Reklam
Hidayet GÜLTEKİN

Hidayet GÜLTEKİN


99 SORUDA KUR'AN-I KERİM

10 Şubat 2020 - 00:01

Hattat Necmi Atik'in eserlerinden bir tanesi olan ‘99 SORUDA KUR'AN-I KERİM' isimli eserini takdirlerinize sunuyorum. İstifade etmeniz temennisi ile... ( [email protected] )
Ramazan ayında Kur'an'ın cemaatle hatmedilmesi ve hatmi esnasında dua edilmesi güzel görülmüştür.
Rasulullah'a (sav) vahyin gelmesi kesilince, Rasulullah (sav) üzülmüştü. Allah Teala habibini terk etmediğini yeminle haber veren Ve'd- Duha suresini indirdi. Rasulullah (sav) sevincinden ve şükrünü eda etmek için tekbir getirdi. Bu yüzden hatim okunduğunda Ve'd-Duha Suresi'nden sonuna kadar ki surelerde tekbir getirmek sünnettir.
Hz. Ali (ra): "Sen Kur'an okuduğun zaman, kısa surelere geldiğinde tekbir getir. Çünkü tekbir, Allah'a karşı şükür ve sevgi, hatmin bittiğini de ilandır"   buyurmuştur.
Meal Okumak Hatim Yerine Geçer mi?
Meal okumakla yapılan hatim, meal hatmidir, Kur'an-ı Kerim hatmi değildir. Kur'an-ı Kerim hatmi yerine geçmez, ama meal okuma (Kur'an-ı Kerim'i anlama) ecri kazanılır.
Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'i Okuyacak mı?
Rasulullah (sav) şöyle buyurdu:"Muhakkak Cennet ehli her gün iki kere Cebbar'ın (Allah'ın) huzuruna girerler. Allahu Teala onlara Kur'an okur, böylece onu (Kur'an'ı) Allahu Teala'dan dinlediklerinde, evvelce onu sanki hiç duymamış gibi olurlar (o zamana kadar Kur'an'dan alamadıkları lezzeti o zaman alırlar)."
Rasullah'ın (sav) ve Ashabının Kur'an-ı Kerim Okuyuşu Nasıldı?
Rasulullah'ın (sav) Kur'an'ı kısımlara bölerek okuduğu rivayet edilmektedir.  Bunun keyfiyet ve miktarı belli değildir.
Abdullah ¡bnu Ebi Kays anlatıyor: "Hz. Aişe'ye, "Resulullah'ın geceleyin kıraati nasıldı? gizli mi okurdu, sesli mi okurdu?" diye sordum. Bana:
"- Her iki şekilde de okurdu: Bazan gizli, bazan sesli!" diye cevap verdi. Ben: "Bu işte genişlik yapan Allah'a hamdolsun" dedim".
Katade (merhum) anlatıyor: "Hz. Enes'e (ra) Hz. Peygamber'in (sav) kıraatından sordum. Şu cevabı verdi: "Resulullah (sav) medleri (uzun heceleri) uzatırdı." Sonra örnek olarak Bismillahirrahmanirrahim'i okudu ve uzatılacak yerleri belirgin şekilde uzattı: Bismillaahi'yi uzattı, errahmaan'ı uzattı, er rahiim'i uzattı."
Hz. Aişe (ra) anlatıyor: "Resulullah (sav), Bismillahirrahmanirrahim, elhamdu lillahi rabbilalemin diye Fatiha suresini ayet ayet tertil üzere okurdu." Tertil; kelime olarak, bir şeyin tertib ve tanzimini güzel kılmak, açık seçik beyan etmek demektir. Kur'an'ın tertili, her harfinin, edasının, nazmının, manasının hakkını doyura doyura vererek okun- masıdır. Bu okuyuş ağır ağır ve teenni ile yapılır. Müzzemmil suresi dördüncü ayette Kur'an'ın tertil üzere okunması emredilmektedir.
Muaz radıyallahu anh:
"Ey Ebu Musa, Kur'an'ı nasıl okuyorsun?" diye sordu.
"Yatağımın üzerinde, namazımda, bineğimde zaman zaman (fırsat buldukça) parça parça okuyorum!" dedi. Sonra Ebu Musa, Muaz'a:
"Ya sen nasıl okuyorsun?" diye sordu.
"Bunu sana bildireceğim: Ben uyurum, sonra kalkar Kur'an'dan okurum. Böylece uyanıkken ümid ettiğim sevabı uykumda da kazana-cağımı ümid ederim" diye cevap verdi."
 
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum