Reklam
Hidayet GÜLTEKİN

Hidayet GÜLTEKİN


99 SORUDA KUR'AN-I KERİM

28 Mart 2020 - 00:01

Hattat Necmi Atik'in eserlerinden bir tanesi olan ‘99 SORUDA KUR'AN-I KERİM' isimli eserini takdirlerinize sunuyorum. İstifade etmeniz temennisi ile... ( [email protected] )

Hz. Meryem'e hamile kalınca, Allah'a duasında, doğuracağı çocuğu AllahuTeala'ya adayacağını söylemiştir. Beklentisi erkek çocuktur, ama kız çocuğu doğunca ismini "âbide" yani "mâbedin hizmetkârı" anlamına Meryem koyar ve mâbede adar. 

Hz. Meryem'i ve soyunu şeytanın şerrinden koruması için Allah'a içtenlikle dua eder: AllahuTeala, ¡mran'ın hanımının duasını kabul eder ve "Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir kabulle kabul etti ve onu güzel bir çiçek gibi yetiştirdi" ayetinde buyurduğu gibi üstün bir ahlak ile ahlaklandırır.
Hz. Zekeriya (as), Hz. Meryem ile yakından ilgilendi. Meryem'in hayatı mucizevi olaylarla doluydu. Bir tanesini nakledelim: "Zekeriya'yı da onun bakımı ile görevlendirdi. Zekeriya onun yanına, mabede her girişinde orada bir rızık bulur ve: "Ey Meryem, bu sana nereden geliyor?" der, o da: "Bu Allah tarafındandır. Allah, dilediğine sayısız rızık verir, derdi."

Hz. Meryem'in üstünlüğü Kur'an'da şöyle geçer; "Hani melekler demişlerdi: Ey Meryem! Allah seni seçti; seni tertemiz yarattı ve seni bütün dünya kadınlarına tercih etti. Meryem, Rabbine gönülden itaatte bulun, secde et ve rüku edenlerle birlikte rüku et."
Hz. Meryem iffetine ve namusuna çok hassas ve titizdi. "İffetini korumuş olan, İmran kızı Meryem'i de (Allah örnek gösterdi). Biz ona ruhumuzdan üfledik ve Rabbinin sözlerini ve kitaplarını tasdik etti. O gönülden itaat edenlerdendi."
Hamile kalması: Bu hadise mucizevi muhteşem bir olaydı. Kur'an'da şöyle buyrulur."İffetini koruyan (Meryem); Biz ona Kendi Ruhumuz'danüfledik, onu ve çocuğunu insanlığa bir ayet kıldık."
"Allah nezdinde İsa'nın durumu, Adem'in durumu gibidir. Allah onu (Adem'i) topraktan yarattı. Sonra ona "ol" dedi ve oluverdi."

"Rasulüm! Kitap'ta Meryem'i de an. Hani O, ailesinden ayrılarak doğu tarafında bir yere çekilmişti. Meryem onlarla kendi arasına bir perde çekmişti. Derken, biz ona ruhumuzu gönderdik de O, kendisine tastamam bir insan şeklinde göründü.
Meryem dedi ki; Senden, çok esirgeyici olan Allah'a sığınırım! Eğer Allah'tan sakınan bir kimse isen (bana dokunma)

Melek: " Ben, yalnızca, sana tertemiz bir erkek çocuk bağışlamam için Rabbimin bir elçisiyim" dedi.
Meryem: "Bana bir insan eli değmediği, iffetsizde olmadığım halde benim nasıl çocuğum olabilir?" dedi.
Melek: "Öyledir" dedi: (zira) Rabbin buyurdu ki: Bu bana kolaydır. Çünkü biz, onu insanlara bir delil ve kendimizden bir rahmet kılacağız. Bu, hüküm ve karara bağlanmış (ezelde olup bitmiş) bir iş idi.
Meryem ona hamile kaldı. Bunun üzerine onunla (karnındaki çocukla) uzak bir yere çekildi. Doğum sancısı onu bir hurma ağacına (dayanmaya) şevketti. "Keşke, dedi, bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim!"
Aşağısından (İsa yahut melek) şöyle seslendi: " Tasalanma! Rabbin senin alt yanında bir su arkı vücuda getirmiştir." Hurma dalını kendine doğru silkele ki, üzerine taze, olgun hurma dökülsün. Ye, iç. Gözün aydın olsun! Eğer insanlardan birini görürsen de ki: Ben, çok merhametli olan Allah'a oruç adadım, artık bugün hiçbir insanla konuşmayacağım.

Nihayet onu (kucağında) taşıyarak kavmine getirdi. Dediler ki: Ey Meryem! Hakikaten sen iğrenç bir şey yaptın! Ey Harun'un kız kardeşi! Senin baban kötü bir insan değildi; annen de iffetsiz değildi.
Bunun üzerine Meryem çocuğu gösterdi. "Biz, dediler beşikteki bir sabi ile nasıl konuşuruz?"
Çocuk şöyle dedi: "Ben Allah'ın kuluyum. O, bana Kitab'ı verdi ve beni peygamber yaptı. Nerede olursam olayım, O beni mübarek kıldı; Yaşadığım sürece bana namazı ve zekatı emretti. Beni anneme saygılı kıldı; beni bedbaht bir zorba yapmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak kabirden kaldırılacağım gün esenlik banadır.

İşte hakkında şüphe ettikleri Meryem oğlu İsa- hak söz olarak- budur. Allah'ın bir evlat edinmesi olur şey değildir. O, bundan münezzehtir. Bir işe hükmettiği zaman, ona sadece "ol" der ve hemen olur.
(İsa şunu da söyledi) Muhakkak ki Allah, benimde Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyle ise O'na kulluk ediniz, işte doğru yol budur."

Hz. Meryem, İsa'nın (as) Allah katına yükselmesinden sonra altı sene kadar yaşamıştır.
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum