Reklam
Hidayet GÜLTEKİN

Hidayet GÜLTEKİN


99 SORUDA KUR'AN-I KERİM

24 Şubat 2020 - 00:01

Hattat Necmi Atik'in eserlerinden bir tanesi olan ‘99 SORUDA KUR'AN-I KERİM' isimli eserini takdirlerinize sunuyorum. İstifade etmeniz temennisi ile... ( [email protected] )
 
Haset ve kıskançlık için: Felak ve Nas sureleri okunur.
Cin çarpmasından korunmak için: Fussılet 36, Felak ve Nas suresi, Bakara suresinin son ayetleri, Mü'min suresi 1-3 okunur.
Sara hastalığı için: Sağ kulağına yedi defa ezan okunur. Fatiha suresi, Felak, Nas, Ayete'l Kürsi, Saffat suresinin ilk ayetleri, Haşr suresinin son 3 ayeti, Târik suresi ve Müminun suresi 115-118 ayetler okunur.
Akıl hastaları için: Yasin suresi okunur.
Unutkanlık için: Her gün uyumadan önce Bakara suresinin ilk dört ayeti, Ayete'l Kürsi ve sonrasındaki iki ayet ve Bakara suresi son üç ayeti okur.
Vesveseden kurtulmak için: Hadid suresi 3, Mü'min suresi ve ihlas suresi okunur.
Sihir ve Büyüye Kur'an-ı Kerim'de Çözüm Var mı?
Büyü yapmak insanı helak eden büyük günahlardandır. Hatta insanı İslam dininden çıkaran hususlardandır.
Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim (sihir maksadıyla) bir düğüm vurur sonra da onu üflerse sihir yapmış olur. Kim sihir yaparsa şirke düşer. Kim birşey asarsa, o astığı şeye havale edilir."
Falcı, büyücü ve kâhinlere gitmek, onlara herhangi bir konuda soru sormak, söylediklerini tasdik etmek caiz değildir. Gaybı Allahu Teala'dan başka , ne insan, ne cin hiç kimse bilemez. Gaybı biliyorum diyen küfre girer.
Allahu Teala şöyle buyurur:
"Bu suretle (Süleyman) yere kapanıp yıkıldığı zaman besbelli olduki eğer cinler gaybı bilmiş olsalardı böyle horlayıcı bir azab içinde kalıp durmazlardı."
Rasulullah (sav) şöyle buyurur:
"Kim bir kahine uğrar ve onun söylediklerini tasdik ederse Muhammed'e indirilenden beri olur, kim de kahine gelir ve fakat söy-lediklerini tasdik etmezse kırk gün namazı kabul edilmez." 
Büyüyü tedavi etmeye gelince, bu şer'i rukye ile Kur'an ayetleri ve Peygamber'in (sav) hadislerinden olan duaları hastanın üzerine okuyup üflemekle yapılan bir tedavi şekliyle ve mübah olan faydalı ilaçlar kullanmakla olur. Büyü yapılan kimsenin üzerine;
Fatiha Sûresi, Ayete'l Kürsi, Araf Sûresi 117-119. ayetler, Yunus Sûresi 79-82. ayetler, Tâhâ Sûresi 65-69. ayetler, Kâfirûn Sûresi, İhlas Sûresi, Felak Sûresi ve Nâs Sûreleri üçer defa okunur ve üflenir ve şu duaları 3 defa okunur.
"Ezhibil be'se Rabben naasi eşfi ve enteş şaafii laa şifaae illaa şi- faaüke şifaaen laa yügaadiru sekamen"
"İnsanların Rabbi olan Allah'ım! Hastalığı giderip şifa ver. Şifa veren sensin. Senin Şifandan başka şifa yoktur. Öyle bir şifa ver ki hiçbir hastalık kalmasın."
"Bismillaahi ürkııke min külli şeyin yü'ziike ve min şerri külli nefsin ev aynin haasidin Allahü yeşfiike bismillaahi urkııke"
"Allahın adıyla. Sana eziyet veren her şeyden, her (kötü) nefisten ve haset eden gözden, senin üzerine okurum. Allah sana şifa versin. Allahın adıyla senin üzerine okurum."
Büyü yapıldığı zannedilen düğümlenmiş ip gibi şeyleri yok etmekte tedavi yoludur.
Hacamatta sihir ve büyünün tedavisinde çok etkilidir. Allah'ın Rasu- lü (sav) hacamatın her hastalığa deva olduğunu bildirmiş, ümmetini hacamat olmaya teşvik etmiş, kendisi de defalarca hacamat yaptırarak örnek olmuştur.  Hacamatla alınan kan temiz kan değil; kirli, koyu, pıhtılaşmış ve derinin altında ki uyuşuk kandır. Bu kan, damardan değil, deriden alınır.
Sihir ve büyüden korunmak için:
Rasulullah (sav) şöyle buyurur:
"Bakara Sûresini okuyun! Çünkü onu okumak, bereket; bırakıp okumamak ise üzüntü ve pişmanlıktır. Ayrıca büyücüler onunla baş edemez."
Sabah ve akşam üçer defa ¡hlas, Felak ve Nas süreleriyle birlikte şu dualar okunur:
"Euuzü bikelimaatillaahit taammeti m in şerri maa ha lak"
"Yarattığı şeylerin şerrinden , Allahın noksansız sözlerine sığınırım"
"Bismillaahillezii laa yadurru ma'asmihii şeyün filardi ve laa fis semaai ve hüves semiiul aliim"
"Yerde ve gökte, adıyla hiçbir şeyin zarar veremediği Allah'ın adıyla, O, (her şeyi) hakkıyla işiten ve bilendir."
 
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum