Halil Demir

Halil Demir


AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EMİN ADIMLARLA DEVAM

20 Şubat 2019 - 00:02

Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinde üniversitelerin çok önemli katkıları vardır. Hem yetişmiş insan gücünün eğitilmesinde hem de ihtiyaç duyulan araştırmaların yapılmasında çok önemli görevleri yerine getirirler.
Üniversitelerde eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinde kalite büyük önem arz ediyor. Bu açından da değişik kurum ve kuruluşlarca belli ölçütlerle üniversiteler karşılaştırılıyor. Yapılan araştırma sayısı, uluslararası indeksli yayınlardaki makaleler, bu makalelere yapılan atıflar, ulusal ve uluslararası öğrenci sayıları, öğrencilerin memnuniyeti, sahip olunan patentler, eğitim, endüstriye katkı, girişimcilik, yaşam bilimleri, fizik, kimya ve benzeri birçok alanda sınıflandırmalar yapılıyor.

Yapılan derecelendirmelerin sonuçları her yıl açıklanıyor ve sıralamalar yıldan yıla üniversitelerin katkıları oranında değişebiliyor. Açıklanan sonuçlara göre Akdeniz Üniversitesi tartışmasız şekilde ülkemizin en iyi üniversiteleri arasında yer alıyor. Dünya ölçeğinde de emin adımlarla ilerliyor. Bazı kuruluşlar açıklama yapınca Dünya’da ilk 500’de, ilk 1000’de herhangi bir üniversitemiz var mı diye hep meraklanırız. Bununla ilgili bazı örnekleri aşağıda sunmaya çalışacağım.

Geçtiğimiz aylarda ODTÜ Enformatik Enstitüsü, University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı 2017-2018 dönemine ait bir rapor açıkladı. 61 farklı alana göre yapılan değerlendirme sonucunda üniversitemiz ortalama puan olarak Dünya’nın en iyi 724’üncü üniversite olarak ilk 1000 içerisinde yer aldı. Tıp ve sağlık bilimleri açısından Türkiye’den 27 üniversite sıralamaya girdi ve Akdeniz 10.sıradaydı.

Dünya’nın en önemli yükseköğretim kurumlarını derecelerinden kuruluşlardan birisi de Times Higher Education (THE)’dir. THE; öğretim, araştırma, alıntılar, uluslararası görünüm ve endüstri geliri kriterleri bakımından 2018 yılında bir rapor açıkladı. Akdeniz Üniversitesi genel ortalamada ilk kez ilk 1000 üniversite içinde yer aldı.
Aynı kuruluşun 2019 yılındaki raporunda ise ilk bin içerisinde yer alamadık. Fakat 2019 yılı raporuna bakıldığında diğer üniversitelerimizde de gerileme olduğu görülüyor. Her ne kadar ilk bin içerisinde yer alamadıysak da ilk bine yakın yerlerdeydik ve birçok eski üniversiteye göre daha ön sıralardaydık.
Değerlendirmeyi genel değil de alansal olarak incelediğimizde sağlık, gelişmekte olan ekonomi, yaşam bilimleri (ziraat dahil) ve fizik bilimlerinde üniversitemiz yine ilk bin içerisinde (600-750) yer alıyor.
Times Higher Education (THE) geçtiğimiz günlerde yeni bir rapor açıkladı. Raporda 50 yaş ve altında olan üniversiteleri belirli kriterlere göre derecelendirmişler. Bu kategoride 2017 yılında olmayan üniversitemiz, ortalama puan olarak 2018 yılında 201-250 bandının en ön sıralarında.

Türkiye’de de bazı kuruluşlar derecelendirmeler yapıyorlar. Öğrenci memnuniyetinde her daim ilk 10 içerisinde yer alırken, uluslararası öğrencilerin en memnun oldukları 5 üniversiteden birisiyiz. Girişimcilik ile ilgili kriterlerin yer aldığı sıralamalarda 30-35 aralığında yer alıyoruz.
Hiç kuşkusuz üniversitemiz gelecek 5-10 yıl içerisinde çok daha iyi yerlerde olacak. Çünkü bunun için birçok yeni düzenlemeler yapılıyor. Kaliteyi artırıcı önlemlerin alınması, akademik atama yükseltme kriterlerinin sosyal bilimler de dahil daha üst seviyelere çekilmesi, BAP Biriminin araştırma-geliştirme odaklı yeni planlamalarının bizi Dünya’nın en iyileri arasına taşıyacağına inanıyorum.
Akdeniz’in Türkiye’nin geleceğinde daha fazla söz sahibi olması için herkesin el birliği ile çok çalışması gerekiyor.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum