Ömer KÖSE

Ömer KÖSE


MUHASEBE VE YAPAY ZEKALI DİJİTAL DÜNYA  

23 Haziran 2020 - 11:46

Bizleri yetiştiren ve mesleki gelişimimizde önemli rol oynayan üstat ve değerli büyüklerimiz, geçmişte muhasebe kayıtlarının elle yazılan defterlere kayıt edildiğini ve hesaplama yapmak için facit makinelerinin kullanıldığını anlatırlardı.
Muhasebe mesleğini icra ederken geçmişte yaşadıkları olumlu ve olumsuz anılarını dün gibi hatırlıyorum. Mesleki gelişimimde büyük emeği olan ve örnek aldığım Cengiz Tekin Bey’e selam olsun. Hatırlarım mesleğe ilk adım attığım yıllar, 2000’li yılların başları vergi beyannameleri elle doldurulur, ilgili vergi dairesine elden götürülür ve tahakkuk fişlerini kestirmek için beyanname verme sırasına girilirdi.
Aynı durum SSK işçi bildirimleri içinde geçerliydi. Yoğun işlemli günlerde sıra kuyruğu uzayıp giderdi. Sıra kuyruğuna girmek istemeyen çalışanlar, el ile doldurdukları vergi beyannamelerini veya işçi bildirimlerini iadeli taahhütlü posta ile ilgili kuruma gönderirlerdi.
TURİNG TESTİ NEDİR?
Yapay zeka tarihine baktığımızda yapay zeka uzmanlarınca genel kabul görmüş “Turing testi” kavramı vardır. Turing testi, ilk olarak 1950 yılında Mind adlı felsefe dergisinde ünlü İngiliz matematikçi ve bilgisayar bilimcisi Alan Turing’in Computing Machinery and Intelligenc başlıklı ünlü makalesinde sözü edilen kavramdır.
“Turing testinin amacı, bir makinenin düşünebildiğini söyleyebilmenin mantıksal olarak mümkün olup olmadığıdır. Turing testine göre makine, gönüllü bir insanla birlikte, sorgulayıcının görüş alanının dışında bir yere saklanır. Sorgulayıcı yalnız soru sormak suretiyle hangisinin insan hangisinin bilgisayar olduğunu saptamaya çalışır. Sorgulayıcının soruları ve daha önemlisi aldığı yanıtlar, tamamen ses gizlenerek, yani ya bir klavye sisteminde yazılarak veya bir ekranda gösterilerek verilir. Sorgulayıcıya bu soru-cevap oturumunda elde edilen bilgiler dışında her iki taraf hakkında hiçbir bilgi verilmez. Dizi halinde tekrarlanan testler sonucunda sorgulayıcı, tutarlı bir şekilde insanı saptayamadığı takdirde makine Turing testini geçmiş sayılır.” (Kaynak: Wikipedia)
Ömer KÖSE
[email protected] 
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum