Reklam
Hidayet GÜLTEKİN

Hidayet GÜLTEKİN


99 SORUDA KUR'AN-I KERİM

05 Mart 2020 - 00:01

Hattat Necmi Atik'in eserlerinden bir tanesi olan ‘99 SORUDA KUR'AN-I KERİM' isimli eserini takdirlerinize sunuyorum. İstifade etmeniz temennisi ile... ( [email protected] )
 
Sünnetine Gerek Yok mu?
Rasulullah (sav) şöyle buyurur:
"Herhangi birinizi, koltuğuna yaslanmış olup, benim emrettiğim veya yasakladığım bir husus ona intikal edince (umursamadan): "Bilemeyiz (Kur'an'da başka bir şey tanımayız ve tabi olmayız). Biz Allah'ın kitabında ne bulduksa ona tabi olduk (artık hadislere tabi olmayız) derken sakın ha bulmayayım."
Rasulullah (sav) buyurdu ki: "Sizden birinin, kürsüsüne dayanmış olduğu halde, beni yalanlayacağı zaman gelir. Şöyle ki, kendisine benden bir hadis ulaştığında, der ki: "Allah'ın Rasulü böyle bir şey söylemedi. Bunu bırak, Kur'an'dakini bana getir."
Rasulullah (sav) buyurdu ki: "Sizden biri, (rahat) koltuğuna kurulup, Allah'ın sadece şu Kur' an'da yazdıklarını mı haram ettiğini sanıyor? Haberiniz olsun, vallahi ben (Allah'ın yasaklarını) duyurdum, (Kur'an'da olmayan hayırlar) emrettim, birçok şeylerden sizleri yasakladım; bunlar, Kur'an'ın bir misli kadar ve belki de daha çoktur. "

Rasulullah (sav) buyurdu ki: "Allah'ın kitabından size verilenle amel icab eder ve onu terkte kimse özür sahibi olamaz. Onda bulunmayan için Benden câri olmuş Sünnet, ondan da yoksa ashabımın sözlerine bakılır. Zira ashabım semadaki yıldızlar gibidir. Hangisini takip etseniz hidayete erersiniz. Ashabımın ihtilafı sizin için rahmettir."

Terim olarak sünnet, söz, fiil ve takrirleri ile Hz. Peygamber'in İslâm'ı yaşayarak yorumlaması demektir. Bu anlamda sünnet, hadisten daha kapsamlıdır. Nitekim "Size iki şey bırakıyorum. Onlara sıkı sarıldığınız sürece yolunuzu şaşırmazsınız: Allah'ın kitabı ve Resûlü'nün sünneti.."  hadisinde bu anlam açıkça görülmektedir. Hz. Peygamber'e nisbet edilen her şeyin yazılı metni mânasında hadis, günümüzde sünnet yerine de kullanılmaktadır. Artık bugün hadis deyince sünnet, sünnet deyince hadis anlaşılmaktadır. Sünnetin çoğulu sünen olduğu gibi Hz. Peygamber'in söz, fiil ve takrirlerine ait hadisleri içeren kitaplardan bir kısmının adı da Sünen'dir.

Sünnet, Kur'ân'ın açıklayıcısı olduğu için Kur'ân-ı Kerîm'den hemen sonraki ikinci delildir. Kur'an, okunan vahiy; sünnet, rivayet olunan vahiy ; hadis ise/'rivayet edilen sünnet"  demektir.
Kur'an-ı Kerim bizden, AllahuTeala'ya "itaat" etmemizi isterken; Rasulullah'a (sav) hem "itaat" hem de "ittibâ" etmemizi istemektedir, ¡ttiba ise; günlük hayatta izini takip etmek, arkasından gitmektir.
Kur'ân-ı Kerîm'de şöyle buyurulmaktadır:

"Peygamber size ne verirse onu alın, neyi yasaklarsa ondan da kaçının!"
"De ki: Allah'ı seviyorsanız, bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın"
"Allah'a ve kıyamet gününe kavuşacağını uman sizler için Allah'ın Resülü'nde güzel bir örnek vardır"
"Allah'a ve Resülü'ne inanıyorsanız, anlaşmazlığa düştüğünüz konuları Allah'a ve Resülü'ne arz ediniz!"
"Hayır Rabbine andolsun ki onlar, aralarında çıkan anlaşmazlıklarda seni hakem tayin edip verdiğin hükmü, içlerinde hiç bir sıkıntı duymadan kabul edip teslim olmadıkları sürece tam mü'min olamazlar"
"Gerçekten sen, doğru yola, Allah'ın yoluna çağırıyorsun"
"Peygamber'in emrine muhalefet edenler, fitneye ya da can yakıcı bir azaba uğramaktan çekinsinler"
"Kim Peygamber'e itaat ederse, Allah'a itaat etmiş olur"
Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmaktadır:

"...Kim benim sünnetimden (yaşama tarzımdan)yüz çevirirse benden değildir"
Rasulullah (sav) buyurdu ki: "Dinin elden çıkışı sünnetin terkiyle
başlar. Halat nasıl lif lif kopup parçalanırsa, din de sünnetin birer birer terkiyle ortadan kalkar"
Rasulullah (sav) buyurdu ki: "Namazınızı, beni nasıl kılarken görü-yorsanız, öyle kılın"
Rasulullah (sav) buyurdu ki: "Hac ile ilgili ibadet ve uygulamalarınızı, benden sorup öğrenin"
Rasulullah (sav) buyurdu ki: "Âgâh olun! (Dikkatli olun) Şüphesiz ki Allah'ın Rasulu'nün haram kıldığı, Allah'ın haram kıldığı gibidir."

¡mamı Şafii (ra) şöyle der:" Rasulullah (sav) verdiği bütün hükümleri Kur'an'dan almıştır. Bütün ümmetin alimlerininin söylediklerinin tamamı sünnetin (hadis-i şeriflerin) şerhi, bütün hadis-i şerifler de Kur'an'ın izahıdır."

Allah Rasulü (sav), Kur'an-ı Kerim'in tefsirini yapmıştır; özellikle iba-detler ve ferdi-toplumsal konularda. Mesela; hac, namaz, zekat gibi konular Allah Rasulü (sav) tarafından açıklanmış ve uygulanmıştır. Allah Rasulü'nün (sav) sünneti olmadan İslam nasıl yaşanabilir?.
Resulullah (s.a.v) buyurdu ki:"Hayır (doğru yol), Kur'an'a ve benim sünnetime uymaktır."
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum