Reklam
Hidayet GÜLTEKİN

Hidayet GÜLTEKİN


99 SORUDA KUR'AN-I KERİM

21 Şubat 2020 - 00:04

Hattat Necmi Atik'in eserlerinden bir tanesi olan ‘99 SORUDA KUR'AN-I KERİM' isimli eserini takdirlerinize sunuyorum. İstifade etmeniz temennisi ile... ( [email protected] )
 
Kur'an-ı Kerim Yeryüzünden Ne zaman Kaldırılır?
Rasulullah (sav) şöyle buyurur:
"Kur'an Allah'a yüksek sesle yalvarıp şöyle deyinceye kadar kıyamet kopmaz: "(Allahım) Ben okunuyorum ama benimle amel edilmiyor". İşte o anda Kur'an (yeryüzünden) kaldırılır."

Fitnelerden Nasıl Korunulur?
Rasulullah (sav) şöyle buyurdu:
"Yakında fitneler kopacak". Bunun üzerine :"0 fitnelerden kurtuluş çaresi nedir?" diye sorulduğunda:"Allah'ın kitabıdır, Allah'ın kitabıdır. Onda, sizden öncekilerin haberi ve aranızda ki (müşkil)lerin hükmü (kararı) vardır" diye cevap buyurdu.

Kur'an-ı Kerim'in Bereketinden Neden Mahrum Oluruz?
Rasulullah (sav) şöyle buyurdu:
"Ümmetim dünyaya tazim ettiği zaman İslamın heybeti onlardan alınır. İyiliği emredip, kötülükten nehyetmeyi bıraktığı zaman vahyin (Kur'an'ın) bereketinden mahrum olurlar. Ümmetim birbirine sövdüğü (birbirinin aleyhine gittiği) zaman Allah'ın gözünden (nazarından) düşerler."
Riyakar (İki yüzlü) Kur'an-ı Kerim okuyucuları kimlerdir?

Rasulullah (sav) şöyle buyurdu:"Üzüntü kuyusundan Allah'a sığının." O zaman ashabı kiram :"Ey Allah'ın Rasulu! üzüntü kuyusu nedir? diye sorduklarında, Rasulullah (sav) /'Cehennemde bir vadidir ki her gün dörtyüz defa Cehennem ondan (Allah'a) sığınır" buyurdu.
Bunun üzerine ashab-ı kiram:"Ona kim girecek Ya Rasulallah?" deyince, Rasulullah (sav):"Orası, amelleriyle gösteriş yapan kurra (hafız ve hocalar) için hazırlandı. Şüphesiz ki Allah'ın en sevmediği kurra, ümerayı (devlet reislerini) ziyaret edenlerdir" buyurdu.

Rasulullah (sav) şöyle buyurdu:"Meşrık cihetinden (güneşin doğduğu taraftan) bir takım insanlar çıkacak, onlar Kur'an okuyacaklar, fakat Kur'an onların hancereleri ile köprücük kemikleri ötesine geçmeyecek. Onlar okun av hayvanını delip geçtiği gibi dinden çıkacaklar, ok bir daha kirişine dönmediği gibi onlarda artık bir daha dine dönmeyeceklerdir."

Bunun üzerine:"Onların alametleri nedir?" diye sorulunca, Rasu¬lullah (sav):"Onların alametleri tıraştır, yahut tüyleri kökünden gidermektir." buy urdu.

KUR'AN-I KERİM HAKKINDA ÇEŞİTLİ KONULAR

Kur'an-ı Kerim'le Tedavi olunur mu? Şifası Var mı?


Kur'an-ı Kerim'in tamamı şifadır, tedavidir.
AllahuTeala şöyle buyurur:"£y insanlar! İşte size Raabinizden bir öğüt, kalplere bir şifa ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet (olan Kur'an) geldi."3S1

Belli sure ve ayetlerin tedavi edici özelliği hakkında Rasulullah'tan ( sav) hadis-i şerifler rivayet edilmiştir.
Sahabeden Ebu Saidi'l-Hudri'nin (ra) akrep sokan bir kabile reisini, Fatiha Suresi'ni okuyarak tedavi etmesi ve Rasulullah'ın (sav) bunu onaylaması şeklinde özetlenen "rukye hadisi"  , İslam alimlerinin hastalıkların tedavisinde Kur'an'dan bazı ayet ve surelerin okunmasını caiz görmelerinin gerekçesini teşkil eder.

"Fatiha suresi ölümden başka her derde devadır" . Denilir ki: Fatiha'nın nefes edilen kısmı "iyyâkena'budu ve iyyâkenesteîn" (yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz) ayetidir. Bu iki kelime (na'budu ve neste'în), işi tamamen Allah'a bırakma ve Allah'a tevekkül etme, Allah'a yakarma ve Allah'tan yardım dileme, Allah'a muhtaçlığı belirtme ve ihtiyaçları ondan isteme, yalnız Rabbe kulluk etme gibi, gayelerin en yücesini, Kendisine kullukta yine Kendisinden yardım dilemek gibi, yolların en şereflisini içinde toplama ve benzeri başkalarında bulunmayan anlamları içerir. Bu bilinçle okunduğunda hadis-i şerifteki müjde gerçekleşmiş olur.
Rasulullah (sav) şöyle buyurur: "Şifalı şu iki şeye sarılın; Bal ve Kur'an" , "İlaçların en hayırlısı Kur'an'dır".

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum