Hidayet GÜLTEKİN

Hidayet GÜLTEKİN


99 SORUDA KUR'AN-I KERİM

17 Şubat 2020 - 00:01

Hattat Necmi Atik'in eserlerinden bir tanesi olan ‘99 SORUDA KUR'AN-I KERİM' isimli eserini takdirlerinize sunuyorum. İstifade etmeniz temennisi ile... ( [email protected] )
 
Çocuğunu Hafız Yetiştirmenin Fazileti Nedir?
Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberleyenlere "hafız" denir.
Rasulullah (sav) şöyle buyurur:
" Çocuğuna Kur'an'ı Kerim'i yüzünden okumayı öğreten kimsenin geçmiş ve gelecek günahı mağfiret edilir. Çocuğunu hafız yapan kimseyi de Cenab-ı Hakk, kıyamet gününde ayın ondördü gibi parlak bir surette diriltir. Çocuğuna "Oku"denilir. Çocuğu bir ayet okudukça Allah Teala'da babasının (makamını) bir derece yükseltir. (Bu durum) ezberlediği Kur'an'ı Kerim'in sonuna kadar (okuyuncaya) devam eder"
Rasulullah (sav) buyurdu ki: "Kişi kabrinden kalkınca Kur'an, o kimseyi rengi değişmiş ve zayıflamış bir halde karşılar ve "Beni tanıyor musun?" der. O da "hayır" der. O zaman "Ben senin arkadaşın olan ve seni şiddetli sıcaklarda susuz, geceleri uykusuz bırakan Kur'an'ım" der.   Sonra o şahsa vakar tacı, anne babasına da iki değerli elbise giydirilir. Anne babası bunun sebebini sorunca, çocuklarının Kur'an'la olan meşguliyeti söylenir.
Kur'an-ı Kerim Hafızlarının Özellikleri Nelerdir?
Rasulullah (sav) şöyle buyurur:
"Hamili Kur'an (Hafız) öldüğünde, Allah Teala arza, onun etini ye- memesini vahyeder. Arz ise şöyle der: "İlahi, senin kelamın onun içinde iken ben onun etini nasıl yerim."
Rasulullah (sav) buyurdu ki: "Kim Kur'an'ı ezberlerse Allah onu ölünceye kadar aklıyla faydalandırır (bunamaz)"
Rasulullah (sav) buyurdu ki: "Bir kimse Kur'an okurda, Allah Teala'nın yarattıklarından birine bundan daha efdal bir şey verildiğini zannederse, Allah'ın büyülttüğünü küçültmüş ve Allah'ın küçülttüğünü büyültmüş olur."
Rasulullah (sav) buyurdu ki: "Kur'an hamiline de (hafızına) herkes gibi her şeye dalmaması, cahillik edenler gibi cahillik yapmaması, Kur'an'ın izzeti sebebiyle affetmesi ve cahillerden yüz çevirmesi yaraşır"
Rasulullah (sav) buyurdu ki: "Hafız olupta Kur'an okuyan kimse, melaikeyi kiram ile beraberdir. Kendisine zor geldiği halde Kur'an oku-yana ise iki ecir vardır."
Resulullah (s.a.v) buyurdu ki:"Hamili Kur'an olana (Kur'an hafızlarına) iki rekat da olsa, gece namazına kalkmak farz (mutlaka lazım) dır."
Rasulullah (sav) buyurdu ki: "Şu hususlar da Allah'ı büyüklemenin birer şubesidir:
-Bir müslüman yaşlıya ikramda bulunmak.
-¡çindekiyle amel hususunda ölçüyü aşmayan ve ondan uzaklaşmayan Kur'an hamiline (hafızına) ikramda bulunmak.
-Adil olan iktidar sahibine ikram."
Rasulullah (sav) buyurdu ki: "Kıyamet günü ilk çağrılacaklar, Kur'ân-ı ezberleyen biri, Allah yolunda öldürülen biri ve bir de çok malı olan bi-ridir. Allah Teâla Hazretleri Kur'ân okuyana:
"Ben Resülüme inzal buyurduğum şeyi sana öğretmedim mi?" diye soracak. Adam:
"Evet ya Rabbi!" diyecek.
"Bildiklerinle ne amelde bulundun?" diye Rabb Teâlâ tekrar soracak. Adam:
"Ben onu gündüz ve gece boyunca okurdum" diyecek. Allâhu Teâlâ Hazretleri:
"Yalan söylüyorsun!" diyecek. Melekler de ona:
"Yalan söylüyorsun!" diye çıkışacaklar. Allahu Teâla Hazretleri ona:
"Bilakis sen, "Falanca Kur'an okuyor" densin diye okudun ve bu da söylendi" der.
Sonra, mal sahibi getirilir. Allah Teâlâ Hazretleri:
"Ben sana bolca mal vermedim mi? Hatta o kadar bol verdim ki, kimseye muhtaç olmadın?" der. Zengin adam, "Evet yâ Rabbi" der.
"Sana verdiğimle ne amelde bulundun?" diye Rabb Teâlâ sorar. Adam:
"Sıla-i rahimde bulunur ve tasadduk ederdim" der. Allâhu Teâla Hazretleri:
"Bilakis sen: "Falanca cömerttir" desinler diye bunu yaptın ve bu da denildi" der.
Sonra Allah yolunda öldürülen getirilir. Allah Teâlâ Hazretleri:
"Niçin öldürüldün?" diye sorar. Adam:
"Senin yolunda cihadla emrolundum. Ben de öldürülünceye kadar savaştım" der. Hakk Teâlâ ona:
"Yalan söylüyorsun!" der. Ona melekler de:
"Yalan söylüyorsun!" diye çıkışırlar. Allah Teâla Hazretleri ona tek¬rar:
"Bilakis sen: "Falanca cesurdur" desinler diye düşündün ve bu da söylendi" buyurur. Sonra Resülullah (sav) Ebü Hüreyre'nin dizine vu¬rup:
"Ey Ebu Hüreyre! Bu üç kimse, Kıyamet günü, cehennemin, aleyh¬lerinde kabaracağı Allah'ın ilk üç mahlukudur!" dedi." 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum