Reklam
Hidayet GÜLTEKİN

Hidayet GÜLTEKİN


99 SORUDA KUR'AN-I KERİM

11 Şubat 2020 - 00:01

Hattat Necmi Atik'in eserlerinden bir tanesi olan ‘99 SORUDA KUR'AN-I KERİM' isimli eserini takdirlerinize sunuyorum. İstifade etmeniz temennisi ile... ( [email protected] )

Ashabı Kiram Kur'an'ı üç, beş, yedi, dokuz, onbir, onüç cüz(hizib)e bölerek okudukları nakledilir.  Her okuyuşta bir bölüm olmak üzere bu yedi taksimat şöyledir:

1.            Üç:         Bakara, Al-i ¡mran, Nisâ.
2.            Beş:       Mâide, En'am, Ârâf, Enfâl, Berâe.
3.            Yedi:     Yunus, Hûd, Yusuf, Râ'd, İbrahim, Hicr, Nahl.
4.            Dokuz:  ¡sra, Kehf, Meryem, Tâhâ, Enbiya, Hacc.
5.0nbir: Şuârâ, Nemi, Kasas, Ankebut, Rûm, Lokman, Secde, Ahzâb, Sebe, Fâtır, Yâsin.
6.0nüç: Saffat, Sâd, Zümer, Mü'min, Fussılet, Şûra, Zuhruf, Duhân, Câsiye, Ahkâf, Muhammed, Fetih, Hucurat.
7.Bundan sonra Kaaf Suresi'nden başlayıp Kur'an'ın sonuna kadar devam eden sûrelerdir.

Kur'an-ı Kerim'i Unutmanın Akibeti Nedir?
Rasulullah (sav) şöyle buyurur:

"Kur'an'ı okuyan sonra da O'nu unutan bir kimse kıyamet günü Al- lahu Teala'ya cüzzam hastalığına yakalanmış olarak ulaşır."
Rasulullah (sav) buyurdu ki: "Kur'an sahibi hafızın benzeri, bağlı devenin sahibinin misali gibidir. Deve sahibi devesini gözetirse onu tu-tabilir. Şayet onu bırakırsa deve kaçar gider."

Rasulullah (sav) buyurdu ki: "Ümmetimin sevapları bana gösterildi, hatta bir kimsenin mescidden atmak için çıkardığı çerçöpe varıncaya kadar. Ümmetimin günahları da bana gösterildi, (bunlar içerisinde) Kur'an'dan bir sure veya ayet kendisine verilip de onu unutan kimsenin günahından daha büyüğünü görmedim."

Ezberlenen Kur'an'ı hafızada korumanın ve unutmamanın çaresi onu sık sık tekrarlamaktır. Peygamber Efendimiz ashâb-ı kirama ezberledikleri Kur'an'ı sık sık tekrarlamalarını, onu sürekli tilâvet etmelerini tavsiye ederlerdi. Çünkü ezberlenen Kur'an'ı unutmak, elde edilen hafızlık nimetini yitirmek, en büyük kayıplardan sayılır. Bu sebeple Efendimiz: "Filân ve filân sûreyi unuttum; ya da filân ve filân âyetleri unuttum demek bir adam için ne kadar çirkin bir şeydir. Belki kendisine bunlar unutturulmuştur" buyurmak suretiyle, bilerek, kasten ve ihmalkâr davranıp önemsemeyerek Kur'an'ı unutmanın çok çirkin bir davranış olduğunu hatırlatmışlardır.  Hatta hâfızasındaki Kur'an'ı kaybeden kimsenin "unuttum" demek yerine "bana unutturuldu" demesinin uygun olacağı ifade edilmiştir. Çünkü unutmakta bir nevi terketmek ve ona gereken önemi vermemek vardır.

Rasulullah (sav) buyurdu ki:"On kişinin emiri olan herhangi bir kimse mutlaka kıyamet günü bağlı olarak getirilecektir ki, onu o bağdan ancak adaleti kurtaracaktır. Kur'an'ı öğrenip sonra unutan herkes de mutlaka Allahu Teala'ya eli kesik olarak kavuşacaktır."

Kur'an-ı Kerim Okunduğunda Neden Tesir Ediyor?
Surelerin faziletlerinde görüldüğü gibi, Kur'an-ı Kerim her ne zaman okunursa okunsun, ilahi şifreler açılıyor ve okuyan Allahu Tea- la ve gönderdiği meleklerle maddi ve manevi koruma altına alınıyor. Okuyan, büyük huzur ve mutluluk içinde oluyor. Bu Allah Kelamı'nın tesiridir ve hak olduğunun delilidir. İndirilen bütün vahiylerin ortak özelliği, ruhlara ve bedenlere, yani Yaratan'ın yarattıklarına ilahi iksiridir. Bu özellik Kur'an-ı Kerim'de doruk noktasındadır.
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum