Mehmet YILDIRIM

Mehmet YILDIRIM


FİLİSTİN’DE İNSANİ DURUM RAPORU

10 Ağustos 2017 - 00:13

BATI ARAŞTIRMA 39 ORTADOĞU
10 Şeria’daki kontrol noktaları ve bariyerlerden dolayı Doğu Kudüs’te yaşayan öğrencilerin de eğitimine kasıtlı olarak müdahale edilmektedir.
Gazze’deki eğitim imkânları Batı Şeria’ya kıyasla daha vahimdir. Devam eden abluka ve sürekli saldırılardan dolayı 583.000 çocuk eğitimden mahrum kalmıştır.
Özellikle 2014’teki saldırıların etkisiyle Kuzey Gazze, Doğu Gazze ve Han Yunus’un doğu bölgesindeki okullarda eğitim durma noktasına gelmiş ve buradaki öğrenciler Gazze’nin diğer bölgelerindeki okullara gönderilmiştir.

 UTANÇ DUVARI
2002 yılında inşasına başlanan ve tüm Batı Şeria bölgesini açık hava hapishanesine dönüştüren duvar, Filistin halkına yönelik en büyük ihlallerden biridir.
Birleşmiş Milletler (BM) ve Uluslararası Adalet Divanı bu duvarın uluslararası hukuka aykırı ve yasa dışı olduğuna dair kararlar almıştır. 700 kilometre uzunluğundaki bu “Utanç Duvarı” nedeniyle Filistinlilere ait 4.000’e yakın ev yıkılmış, 83.000 ağaç sökülmüş, 35.000 metrelik sulama ağına zarar verilmiş ve Filistinlilere ait 160.000 dönüm verimli tarım arazisi yok edilmiştir.
 Hepsinden daha trajik olanı ise, Batı Şeria topraklarının %2,9’luk kısmı daha İsrail işgaline geçmiştir. Yeşil Hattın kuzey tarafında kalan kasaba ve köylerdeki Filistinli aileler duvar engeli sebebiyle mülteci konumuna düşmüştür.
Ayrıca, Yeşil Hat ile duvar arasında kalan Filistin köy ve kasabaları- nın da “kapalı askerî bölge” ilan edilmiş olması, bölgedeki militarist kontrolü artırmış ve insanların hayatını hapishaneye dönüştürmüştür.16 İsrail, 10 Temmuz 2005 tarihinde çı- kardığı bir kararla, bu duvar ile Doğu Kudüs’ü çevrelemeyi ve Batı Şeria’dan ayırmayı amaçlamıştır.

 Bu projeyle Kudüs belediye sınırları içinde olan ve vergilerini ödeyen dört Arap semti kentten ayrılmıştır. Böylece Kudüs’teki Müslü-man nüfus azaltılırken, Doğu Kudüs’ün statüsü konusundaki müzakerelerde ciddi bir risk ortaya çıkmıştır.17 İsrail, Batı Şeria’da kontrol noktalarını 600’ün üzerine çıkarırken, Filistinlilerin seyahat özgürlükleri keyfî olarak engellenmeye devam etmektedir.
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum