Reklam
Hidayet GÜLTEKİN

Hidayet GÜLTEKİN


99 SORUDA KUR'AN-I KERİM

29 Şubat 2020 - 00:01

Hattat Necmi Atik'in eserlerinden bir tanesi olan ‘99 SORUDA KUR'AN-I KERİM' isimli eserini takdirlerinize sunuyorum. İstifade etmeniz temennisi ile... ( [email protected] )
Kâfir, Kur'an'ı Dinlemekten Men Edilebilir mi?
Kâfir, Kur'an'ı dinlemekten men edilmez. Allahu Teala şöyle buyurur:
"Eğer müşriklerden biri senden aman dilerse, Allah'ın Kelamı'nı işitip dinleyinceye kadar ona aman ver; sonra (Müslüman olmazsa) onu güven içinde bulunacağı bir yere ulaştır."
Tilavet Secdesi Nedir ve Nasıl Yapılır?
İçinde secde olan bir ayeti okuma veya canlı dinleme nedeniyle yapılan secdeye tilavet secdesi denir.
Hanefi Mezhebi'ne göre, Kur'an-ı Kerim'i okuyan ve dinleyen üzerine tilavet secdesi vacibdir. Şafii ve Hanbeli mezhebine göre sünneti müekkede, Maliki mezhebine göre ise sünnet veya menduptur.
Tilavet secdesini, ayeti duyar duymaz yapmak efdaldir. Geniş zaman içinde de yapılabilir. Kıbleye karşı yönelinir, tilavet secdesine niyet edilerek hemen secdeye gidilir. Tek secde yapılıp ayağa kalkılarak "Semi'na ve eta'na gufraneke rabbena ve ileykel masîr" denilerek secde bitirilir.
Kerahat vakti secde ayetini duyan, aynı vakitte tilavet secdesi yapabilir.
Tilavet secdesinde teşehhüd ve selam yoktur. Tekbir ve tespihleri sünnettir. Secde ise, vaciptir. Bu secde sehiv secdesi gibi iki secde olarak değil tek secde ile yapılır.
Namaz kılan kimsenin, namazda okuduğu secde ayetinin secdesini namazda eda etmesi lazım gelir.
Bir mecliste secde ayeti tekraren okunursa ne lazım gelir?
Aynı mecliste aynı secde ayeti birkaç kez ard arda okunduğu takdir de, hem okuyanın hem de dinleyenlerin bir defa secde etmeleri yeterlidir. Aynı secde ayeti ayrı ayrı meclislerde okunursa, ya da aynı mecliste ayrı ayrı secde ayeti okunursa, her biri için ayrı ayrı tilavet secdesi yapmak gerekir.
Bir kimse secde ayetini radyo, tv veya hoporlörden dinlese tilavet secdesi yapmak gerekir mi?
Bir kimse secde ayetini eğer papağandan yahut kayıt aletlerinin kaydından dinlese yahut ses yankısını dinlese tilavet secdesi yapması gerekmez.
Abdestsiz veya cünüp olan veya hayız ve nifas halinde bulunan bir kimse secde ayetini işitirse ne olur?
Abdestsiz veya cünüp olan bir kimse secde ayetini işitirse, abdest- sizliğini ve cünüp halini giderdikten sonra, tilavet secdesini yerine ge-tirmesi vaciptir. Hayız ve nifas halinde tilavet secdesini işiten kadınlara secde yapmak vacip değildir.
Tilavet Secdesi Hangi Surelerde ve Hangi Ayetlerde Geçmektedir?
Hanefi mezhebine göre secde ayetleri Kur'an-ı Kerim'de on dört yerde geçer: Araf Suresi, 206; Rad Suresi, 15; Nahl Suresi, 50; ¡sra Suresi, 109; Meryem Suresi, 58; Hac Suresi, 18; Furkan Suresi, 60; Nemi Suresi, 25; Secde Suresi, 15; Sad Suresi, 24; Fussılet Suresi, 37; Necm Suresi, 62; ¡nşikak Suresi, 21; Alak Suresi, 19.
Şafii mezhebinde Hac Suresi'nin 77 nci ayeti de secde ayetidir. Yine ¡mam Şafiye göre Sad Suresi 24 ncü ayetinde ki secde şükür secdesi- dır.
Kur'an-ı Kerim Alınıp Satılabilir mi?
Mushaf'ın alınıp satılmasında bir mahzur yoktur. İbni Abbas, Hase- ni Basri, ¡krime, İbni Uyeyne bu görüştedir.
¡mam Nevevi şöyle der: "Hadis, fıkıh ve faydalı şeyleri ihtiva eden her kitabı alıp satmak caizdir."440
Kur'an-ı Kerim'i Yakmak Caiz midir?
Kur'an'ı Kerim yıpranır, istifade edilemez hale gelse bile onu yakmak caiz değildir. Üzerine basılmayan ve pislik atılmayan bir arazide çukur kazıp onu gömmek veya temiz bir şeye sarıp mağara da saklamak lazımdır.441
Kur'an-ı Kerim'le Fal Bakılır mı?
Büyü yapmak insanı helak eden büyük günahlardandır. Hatta insanı İslam dininden çıkaran hususlardandır.442
Falcı, büyücü ve kâhinlere gitmek, onlara herhangi bir konuda soru sormak, söylediklerini tasdik etmek caiz değildir. Gaybı Allahu Teala'dan başka , ne insan, ne cin hiç kimse bilemez. Gaybı biliyorum diyen küfre girer.
Kadı Ebubekir ibnü'l-Arabi Ahkam adlı kitabında, "Mushafla fal bakmak helal değildir" der.
 
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum