Hidayet GÜLTEKİN

Hidayet GÜLTEKİN


99 SORUDA KUR'AN-I KERİM

06 Şubat 2020 - 00:01

Hattat Necmi Atik'in eserlerinden bir tanesi olan ‘99 SORUDA KUR'AN-I KERİM' isimli eserini takdirlerinize sunuyorum. İstifade etmeniz temennisi ile... ( [email protected] )

Kur'an-ı Kerim Ne Kadar Okunmalı?
Kur'an'ı Kerim okunduğu zemin ve mekana göre Kur'an okuyan, okuyacağı miktarı iyi tayin etmelidir.
Topluluk içerisinde okunduğu zaman, okunacak Kur'an metninin, konu itibariyle, yerinde ve mahalline muvafık olması, ayrıca okunacak miktarın da iyi ayarlanması gerekir. Tabir yerindeyse "tadında" bırakılmalıdır.

Namazda cemaate imam olan kişinin de, cemaatin durumuna, mevsimine, zamanın genişliğine veya darlığına göre kıraatini ayarlaması ve genellikle kısa tutması gerekir.
Tek başına, gerek namazda, gerek namaz dışında ki Kur'an okuyuşlarını kişi kendi durumuna göre ayarlayabilir.
Rasulullah (sav) şöyle buyurur: "Kur'an'la kalpleriniz birleştikçe O'nu okuyunuz. Kalben ondan ayrıldığınızda okumayı bırakınız."

Burada önemli olan Kur'an'ı Kerim'in az da olsa her gün okunmasıdır.
Rasulullah (sav) her zaman Kur'an-ı Kerim okurdu. Bir gece Rasulullah (sav) rahatsızlandı. Sabahladığında, 0'na:"Ya Rasulallah! elbette üzerinizde rahatsızlık eseri görünüyor" denildiğinde:
"Allah'a hamdolsun, ben bu halimle de yedi uzun sureyi (Bakara, Âl-i ¡mran, Nisa, Maide, En'am, A'raf ve Tevbe) bu gece okudum" buyurdu.

Kur'an-ı Kerim Nerede ve Ne Zaman Okunmalı?

Kur'an'ı Kerim kıraatına her zaman devam etmek çok faziletli bir ameldir. Bununla beraber Kur'an kıraatinin fazileti çok olan zaman ve zeminler vardır. Bunlar:

1.            Ramazan ayında, bilhassa son on gününde.
2.            Namazda Fatiha'dan sonra;
Cuma günü sabah namazının birinci rekatında Secde Sûresi, ikinci rekatında Dehr Sûresi,
Cuma namazının birinci rekatında Cuma Sûresi, ikinci rekatında Âlâ Sûresi.
Bayram namazında birinci rekatta Kâf, ikinci rekatta Kamer Sûresi, Sabah namazlarının sünnetinde birinci rekatta Kâfirun, ikinci rekatta İhlas Sûresi,
Akşam namazının sünnetinde, tavaf namazı ve istihare namazında Kâfirun, ikinci rekatta İhlas Sûresi,
Vitir namazının birinci rekatında Alâ, ikinci rekatında Kâfirun, üçüncü rekatında İhlas sûrelerinin okunması.
3.            Cuma günü Kehf Sûresi'ni okumak müstehaptır. ¡mam Şafi (ra) Kehf Sûresi'nin Cuma gecesi de okumasının müstehap olduğunu bildirir.
Rasulullah (sav) şöyle buyurur:
"Kim Cuma gecesi Kehf Sûresi'ni okursa, onun için, kendisi ile Kabe'nin arası nur ile aydınlanır."
Cuma geceleri Ali ¡mran ve Hud Sûrelerinin okunması da müstehaptır.
4.            Ayet'el-Kürsi'nin bol bol okunması hoş görülmüştür. Efendimiz (sav) bu ayetin fazileti hakkında şöyle buyurur: "Allah'ın kitabında en büyük ayet Ayet'el Kürsi'dir.
"Kim ki, her farz namazın sonunda bu sureyi okursa, ölümün o şahsa henüz gelmemesi hariç, hiçbir şey onun cennete girmesine engel olamaz."
Her gece yatarken Ayet'el Kürsi'nin; her namazı müteakip de el Mu- avvezeteyn (Nas, Felak Sûreleri) okunması müstehaptır. Ukbe b. Âmir (ra) "Rasulullah (sav) bana, her namazın sonunda muavvezeteyni okumamı emretti" buyurmuştur.
5.            Yatarken Ayet'el Kürsi'yi, İhlas ve muavvezeteyn sûrelerini ve Ba-kara sûresinin son iki ayetini okumak müstehaptır ve bu konuda çok itinalı davranılmalıdır.

Rasulullah (sav) şöyle buyurur: "Kim, Bakara sûresi'nin sonundan iki ayeti geceleri okursa, bu iki ayet ona yetişir." (o geceyi ibadetle geçirmiş gibi olur, o gece ki olabilecek kötülüklere karşı yeter)
"Muhakkak ki Nebi (sav) her gece yatağına girerken iki avucunu toplar, sonra İhlas, Felak ve Nas Sûrelerini okuyarak, avuçlarına üf- ler, sonra da vücudundan yetişebildiği kadarını sıvazlardı. Buna başından, yüzünden ve vücudunun ön tarafından başlar, bunu üç defa tekrarlardı."

Rasulullah'ın (sav) buna devam ettiği, hatta rahatsız oldukları zaman Hz.Aişe (ra) validemize bu işi yapmasını emrettikleri  vefat ettikleri hastalıklarında dahi bunu terk etmedikleri rivayet edilir.
Hz. Ali (ra) şöyle buyurur: "Ben müslümanlığa girmiş olup da Ayet'el Kürsi'yi okumadan uyuyan bir kimseyi akıllı sayamam."
Rasulullah'dan (sav) uykudan uyandıkları zaman Al-i ¡mran Sûresinin 190. ayetinden başlayarak surenin sonuna kadar okuduğu rivayet olunur.
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum