Hidayet GÜLTEKİN

Hidayet GÜLTEKİN


99 SORUDA KUR'AN-I KERİM

08 Şubat 2020 - 00:01

Hattat Necmi Atik'in eserlerinden bir tanesi olan ‘99 SORUDA KUR'AN-I KERİM' isimli eserini takdirlerinize sunuyorum. İstifade etmeniz temennisi ile... ( [email protected] )

Kur'an-ı Kerim Okumayı Nasıl Bitiririz?

Kur'an'ı Kerim'in tilavetinin bitirileceği yeri tayin etmek mühimdir. Kelamın lafız ve mana cihetinden, gerek başlangıcı ve gerekse bitişinde tamam olması gerekir.
Öncelikle okumaya başlarken, başlanılan ayetin, bir konunun ve cümlenin başı olmasına dikkat edilir ve her ayetin müstakil bir cümle başı olmadığı bilinir. Bitirileceği zamanda lafız ve mananın tamam olmasına özen gösterilir. Sayfanın sona ermesi önemli değildir.

Sure başlarından kıraate başlandığında ise yine lafız ve mananın tamam olmasına dikkat edilir.
Lafız ve mananın tamamlandığını gösteren işaret, ayet bitimlerine konulan ayn harfidir. Aşr-ı Şerifte dediğimiz iki ayn durağı arası, lafız ve mananın tamam olduğunu gösterir ve aşır ezberleme de bu duruma özen gösterilir.

Kur'an-ı Kerim Ne Kadar Zamanda Hatmedilir?
Kur'an-ı Kerim'i Fatiha Suresi'nden başlayarak, Nas Suresi'ne kadar okumaya hatim denir. Bu okuma ezberden veya Kur'an-ı Kerim'e bakarakda olabilir.
Kur'an'ı Kerim tilavetinde devamlılık, Rasulullah (sav) tarafından teşvik edilmiş, Ashab-ı Kiram (ra) ve İslam büyükleri çok kısa zamanda Kur'an'ı Kerim'i hatmetmişlerdir. Bunlardan bazıları şöyledir: Osman b. Affan (ra), Tamimü'd-Dari (ra), Said b. Cübeyr, Mücahid, İmam Şafii biri gecede ve biride gündüzde iki hatim indirirlerdi.  Yani gündüz bir hatim okur, gece bir hatim okurlardı. Abdullh b. Mesud (ra), Zeyd b. Sabit (ra), Ubey b. Kab (ra), tabiinden Abdurrahman b. Yezid, Alkame, İbrahim yedi günde bir hatim indirirlerdi.
Rasulullah (sav) şöyle buyurur:

"Kur'an'ı yedi günde oku, bunun üzerine ziyade etme" 
Rasulullah (sav) buyurdu ki "Kur'an'ı üç günden daha az bir zamanda okuyan (hatmeden) O'nu anlayamaz"
Daha fazla okuma imkânına sahip olmayanlar için, senede iki defa Kur'an'ı hatmetmek lazımdır. Ebu Hanife (ra) şöyle demiştir: "Kim Kur'an'ı bir senede iki defa hatmederse, Kur'an'ın hakkını yerine getirmiş olur. Çünkü Rasulullah (sav) vefat edeceği sene Kur'an'ı iki defa arzetmişti (hatim etmişti).
Kur'an'ı Kerim hatmedilmesinde herkes kendi durumuna göre hareket eder. Kur'an ile meşguliyete mani olacak bir durum mevcut değilse, herkes istediği kadar okuyabilir.  ¡mam Malik'e her gece bir hatim yapan kimsenin durumu sorulduğunda: "Bu ne güzel şeydir! Kur'an her hayrın öncüsüdür"   buyurmuştur.
Rasulullah (sav) şöyle buyurur:

"Allah'ın en çok sevdiği amel, Kur'an'ı başından sonuna kadar okuyan, bitirince de hemen tekrar başlayan (kimsenin amelidir).

Hatim Duası Var mı ?
Rasulullah (sav) Nas suresini okuduğu zaman, Fatiha suresine başlar sonra Bakara suresinden "... ve ülaike hümü'l-müflihun"a kadar okur, sonra hatim duasını yapar, daha sonra da kalkarlardı.
Ashabtan biri Medine mescidinde Kur'an okumakta idi. İbni Abbas, onu takip etmek üzere birini görevlendirdi. Nihayet hatimi tamamlayacağı gün (vazifeli şahsın haber vermesi üzerine) mescide gitti ve (duada) hazır bulundu.
Hatim sonunda dua yapmak sünnet kabul edilmiştir. Nevevi ise bunun kuvvetli bir müstehap olduğunu söylemiştir.

Rasulullah (sav) şöyle buyurur:
"Kim Kur'an'ı okur, yahut kim Kur'an'ın tamamını okursa, Allah katında onun kabul olunmuş bir duası vardır. Allah dilerse onu dünyada verir, isterse onun için ahirete biriktirir."
Rasulullah (sav) buyurdu ki :"Kim Kur'an'ı okur, sonra dua ederse, dört bin melek onun duasına amin der"
Rasulullah (sav) buyurdu ki: "Kur'an'ı hatmedenin duası makbuldür"
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum