Reklam
Hidayet GÜLTEKİN

Hidayet GÜLTEKİN


99 SORUDA KUR'AN-I KERİM

25 Şubat 2020 - 00:01

Hattat Necmi Atik'in eserlerinden bir tanesi olan ‘99 SORUDA KUR'AN-I KERİM' isimli eserini takdirlerinize sunuyorum. İstifade etmeniz temennisi ile... ( [email protected] )

Cinlerde Kur'an-ı Kerim'le sorumlu mudur?
Bilindiği gibi cinlerin asilerine, sapkınlarına ve azgınlarına şeytan denilmektedir. Cinlerden de iman edenler olduğu gibi inkar edip kafir olanlar da vardır.
Allah Rasulü (sav) cinlerin ve insanların peygamberidir. O, alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Cinlere de tebliğini yap-mış ve onların içinden elçiler seçip kendi kavimlerine gönder-miştir. Kur'an-ı Kerim'de bu konu şöyle anlatılır:
"Bir zamanlar, cinlerden bir grubu Kur'an dinlesinler diye sana yönlerdirmiştik. Nihayet o (vahye) kavuşur kavuşmaz ".sükûnetle dinleyin" demişler, (okuma) biter bitmez de kendi toplumlarının yanına uyarıcılar olarak dönmüşlerdi.
Onlar "Ey kavmimiz!" dediler, "Biz Musa'dan sonra indirilen ve kendisinden önceki vahyi tasdik eden bir ilahi mesaj dinledik; o vahiy (kendisine uyanı) hakikate ve dosdoğru bir yola yöneltiyor.
Ey kavmimiz! Allah'ın davetine icabet edin ve ona iman edin (ki), günahlarınızı bağışlasın ve sizi elim bir azaptan korusun.
Ama kim Allah'ın davetine icabet etmezse, asla O'nu (Allah'’) yeryüzünde atlatmış olmaz; ve ona (Allah)tan başka hiçbir dostun yararı dokunmaz; böyleleri fark edilir bir sapıklığın ortasına düşerler."
"...Gerçekten biz hidayet rehberini (Kur'an'ı) işitince ona inandık. Kim Rabbine inanırsa, artık ne hakkının eksik verilmesinden, ne de haksızlığa uğramaktan korkar.
Kuşkusuz içimizde Müslüman olanlar da var, hak yoldan sapanlar da var. Kim müslüman olursa, işte onlar doğruyu arayıp bulmuşlardır. Hak yoldan sapanlar gelince, onlar cehenneme odun olmuşlardır."40S
"Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım."
Cinlerden Hangi Ayetle Korunulur?
Rasulullah (sav) şöyle buyurur:
"Bakara Suresi'nde bir ayet vardır ki, Kur'an ayetlerinin efendisidir. Şeytan olan herhangi bir evde (bu ayet) okunursa, (şeytan) o evden çıkar. (O ayet) Ayet'el-Kürsi'dir"
Rasulullah (sav) buyurdu ki: "Her kim her farz namazın arkasında Ayete'l Kürsi'yi okursa, öteki namaza kadar (maddi manevi bütün belalardan) korunur ve buna (bu sureyi her namazın arkasından okuma¬ya) ancak Peygamber, Sıddık veya Şehit devam eder." 
Rasulullah (sav) buyurdu ki: "Cinnilerin azılılarına Bakara suresinde ki şu ayetlerden daha şiddetli gelen bir şey yoktur; "Ve ilaahüküm ilaahün vaahidün" den itibaren iki ayet (Bakara suresi, 163-164)".
Nazar Değmesine Karşı Hangi Ayetler Okunur?
Rasulullah (sav) şöyle buyurur:
"Allah'ın kitabında nazar için sekiz ayet vardır. Bir evde bir kul okusunda o gün ona insan nazarı değsin, olmaz. Sekiz ayet; Fatiha Suresi (yedi ayet) ve Ayete'l Kürsidir."
Ayrıca Kalem Sûresi'nin nazar ayeti olarakta bilinen 51. ve 52. ayet-i kerimeleri de nazar için okunur.
Hased edilebilecek iki konu nelerdir?
Rasulullah (sav) şöyle buyurur:
"İki şey dışında hased olmaz (edilmez):(Birincisi) Bir kişi ki Allah ona Kur'an'ı öğretmiştir, o da gece ve gündüz boyunca onunla amel eder. (İkincisi) Yine bir kişi ki Allah ona mal vermiştir, oda gece ve gündüz boyunca onu (hak yolda) infak eder."
Abdestsiz Kur'an-ı Kerim'e Dokunabilinir mi?
Allah Teala şöyle buyurur:
"Ona (Kur'an'a) tertemiz olanlardan başkası el süremez."
Öğrenmek maksadıyla Mushafın abdestsiz tutulması caizdir, bu Kur'an öğrenmekten geri kalınmasın diye bir ruhsattır. Faziletli olan ise abdestsiz tutulmamasıdır. Su yoksa bile teyemmüm edilir. Fakat Kur'an'ı öğreten kimse için abdestsiz tutulması caiz değildir.
Su bulamayan kimse, Mushaf'a dokunmak için teyemmüm etmek mecburiyetindedir.
Bir örtü ile Mushaf'ı tutmak caiz olduğu gibi, abdestsiz olan kimsenin kılıflı bir Mushafı taşımasında bir sakınca yoktur.
Cd, Kaset ve Mp3... gibi üzerlerinde ayet-i kerime yazılı olmayan, fakat içerilerinde ayeti kerime kaydı bulunan malzemelere dokunmakta bir beis yoktur.
Fıkıh, hadis ve akaid gibi şer'i kitaplara abdestsiz dokunmayı mene- den bir hüküm yoktur. Ama bunlara abdestsiz dokunmamak müste- haptır. Tahrif edilmiş semavi kitaplara abdestsiz dokunmakta mahzur yoktur. Yalnız, Tevrat, Zebur ve İncil'in abdestsiz okunması mekruhtur. Çünkü aralarında Allahu Teala'nın kelamı vardır. Onlar arasından hangisinin değiştirildiği belli değildir.
Hz. Ali (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu
vesselam), cünüb olmadıkça her halimizde bize Kur'an okutup ta'lim ederdi."
Nesâi'nin bir başka rivayetinde şöyle gelmiştir: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselam) heladan çıkınca Kur'an okutur, bizimle et yerdi. Cenabet halinden başka hiçbir şey O'nunla Kur'an arasına perde olmazdı."
Maliki mezhebine göre; Kur'an öğrenen ve öğreten büluğ çağına girmiş kimse için Kur'an'a dokunmak ve taşımak caizdir. Velev ki, aybaşı ve loğusa bir kadın olsun. Çünkü onların böyle bir engeli ortadan kaldırmaya güçleri yoktur. Cünüp için caiz değildir. Çünkü cünüp olan kimse, gusül ya da teyemmüm ile bu engeli ortadan kaldırabilir. Hanefi, Şafii ve Hanbeli mezheblerine göre aybaşı ve loğusa olan kadının Kur'an-ı Kerim'e dokunması caiz değildir.
 
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum