılarından kurtulmanın müjdesini Cenabı Hak ilk insan ve ilk peygamber Hz Adem (as)’dan şöyle haber veriyor; ‘’Adem (as); Ya Rabbi! İblis’i başıma musallat ettim, ondan beni ancak sen kurtarırsın’’. Allah Teala (cc) buyurdu ki; ‘’Ey Adem senin doğacak her çocuğun için iblisin ve kötü yandaşlarının tuzaklarından, etkilerinden koruyacak bir koruyucu tayin ettim’’ Adem; ‘’Yarabbi biraz daha arttır’’ dedi Bunun üzerine Cenab-ı Hakk; ‘’İyiliklere karşılık on vereceğim daha da arttıracağım kötülüklere ise tek karşılık vereceğim ve onu da sileceğim’’. Adem yine de Yüce Rabbimize nazlanarak; ‘’Ya Rabbi! Biraz daha arttır’’ dedi Allah Teâla (cc); ‘’Ruh cesette bulunduğu müddetçe tövbe kabul edilecektir’’ buyurdu. Adem (as) biraz daha; ‘’ Ya Rabbi!’’ deyince Yüce Rabbimiz Zümer Suresi’nin üçüncü ayetini inzal buyurdu. İşte o ayeti kerimenin anlamı; ‘’De ki, ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah şüphesiz Bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O çok bağışlayan çok esirgeyendir.’’ İşte tam fırsat. Bu mübarek gecede Rabbimize tövbe ile dualarımızla iltica edelim.
Değerli okuyucularım mübârek Ramazan-ı Şerif’te ne güzel günler ve geceler geçirdik elhamdülillah. Kendimizi ilahi kameranın altında kabul edip çok dikkatli bir hayat deyim yerindeyse dolu dolu bir Ramazan-ı Şerif geçirdik. Rabbim daha nice nice yeni Ramazan’lara kavuştursun. Bu Ramazan-ı Şerif’te hamdolsun biz inananlar için bir reçete alma programı oldu. Bu nasıl oldu va’zu nasihatlerle, hatim ve mukabelelerle, iftar ve sahurlarımızla rehabilite olduk ,olmaya devam ediyoruz.
Kıymetli okuyucularım bir Müslüman ve mü’min olarak her gün okuyup dinlediğimiz Haşr suresinin 20. Ayetine calib-i dikkat. Anlamını paylaşarak bitirmek istiyorum;  ‘’Cehennemliklerle ve Cennetlikler bir olamaz, Cennetlikler işte onlar muradıma ermiş olanlardır’’ Kadir geceniz mübarek olsun yuvalarımız bol bereketle dolsun, daha nice mübârek Ramazan’lara olsun!… Amin.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum