Reklam
Hidayet GÜLTEKİN

Hidayet GÜLTEKİN


99 SORUDA KUR'AN-I KERİM

10 Nisan 2020 - 00:01

Hattat Necmi Atik'in eserlerinden bir tanesi olan ‘99 SORUDA KUR'AN-I KERİM' isimli eserini takdirlerinize sunuyorum. İstifade etmeniz temennisi ile... ( [email protected] )

Hz Ömer'in (ra) içlerinde olduğu Ashab-ı Kiram'dan pek çok zat, Kur'an'ın ayetlerini dinledikten sonra "bu kelam, asla bir insan kelamı değildir" diyerek müslüman olmuşlardır.

Ebu Cehil gibi bazı müşrik ileri gelenleri ise, müşrik kaldıkları halde Peygamberimizin Kur'an kıraatini gizlice ve hayranlıkla evinin penceresinden dinlemekten kendilerini alamıyorlardı.

Bazı müşrikler âyetleri işitince secdeye kapanıyor ve kendilerine: "Sen müslüman mı oldun?" diye sorulunca:"Hayır! Ben bu âyetin belagatına secde ettim!" diyorlardı. Nitekim bunlardan birisi "Sen emrolunduğun şeyi açıkça söyle ve (Allah'a) şirk koşanlara aldırma" ayetini duyunca secdeye kapanmış, sen müslüman mı oldun? denildiğinde o," yok ben bu ayetin belagatına secde ettim" demişti.
Kur'an-ı Kerim, erişilmez üslûbu ile zamanının en büyük edip ve şairlerini (mesela el-Velid, el-A'şa, Lebid ve Ka'b b. Zübeyr) etkisi altında bırakmıştır.

Bir gün Hz. Ömer (ra) Lebid'e (ra) bir şiir inşad etmesini söylemiş, Lebid (ra) şu cevabı vermişti:
"Cenab-ı Hakk'ın Bakara ve Al-i ¡mrân surelerini göndermesinden sonra bana şiir yazmak düşmez"
Lebid (ra), Alak sûresi nâzil olduğu zaman arkadaşları ile birlikte bu sûreyi görmüş, bunun bir kul kelamı olmayacağını hemen anlayarak Hz. Muhammed'in (sav) yanına gidip Müslüman olmuş ve Kur'an-ı Kerim'e hayranlığı sebebiyle de bir daha asla şiir söylememiştir.

Gıfâr kabilesinin şairi Üneys, Rasul-u Ekrem'in (sav) risaletinden haberdar olarak Mekke'ye gelmiş, Rasulullah'ı (sav) dinlemiş, sonra yurduna dönmüştü. Döndükten sonra ona ne gördüğü sorulmuş, o da şu cevabı vermişti:"Bu adam ne bir şair ne de bir sihirbaz. Şimdiye kadar ben çok kahin dinledim, fakat Muhammed'in (sav) lisanı, bunların lisanı gibi değil. Biz şiirin her veznini biliriz, fakat o, bu vezinlerin hiç birisini de kullanmıyor. Bana kalırsa Muhammed hak yol üzeredir, Kureyş ise bâtıl yoldadır."

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum