Reklam
Av. Osman Zeki Özcan

Av. Osman Zeki Özcan


MODERN, HIZLI VE ÇAĞDAŞ BİR UYGULAMA: KEP

25 Aralık 2017 - 00:03

KEP’in açılımı, Kayıtlı Elektronik Postadır. Anlamı şudur: KEP sistemine kayıtlı olan, gerçek ve tüzel kişilerin, KEP yolu ile almış olduğu elektronik postalar, açık adreslerine yapılan ve imzaları karşılığı almış oldukları kanuni tebligat hükmündedir.
Aynı zamanda  Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), her türlü ticari, hukuki yazışma ve belge paylaşımlarınızı gönderdiğiniz biçimde koruyan, alıcının kim olduğunu kesin olarak tespit eden, içeriğin kesinlikle değişmemesini sağlayan ve içeriği yasal , geçerli ve güvenli, kesin delil haline getiren sistemdir.

KEP sistemine kaydolmak, oldukça basittir. KEP sağlayıcı firmalara giderek, bir yıllık cüzi ücret karşılığında kaydolmak, bir adet KEP adresi ve şifresi almak yeterlidir. Artık yerleşik devlet politikası haline gelen , E-devlet projesinin doğal sonuçlarından bir tanesi de,  KEP projesidir. E-Devlet projesinin, bir çok faydası bulunmaktadır. Bunlardan başlıcaları şunlardır:
Zaman kaybının önlenmesi, kırtasiye israfının önlenmesi, devletin şeffaflığının ve denetlenebilirliğinin artması, arşivleme kolaylığı. KEP uygulamasının fiziki postaya birçok üstünlüğü bulunmaktadır. Şöyle ki;

-Fiziki postada muhatabın adresinde olmaması durumunda, tebligat muhtara bırakılmakta, kapıya da tebligatın muhtara bırakıldığına dair bir bildirim bırakılmaktadır. Çoğu zaman, bu bildirim kaybolabilmekte, kendisine tebligat geldiğinden haberi olmayan muhatap , hak kayıplarına uğrayabilmektedir.

-Adreste olmayan muhatap, kapıya yapıştırılan bildirim ile birlikte muhtarlığa gitmek zorunda kalmakta,  bu da hem muhtarlar hem de postacılar için iş yoğunluğu oluşturmakta, hem de vatandaş için zaman kaybına yol açmaktadır.
-KEP sistemi, fiziki postaya göre daha ekonomiktir. KEP ile yapılan tebligat, fiziki postaya göre yarı yarıya oranında maliyeti azaltmaktadır.
Görüldüğü gibi KEP sistemi, bir çok yönden faydalıdır. Özellikle, meslek grubum olan avukatlık yönünden, KEP kullanımı çok büyük kolaylıklar getirmektedir. Bir kere, UYAP sistemi KEP ile tam bir senkronizasyon içindedir.

Yaklaşık olarak iki senedir, mesleki faaliyetlerimde, KEP kullanmaktayım. Her sistemin ilk kullanımında zorluklarla karşılaşıldığı gibi, bu sistem de ilk çıktığı zaman yadırgandı. Ancak aradan geçen iki senede, memurlar da bu sisteme olan yabancılıklarını atmaya başladılar. Ancak bu kadar kolaylık sağlayan bir sistemin, hala meslektaşlarımız arasında yaygınlaşmamasını, meslek adına kayıp olarak görüyorum.
Bu noktada Barolar Birliğine ve Barolara da, KEP’in avukatlar arasında tanıtılması hususunda, büyük iş düştüğü kanaatindeyim. Bu vesile ile HUDER olarak, Akdeniz Üniversitemiz ile birlikte, önümüzdeki Şubat ayı içerisinde, KEP konusunda, bilgilendirme konferansı düzenleyeceğimizi de, buradan duyurmak istiyorum.

HAFTANIN SÖZÜ: İKİ ŞEY KÂŞİF YAPAR: 1- NİTELİKLİ ÇEVRE, 2- BİRAZ DELİLİK

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum