Reklam
Hidayet GÜLTEKİN

Hidayet GÜLTEKİN


99 SORUDA KUR'AN-I KERİM

20 Şubat 2020 - 00:02

Hattat Necmi Atik'in eserlerinden bir tanesi olan ‘99 SORUDA KUR'AN-I KERİM' isimli eserini takdirlerinize sunuyorum. İstifade etmeniz temennisi ile... ( [email protected]mail.com )
 
Kur'an-ı Kerim'i Anlamaya Engel Olan Şeyler Nelerdir?
Kur'an-ı Kerim'in manalarını anlamaya engel olan dört husus vardır. Bunlar:
1.            Bütün   gücü harflerin mahreçlerine sarf ederek, harfleri mahreç¬lerinden çıkarmaya uğraşmak. Bütün Kur'an okuyucularını, Kur'an'ın manasını okumaktan alıkoyan bir şeytan vardır, onları daima harfleri tekrar etmeye yöneltir.
2.            Taklit    yolu ile bir mezhebe bağlanarak, inceleme yapmadan, yal¬nız duyduğuna inanmak suretiyle körü körüne orada donup kalmak.
3.            Bir          günahı işlemekte ısrar etmek yahut kibirli olmak veyahutta Dünya'nın geçici heveslerine müptela olmak.
4.            Zahiri    tefsir kitaplarına bakıp, Kur'an'daki kelimelerin bunların anlayışlarının dışında başka manaları olmadığına inanmak.378

Toplumlar Kur'an-ı Kerim'le yücelir ve alçalır mı?
Rasulullah (sav) şöyle buyurur:
"Allah bu Kitap'la (Kur'an'la) kimi toplumları (onunla amel edenleri) yükseltir (yüceltir), diğerlerini (onunla ameli bırakan-ları) ise zayi eder (alçaltır)".379
Kur'an-ı Kerim İlminin Kaybolması Nasıl olacaktır?
Ebu'd-Derdaradıyallahuanh anlatıyor: "Resûlullahaleyhissalâtu vesselam ile beraberdik. Gözünü semaya dikti. Sonra: "Şu anlar, ilmin insanlardan kapıp kaçırıldığı anlardır. Öyle ki, bu hususta insanlar hiç¬bir şeye muktedir olamazlar!" buyurdular.
Ziyad ¡bnuLebid el-Ensari araya girip: "Bizler Kur'an'ı okuyup durur¬ken ilim bizlerden nasıl kapıp kaçırılır? Vallahi biz onu hem okuyacağız,

376-       Meryem              Suresi, ayet 58.
377-       ibni        Mace, I, 424.
378-       Karaçam              ismail, Kur'an-ı Kerim'in Faziletleri, s.391-392.
379-       Müslim,               1/201; Süneni ibnMâce, 1/218. 99 Soruda Kur'an-ı Kerim 93
hem de çocuklarımıza, kadınlarımıza okutacağız!" dedi. Resulullah da: "Anasız kalasın, ey Ziyad, ben seni Medine fakihlerinden sayıyordum. (Bak) işte Tevrat ve İncil, yahudilerin ve nasranilerin elinde, onların ne işine yarıyor (sanki onunla amel mi ediyorlar)?" buyurdu. Cübeyr der ki: "Ubadeİbnu's-Samitradıyallahuanh'a rastladım. Kardeşin Ebu'd- Derda ne söyledi, işittin mi? dedim. Ve ona Ebu'd-Derda'nınsöyledi¬ğini haber verdim. Bana: "Ebu'd-Derda doğru söylemiş, dilersen kal¬dırılacak olan ilk ilmin ne olduğunu sana haber vereyim: İnsanlardan kaldırılacak olan ilk ilim huşu'dur. Büyük bir camiye girip huşu üzere olan tek şahsı göremiyeceğin vakit yakındır!" dedi."

Rasulullah (sav) şöyle buyurdu ki:"Yer (yüzün)den ilk kaldırılacak olan ilimdir." (Sahabeyi kiram) dediler ki:"YaRasulallah! Kur'an kaldırı¬lır mı?" (Rasulullah (sav)) buyurdu ki:"Hayır, Kur'an kaldırılmaz. Fakat onu bilenler ölür." veya şöyle buyurdu:"Onun tevilini (hakiki manası¬nın tefsirini) bilenler (rasihler) ölür ve onu (Kur'an'ı) kendi arzularına göre tefsir edenler (hayatta) kalır."

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum