Sadık ÜZER

Sadık ÜZER


İbadetlerin İç Anlamı: “Zekat” (2)

14 Haziran 2016 - 00:08

Her şeyin bir zekâtı vardır. Enes b. Mâlike göre evin zekatı, içinde misafir için bir oda bulundurmaktır. Ariflere göre kalbin ve düşüncenin zekâtı, rikkat ve ulvî anlamda hüzün sahibi olmaktır.
 
Zekâtın aslı ve hakikati, nimetin cinsinden olmak üzere nimetin şükrünü eda etmektir. Sağlık büyük nimettir. Her organın zekâtı vardır. Bu da bütün organların hayırlı, faydalı ve meşru zeminlerde hizmete sokulması ve ibadetle meşgul halde bulundurulmasıyla eda edilir.
 
Bâtındaki, yani derûnî ve manevî hayatımızdaki nimetlerin de zekâtı olmak gerekir. Sayıları çok olduğundan bunların birer birer sayılması zordur. Ölçü sudur: Öncelikle bu nimetler iyi bilinmeli, tanınmalı; zekât olarak da bunlar için hadsiz hesapsız şükür duygusu içinde bulunmalıdır.
 
Meselâ "..ilmin zekâtı onu ehline ve talibine vermektir. Evin zekâtı gelen misafiri ağırlamak ve itibar etmektir. Sohbetin zekâtı dedikodudan uzak olmaktır. Evlâdın zekâtı yetimlere ihsandır. Kuvvetlinin zekâtı zayıflara yardımdır. Aşkın zekâtı vermek hep vermektir."
 
Zekât ve yardımlaşma insandaki şefkat ve iyilik duygusunu geliştirir. Gönül zenginliği kazandırır. İnsanı inceltir ve yumuşatır. Sert ve katı mizaçlı olmayı önler. Hadiste "Mal mülk çokluğu zenginlik değildir, asıl zenginlik gönül zenginliğidir."buyrulur.
 
"Gönül zenginliği"nin hatırlattığı bir başka hadis şöyledir: "Mal sevimli ve tatlıdır. Onu her kim gönül zenginliği ile elde tutarsa o mal kendisi için bereketli olur. Ona hırsla sahip olan ise malın bereketini göremez ve öylesi yiyip de doymayan kimse gibi olur. Yüksek el (veren el) alçak elden (alan elden)hayırlıdır.
 
Hadiste geçen "bereket" kavramını maddî ölçülerle açıklamak imkânsızdır. O öyle bir manevî değerdir ki bulunduğu yeri, parayı manen zenginleştirir, beraberinde mutluluk ve gönül huzuru getirir. "Bereketli para" en iyi ve en yararlı şekilde harcanan paradır. Zekât parayı bereketlendirir.
 
Kefenin cebi yoktur. Hiç kimse ölürken malını birlikte götürmemektedir. Allah ihtiyaç içinde kıvranan, kırık kalpli kimselerle birliktedir, onların gönüllerine yakındır. Gönlü yanan birinin ihtiyacını karşılayacak bir tasarrufta bulunmak gök kapılarını acar. Oradan yağacak rahmet damlaları, buna vâsıta olan kişinin ruh ikliminde bahar çiçekleri tomurcuklandırır.
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum