Reklam
Av. Osman Zeki Özcan

Av. Osman Zeki Özcan


KIYMAYIN NİKÂHA

14 Ağustos 2017 - 00:01

Son zamanlarda, Nüfus Hizmetleri Kanununa yapılması düşünülen ekleme ile ilgili, kamuoyunda tartışmalar yaşanmakta. Söz konusu düzenlemede,  nikâh kıyma yetkisini haiz kimselere, İl ve ilçe müftüleri de eklenmiştir.
Kamuoyunda bu konu ile ilgili, oldukça yersiz ve kasıtlı çıkartıldığını düşündüğümüz, tartışmalar var. Bunlardan biri, bu düzenleme ile çocuk gelin olaylarının artacağı söylentisi. Oysa yasa ile nikahın şartlarında, herhangi bir değişiklik getirilmemiş, sadece, nikah kıyacak mevcut görevlilerin yanına, il ve ilçe müftüleri eklenmiştir. Başka herhangi bir değişiklik yoktur. Ayrıca bu uygulama, tam aksine, insanları Dini Nikâh adı altında kayıt dışı evlenmekten kurtararak, özellikle kadınlar aleyhine oluşabilecek hak kayıplarının, önüne geçecektir.
Bir diğer eleştiri ise, bu düzenlemenin laikliğe aykırı olduğudur. Bu iddia da, oldukça dayanaksızdır. Çünkü laikliğin uygulandığı hemen hemen tüm ülkelerde, kiliselerde kıyılan nikahlar resmi nikah hükmündedir.
Nikâhın İslam dini ile ilgili kısmına bakacak olursak, dinimizde nikahın in’ikadı için, iki şahit ve tarafların evlenme iradeleri ve akdin aleniyeti yeterli görülmüştür. Toplumdaki yaygın inanışın aksine, mehir dahi, nikahın in’ikadı için gerekli şartlardan olmayıp, daha sonra tamamlanabilecek şartlardandır. (Mehr-i Misil) Bu bağlamda, İslam Hukukunda, nikâh kıyacak bir kimseye de, ihtiyaç bulunmamaktadır.
İslam hukukçularına göre, şu anki hali ile kıyılan resmi nikâh, İslam Hukukuna göre birçok açıdan eksiklikleri içinde barındırmasına rağmen, geçerli fakat fasit olma tehlikesiyle karşı karşıya olan bir akittir.
Hem bu nedenlerle, hem de artık toplumumuzda, sosyolojik bir realite haline gelmesinden dolayı, toplumumuzun büyük bir kesimince, resmi nikâh yeterli görülmemekte, resmi nikahtan sonra bir de ‘imam nikahı’ kıydırılmaktadır.
Bu düzenleme ile, uygulamada ki çift başlılık kalkacak, müftüye nikah kıyma yetkisi verilerek, halkımızın sosyal hayatta karşılaşmış olduğu bir sıkıntı izale edilecektir. Resmi nikâh kıyacak kimselere, müftülerin eklenmesi, bazı küçük detaylarda, müftüler eliyle düzeltmeler yapılmasıyla, (örneğin siga/tarafların nikâhı kabul ettiğini bildirirken söylediği sözün kipi) bu pürüzler ortadan kaldırılarak, İslâmî açıdan da, eksiksiz  olan bir nikâh meydana gelmiş olacaktır.
Söz konusu tasarının tenkid edilecek yönleri bulunabilir. Örneğin, aynı yetkinin diğer dinlerin temsilcilerine verilmemesi, nikâhın içeriği bakımından, yurt dışındaki gibi dini ritüellerin(örneğin nikahın mabette yapılabilmesi) serbest bırakılmaması gibi eksiklikler eleştirilebilir.
Ancak; kanaatimizce, değişikliğin, laiklik ve çocuk gelin konularıyla, uzaktan yakından ilgisi bulunmayıp, düzenlemenin, halkımızın yıllardır yapageldiği bir uygulamaya kolaylık sağlamaktan başka bir niteliği bulunmamaktadır.
Nikah bu toplum için çok önemli bir konudur. Bilgi ve fikir sahibi olmadan, kulaktan dolma bilgilerle, yalan sosyal medyacılıkla, sadece muhalefet olmak için , boş argümanlarla saldırarak , başlıkta söylediğimiz gibi kıymayın nikaha.
Haftanın sözü   : İki şey ‘Kalitesiz İnsan’ın özelliğidir:
1- Şikayetçilik
2- Dedikodu

Osman Zeki ÖZCAN
HUDER Antalya Şube Başkanı

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum