Hidayet GÜLTEKİN

Hidayet GÜLTEKİN


99 SORUDA KUR'AN-I KERİM

14 Şubat 2020 - 00:02

Hattat Necmi Atik'in eserlerinden bir tanesi olan ‘99 SORUDA KUR'AN-I KERİM' isimli eserini takdirlerinize sunuyorum. İstifade etmeniz temennisi ile... ( [email protected] )
 
Neden Kur'an-ı Kerim Okumak Usandırmıyor?
Kur'an'ı okumak, dinlemek, onun ahkâmıyla meşgul olmak... bir ibadettir. İbnü'l-Cezeri (öl 833/1429) nafile ibadetler içerisinde Kur'an tilavetinin en faziletli ibadet olduğu hakkında selef alimlerinin ittifak halinde olduğunu nakletmiştir.
Ayeti kerimelerde (Fatır suresi, 29; Âli ¡mran suresi, 113; Enfal Suresi, 2; Zümer Suresi, 23; Araf Suresi, 204 vs) Kur'an tilavetine teşvik edilmektedir.

"Ümmetimin ibadetlerinin en faziletlisi, Kur'an okumaktır."
"Hafız olupta Kur'an okuyan kimse melâike-i kirâm ile beraberdir" gibi birçok hadisi şeriflerinde Rasulullah (sav) Kur'an'ı Kerim tilavetine yönlendirmektedir.
Allah kelamı olan Kur'an, bu dünyada öyle nûrani, saadetli, hakikatli bir tesire sahiptir ki, insanların hem cesetlerinde, hem ruhlarında, hem kalplerinde, hem akıllarında, hem şahsi, hem sosyal ve siyasi hayatlarında eşi ve benzeri bulunmayan bir inkilap yapmış; hem de varlığını ve çekiciliğini muhafaza ve idame ettirmiştir.

On dört asırdan beri her dakika onun ayetleri milyonlarca müslü¬man tarafından okunmakta, dinlenmekte, muhtevası da derinliğine incelenmektedir. O, insanları terbiye, nefislerini tezkiye, kalplerini tasfiye ediyor; ruhlara inkişaf ve terakki, akıllara istikamet ve nur, hayata canlılık ve saadet bahşediyor.
Cenab-ı Hak ona öyle gerçek bir haz ve lezzet ihsan etmiştir ki, en hoş ve en güzel olan şeylerden usandıran çok tekrar, onda usandırmak şöyle dursun, kalbi çürümemiş ve zevki bozulmamış kimselerde onun tadına tat katıyor. Aynı zamanda da tazeliğini, teravetini ve gençliğini öyle koruyor ki, hemen nazil oluyormuşçasına cazibesini muhafaza ediyor.

Elbette böyle bir kitabın benzeri yoktur, hârikadır, fevka'l-beşerdir ve mucizedir.
Kur'an-ı Kerim'in inanan ve inanmayanlardaki bu tesiri alemlerin Rabbi olan Allah'ın gerçek ve hak kelamı olmasındandır. O'nda konuşan Allahu Teala'dır.
Ayakta ve Yatarken Kur'an-ı Kerim Okunur mu?
Ayakta ve yatarken Kur'an'ı Kerim tilavet etmekte beis yoktur.
Hz. Aişe (ra) şöyle diyor: "Ben sedirimin üzerine uzanmış iken
Kur'an'ı Kerim okurdum."  Bu okumalar ezberden, Kur'an-ı Kerim ol-madan olan okuyuşlardır. Kur'an'ı Kerim elimizde, önümüzde olursa hürmet ve tazim gerekir.

Kur'an-ı Kerim Hangi Tavır ile Okumalı?
Kur'an'ı Kerim'i Arap tavrı ile okuma mecburi değildir. Asıl olan tecvide uygun olan tüm milli tavırlarla okumaktır. Bu Kur'an-ı Kerim okuma da tavır zenginliğidir.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum