Reklam
Hidayet GÜLTEKİN

Hidayet GÜLTEKİN


99 SORUDA KUR'AN-I KERİM

03 Mart 2020 - 00:03

Hattat Necmi Atik'in eserlerinden bir tanesi olan ‘99 SORUDA KUR'AN-I KERİM' isimli eserini takdirlerinize sunuyorum. İstifade etmeniz temennisi ile... ( [email protected] )

Kur'an-ı Kerim Okunurken O'nu Alaya Almanın Cezası Nedir?
Kur'an'ı Kerim Allah kelamıdır. Ona hürmetsizlik Allah'a hürmetsizliktir. Bu bakımdan bir yerde Kur'an okunurken, bir takım yakışıksız söz ve davranışlardan sakınmak gerekir. Onu alaya almak ise küfürdür. Aynı zamanda çalgı çalındığı, def, darbuka ve benzeri gürültü çıkaran şeylerle oynandığı yerlerde Kur'an okumak büyük günahlardan biridir. Hatta o gibi yerlerde sırf kazanç olsun diye okuyanların küfre girdikleri çağın alimleri tarafından kabul edilmiştir.

Ölülere Kur'an-ı Kerim Okunur veya Okutulur mu?       

Rasulullah (sav) şöyle buyurur:
"Ölülerinize Yâsin Sûresini okuyunuz"
Rasulullah (sav) buyurdu ki: "Kur'an'ın kalbi Yâsin'dir. Kim onu Allah rızası ve ahiret sevabı dileyerek okursa, Allah onun günahlarını affeder. Onu ölülerinize okuyunuz"

Rasulullah (sav) buyurdu ki: "Sizden biri öldüğünde onu fazla bekletmeyin, kabrine götürmekte acele edin. Kabrinde onun başucunda Fâtihatü'l-Kitab ve ayak ucunda da Bakara'nın sonu okunsun"
Ölüler için en güzel hediye Yâsin ve Mülk sûrelerinin okunması- dır. Bunun dışında Vakıa, Tekâsür, ¡hlas, Felak, Nas, Fatiha ve Bakara Sûresi'nin ilk beş ayeti veya Kur'an'ı Kerim'den herhangi bir yer okunabilir.
Alimler, hac ve sadaka gibi kısmen veya tamamen mali ibadetlerle dua ve istiğfar gibi amellerin sevabından ölülerin yararlanabileceği görüşünü benimserken, namaz, oruç, Kur'an okuma gibi bedeni ibadetlerde daha tereddütlü davranmış, çoğunluk bu konuda Allah'ın dilemesi kaydını da getirerek iyimser bir yaklaşım sergilemiştir. Bağışlanmak üzere okunan Kur'an'ın sevabından ölülerinde faydalanabileceği görüşü, ¡mam Malik ve ¡mam Şafii hariç fakihlerin çoğunluğunca kabul edilir.

Kur'an okumayı dilenme, mal edinme ve dünyevi menfaat sağlama vasıtası yapmak yasaklanmıştır.  Ücret karşılığı okunan Kur'an'da halis ve sahih niyet olmayacağı için bu okuma ibadet vasfını almaz ve sevap hasıl olmaz. Böyle bir işleme başvurmak zaruret de değildir. Asıl olan ücret karşılığı olmayan bir okuyuş veya kişinin ölülere kendisinin Kur'an-ı Kerim okumasıdır. Kim Kur'an okumayı bilmiyor ve geçerli mazereti de (özürlü) yoksa acilen Kur'an okumayı öğrenmesi vazifesidir.

Kur'an-ı Kerim Okurken Selam Verilip Alınır mı?
Kur'an okuyarak yürüyen bir kimse bir topluluğa rastlarsa, hemen kıraatini kesmeli, onlara selam vermeli, sonra euzu çekerek kıraatına dönmelidir.
Kur'an okuyana selam vermemek daha faziletlidir. Şayet birisi ona selam verirse, işaretle selamını alması kâfidir. Eğer sözle selam alırsa euzu çekerek tilavetine döner. En güzeli sözle verilen selama sözle karşılık vermektir.
Kur'an okuyandan bir şey istenirse, işaret etmek suretiyle cevap verir, isteyenin kalbi kırılacaksa, kıraatini keser ve cevap verir.
Kur'an okurken, ilimce, makamca, yaşça veya anne-baba gibi hürmet gereken kimseler gelirse, hürmet için ayağa kalkmak müstehaptır.
Kur'an okurken hapşıran "elhamdülillah" derse, veya dinleyen hap- şırıp "elhamdülillah" derse, "yerhamükellah" demek müstehaptır.
Kur'an okuyan, müezzinin ezanını duyunca kıraatini kesmeli, ezanın ve kametin lafızlarını tekrar ederek icabet etmeli, sonra kıraatına dönmelidir.
Kur'an okuyan yanılır ve kıraatinin arkasını getiremeyecek olursa bir başkasına sormalı, sorulan kişide biliyorsa cevap vermelidir.
Ayet-i kerime'yi delil getiren kimse önce "Allah buyuruyor" demelidir.
Kur'an-ı Kerim Latinize Edilmiş (Latin harfleriyle) Şekliyle Okunur mu?
Kur'an'ı Kerim'i, Arapça'sı Latin harflerine dönüştürülmüş şekliyle okumak caiz değildir. Okuyan ve okumakta ısrar eden günahkâr olur.
¡mam Malik hazretlerine; "İnsanlar tarafından meydana getirilen bir yazı ile Kur'an-ı Kerim yazılabilir mi? diye sormuşlar. O da: "Hayır (asla caiz olmaz). Ümmetin alimlerinden buna cevaz veren kimse yoktur" cevabını vermiştir.
Yazım şekli caiz olmadığı gibi bu tür yazılardan Kur'an-ı Kerim okumakta caiz değildir.
Sadece Kur'an-ı Kerim Yeterli mi? Allah Rasulünün (sav)

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum