Hidayet GÜLTEKİN

Hidayet GÜLTEKİN


99 SORUDA KUR'AN-I KERİM

24 Mart 2020 - 00:01

Hattat Necmi Atik'in eserlerinden bir tanesi olan ‘99 SORUDA KUR'AN-I KERİM' isimli eserini takdirlerinize sunuyorum. İstifade etmeniz temennisi ile... ( [email protected] )
Kur'an-ı Kerim'de Yahya (as)

Yahya, sözlükte yaşar/dirilir anlamındadır, ¡bn Abbas'a (ra) göre Allah onunla annesinin kısırlığını giderip rahmini çocuk doğurmaya elverişli kılmakla dirilttiği için kendisine bu isim verilmiştir. Genel olarak kalbini iman ve salih amelle dirilten manasınadır.

¡braniceYuhanna isminin karşılığı Yahya'dır. İngilizce'de; Saint John Baptist, Fransızca'da Saint Jean Baptiste yani Vaftizci Aziz Yahya'dır.

Hristiyanlara göre, Hz. İsa'nın (as) peygamberliğini haber vermiş ve onu Ürdün nehrinde vaftiz etmiştir.
İsrailoğulları için son peygamberdir.

Allah, Yahya'dan önce hiç kimseye bu ismin verilmediğini beyan eder.
Luka İncil'in de "Ona babası, Zekeriya'nın adını koymak istediler. Ama annesi "Hayır, Yahya olacak" dedi. Onlar, "Akrabalarının içinde bu adı taşıyan kimse yok!" dediler. Bunun üzerine çocuğa hangi ismi koymak istediğini babasına sordular. Zekeriya bir taş levha istedi ve "Adı Yahya'dır" diye yazdı"  diye geçmektedir.
Yahya'nın (as) doğumu, İsmail (as) ve İshak (as) gibi mucizevîdir.

Hz. Zekeriya (as) Allah'a dua ederek, ihtiyarladığını, karısının da kısır olduğunu, buna rağmen kendisine bir oğul bağışlamasını istedi. Doğacak çocuk Yakuboğulları'na hak yolda mirasçı olacaktı.  Allah Teala, Zekeriya'nın (as) duasını kabul etti ve ona Yahya adında bir oğul müjdeledi.  Zekeriya (as) çocuğun doğacağına dair bir işaret isteyince, insanlarla üç gün boyunca konuşamayacağı vahyolundu.  Bu üç gün sonunda Hz. Yahya dünyaya geldi.

Hz. İsa'dan altı ay önce doğdu. Son derece güzel yüzlü biriydi. Sekiz yaşında iken, Mescid-i Aksa'nın hizmetine başladı ve on beş yaşına kadar orada kaldı. Kıldan dokunmuş bir elbise giyer, gece gündüz ibadetle meşgul olurdu. Hz. Yahya (as), Allah'tan o kadar çok korkardı ki babası Hz. Zekeriya, insanlara nasihat ederken, oğlu eğer yanındaysa çok dikkatli konuşur, cehennemle ilgili söz söylemezdi.
Hz. Yahya'ya (as) daha küçükken hikmet, kalp yumuşaklığı ve safiyet verildi. O, Allah'tan sakınan ve ana- babasına karşı iyi davranan bir kimseydi. Baş kaldıran bir zorba değildi.  Toplumun efendisi, iffetli ve nefsinin isteklerini kontrol altında tutmasını bilen olgun bir insandı. Salih bir kişi ve salih bir peygamberdi.
Herkesin Hz. İsa'yı (as) yalanladığı, taşa tuttuğu, hatta öldürmeye teşebbüs ettiği bir ortamda Hz. Yahya (as) O'nu doğrulamış, desteklemiş ve yanında yer almıştı.

O Allah'ın selâmına mazhar olmuş bir seçkindi. "Doğduğu günde, öleceği günde ve dirileceği günde, ona selam olsun."
Allah ona şöyle vahyetti: "Ey Yahya! Kitabı kuvvetle tut'  Hz. Yahya (as) hayatı boyunca bu emre uyarak, gerçek Tevrat'ın ve İncil'in hü-kümlerine göre yaşadı ve insanları o ilkelere davet etti.

Kur'an-ı Kerim'de Hz. Meryem
Meryem kelimesinin üç önemli anlamı vardır. Birincisi; İbrani ve Süryani diline göre, İbadet eden kimse,  Rabbin hizmetçisi anlamındadır.  İkincisi; Mariye olup, cariye anlamındadır.  Cariye bayan hizmetçi, dinine bağlı ve ibadet eden demektir. Üçüncüsü; Arapçada RYM kökündendir. İki manası vardır:

1.            Bir          yerden diğer bir yere intikal, uzaklaşma.
2.            Üstünlük,            yüksek derece.
İffet âbidesidir Hz. Meryem. Kendisi hakkında Kur'an'da ismiyle bir sure vardır. Meryem Suresi. Bu surede Hz. İsa'yı (as) nasıl dünyaya getirdiği de anlatılır. Hz. Meryem Roma ¡mparatorluğu'nun egemenliği altında bulunan Filistin topraklarında, Yahudi bir toplumda doğmuştur. Ali İmran soyundandır. Hz. Meryem'in soyu Hz. Süleyman tarafından Hz. Yakub'a, oradan da Hz. İbrahim'e (as) ulaşır. Bu soy insanlık içinden seçilen çok özel bir ailedir.  Kur'an'ı Kerim'de "Allah Adem'iNuh'u, İbrahim ailesi ile İmran ailesini seçip alemlere üstün kıldı"  diye bahsedilir, ¡mran'ın hanımı kamil iman sahibi biridir.
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum