Reklam
Muhammed Ali YURDAKUL

Muhammed Ali YURDAKUL


BATAKLIK İLİMLE KURUTULABİLİR

20 Ağustos 2016 - 00:07

                İnsanlar birilerinin kuklası olmaya başladım mı tüm benliklerini unuturlar. Kimliğini kaybedip kişiliksizleşirler. Kişiliksiz ve ruhsuz insanı herkes kullanır. Bir bakmışsınız cani olmuş ve elindeki her türlü nesneyi insanın yok olması için kullanmaya başlamış. Bu nedenle illegal örgütler karakteri çamura düşürülmüş insanı istedikleri gibi kullanırlar. Bunların sırtından her türlü eylemi yapmaya çalışırlar. Kullanılan kişi bunların öylesine esiri olmuştur ki kafayı kaldıramaz. Aklı başından alınmıştır. Mankurt bir şekilde hayatını sürdürür. Akıl normalin dışında çalışır. Şer odaklı bir hayat sürmek bu canilerin sıfatı haline gelmiştir.
                Hayatını öfkeye göre kuran bu insanlar için ölmek öldürmek sıradan şeylerdir. Bunların dünyasında insanın hiçbir değeri yoktur. Son dönemlerde hepimiz görüyoruz ki sürekli bir avcılık hakim. İllegal güçlerin çoğu bu şahısları at gibi kullanıyor. Bunları avlamak için toplum içinde cirit atıyorlar. Yeter ki ağlarına birini düşürsünler. Tüm dişlerini geçiriyorlar ve o insanı sömürmek için her türlü eylemin yanı başında bulunuyorlar. Tabi  burada toplumların temelleri çok önemli. Eğer bir toplum belirli kurallara ve kaidelere göre eğitilmiyor ve popüler kültürün oyuncağı ise işte o zaman  her zaman av olmaya mahkumdur. Son dönemlerde insanlar mideleri ve zaafları yüzünden her türlü tuzağa düşüyorlar ve düşürülüyorlar.
                Canilik nereden gelirse gelsin tasnif edilemez. Kabul edilemez. Caniliğin sıfatı insanı ve mahlukatı yok etmeye yöneliktir. Bu nedenle işimiz ,çalışmalarımız ve gayretimiz caniliği ortadan kaldırmaya yönelik olmalıdır. Terör gibi eylemler ancak ve ancak eğitimle yok edilebilir. Bataklığı kurutmanın yolu nesilleri eğitmektir. Bu nedenle canilik sıfatı taşıyan buna haiz kişiler sadece kendi meşrebini düşünmekten öte  hayat sürdürmezler. Bunların himmeti işi gücü sadece egoları ve küçücük klanlarıdır. Bu küçük dünyalarında her şeyi planladıklarını ve her şeye hakim olduklarını sanırlar. Bunlar hayatı basite indirgediklerinden çok derin ve stratejik düşünemezler. İnsan merkezli yetiştirilmediğinden insanlık namına hiçbir katma değer üretemezler. Zaten problemde buradan kaynaklanıyor. Bunların bu halleri kullanıldığı için eylemlerde tetikçi olarak kullanılıyor.
                Devlet olarak mutlaka terörün kaynağını yok etmek durumundayız. Bu kaynak sadece insanı yakalamak, onu içeri atmak ve silahlı mücadele şeklinde olmamalıdır. Psikolojik harbin çok yoğun bir şekilde kullanıldığı bir dönemde yaşıyoruz. Bu nedenle her türlü psikolojik harp yöntemleri de devreye sokulmalıdır. Ancak bu şekilde insan kuşatılabilir ve bataklık kurutulabilir.
                Ülkemizde zemin olduğu müddetçe bir illegal örgüt gider bunun yerine bir bakmışsınız bir başkası gelmiş. Bir öncekinden daha şiddetli bir şekilde bunu devreye sokarlar. İşte son dönemlerde konuşulan DEAŞ sendromu bunun uzantısıdır. Bakınız nasılda nesli kırıyor. Her şeyi yok etmeye yönelik olarak programlanmış. Ortadoğunun en büyük cani gücü olmuş. Yetmemiş ülkeleri çok zor durumda bırakmışlar.
                Son olarak şunu ifade etmek istiyorum. Toplumun içinde kurulacak ve sivrilecek illegal örgütlerin önüne geçilmelidir. Ancak bu şekilde toplumlar nefes alabilir.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum