Reklam
Yusuf Ziya KESKİN

Yusuf Ziya KESKİN


TEMELLERDEN TOPLUMA KELAM İLMİNDE SOSYAL AÇILIMLAR

24 Ocak 2017 - 16:04

DOÇ. DR. RECEP ARDOĞAN’NIN ÇALIŞMALARI HAKKINDA...
GİRİŞ
Günümüzde teknolojinin hızla hayatımıza girmesiyle birlikte,  kitaplara olan ihtiyacın önemi kendisini daha çok his ettirmektedir.   Müslümanlar,  “Oku” mektebinin öğrencileridir. 
Rabbimiz Kur’an’da şöyle buyurmaktadır:
"Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?" ( Zumer, 39/9)
Bu makalemizde, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Recep Ardoğan imzalı, “Temellerden Topluma Kelam İlminde Sosyal Açılımlar”, “İslam'da Din Özgürlüğünün Temelleri Kelami Bir Yaklaşım”, “Âmentü Şerhi / İslam İnanç Esasları” kitapları üzerinde duracağız. Okuduğumuz faydalı her eserin, mutlaka hayatımıza bir şeyler katacağını unutmamak gerekiyor. Okumak, gerçeklerin farkında olmaktır. Okumak, bilmektir.  Bilmek ise, insanın fıtratına uygun davranması demektir. 
Birinci Kitap: Temellerden Topluma Kelam İlminde Sosyal Açılımlar
Eserde kelam ilminin, İslam inancının hayata ve topluma ve medeniyete zihniyet ve ilkeler olarak yansımaları tespit edilmeye ve açıklanmaya çalışılmıştır.

Bu bağlamda insan, toplum, siyaset, hukuk ve medeniyete ilişkin çeşitli meseleler, kelam ilminin tespit ettiği temeller açısından incelenmiş, bazen soru yakından analiz edilmiş bazen uzaktan bütüncül bir bakışla değerlendirilmeye çalışılmıştır.
Temel İslam ilimlerinden biri olan kelam ilminin yenilenmeye ve ayrıca yeni açılımlara ihtiyacı olduğu fikrinden hareket edilmiştir. Bu bağlamda, kelam ilminin çeşitli sosyal bilimlerle ilişki kurması gerektiği fikrinden hareket edilmiştir.
Eserin giriş bölümünde, bugün için, kelam ilminin, sosyal bilimlerin verilerinden yararlanması ama sosyal bilimler alanında ortaya konan teorilere de teslim olunmaması gerektiği; objektiflik iddiasında olan ama çoğu kez farklı dünya görüşlerine göre şekillenen sosyal bilimlere sorgulayarak yaklaşmasının önemi vurgulanmıştır. Kelam ilminin İslam inancını kesin delillerle tespit, ispat ve savunma rolüne vurgu yapılmış; sosyal bilimler alanında ortaya konan; din ve inançla ilgili farklı teoriler karşısında, kelam ilminin bunları sorgulamasının asli bir işlevi olduğu dile getirilmiştir.
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum