Reklam
Hidayet GÜLTEKİN

Hidayet GÜLTEKİN


99 SORUDA KUR'AN-I KERİM

05 Şubat 2020 - 00:01

Hattat Necmi Atik'in eserlerinden bir tanesi olan ‘99 SORUDA KUR'AN-I KERİM' isimli eserini takdirlerinize sunuyorum. İstifade etmeniz temennisi ile... ( [email protected] )

Kur'an-ı Kerim'i Sesli mi Sessiz mi Okumalı?

Nafile ibadetler içinde en faziletli olan Kur'an'ı Kerim okumaktır.

Kur'an okumak dil ile yapılır. Sesli veya sessiz okunabilir. Sadece göz ile takip etmek tilavet sayılmaz.
"Geceleyin Rasulullah'ın (sav) kıraati, bazen yüksek sesle, bazen de alçak sesle olurdu."
"Rasulullah (sav) mesciddeitikafa girmişti. Aşikâre Kur'an okuyanları duydu. Örtüyü açarak (onlara) dedi ki:"Dikkatli olunuz, hepiniz Rabbinize nida ediyorsunuz. Bazınız bazınızı rahatsız etmesin. Kur'an okurken bir kısmınız (sesini) diğerlerinin üzerine çıkarmasın."

Kur'an okurken riya ve gösterişten endişe edilirse gizli kıraat ya-pılmalıdır. Böyle bir endişe yoksa kimseyi rahatsız etmeyecek şekilde aşikare okunabilir. Kıraatte itidale riayet, kıraatlerin en faziletlisidir.
Namaz kılarken, kendi işiteceği kadar okumalıdır. Namazda düşünce ile kıraat olmaz. Ağız kıpırdamalı ve okuduğunu kendisi işitmelidir.

Efendimiz (sav) Ebu Bekir Sıddık'ın (ra) yanına uğradı, o namazda idi ve gizli okuyordu. Ona bunun sebebini sordu. Hz. Ebu Bekir (ra):" Kendisine münacat ettiğim (yalvardığını) Zat beni duyuyor (Bana çok yakındır)" dedi. Hz. Ömer'e (ra) uğradı, o, açıktan okuyordu. Ona da bunun sebebini sorunca o; "Uyuyanları uyandırıyorum, şeytanı kovuyorum" dedi. Oradan Bilali Habeşi'nin (ra) yanına geldi, o da, o sureden bir ayet, bu sureden bir ayet, hepsini birbirine karıştırıyordu. Ona da bunun sebebini sorunca o;"Temizi temizle karıştırıyorum" dedi. Bunun üzerine Efendimiz (sav):"Gerçekten hepiniz isabet ettiniz (doğru yaptınız)" buyurdu.

Kur'an-ı Kerim Makam ile Okunabilir mi?
Rasulullah (sav) şöyle buyurur:
"Seslerinizle Kur'an'ı süsleyiniz. Muhakkak ki güzel ses, Kur'an'a gü-zellik katar."
Rasulullah (sav) buyurdu ki: "Her şeyin bir süsü vardır, Kur'an'ın süsü de güzel sestir."
Rasulullah (sav) buyurdu ki: "Kur'an'ı okurken teganni (güzel okumak, makam yapmak) yapmayan bizden değildir."

Rasulullah (sav) buyurdu ki : "Allah, Kur'an'ı teganni etmekte (makamla okumakta) olan bir peygamberi dinlediği gibi hiç bir şeyi dinlemez."

Hz. Aişe (ra) validemiz yatsıdan sonra Rasulullah'ın (sav) yanına gel-mekte biraz gecikir. Bunun sebebini soran Rasulullah'a (sav) "Senin ashabından bir adamın Kur'an okuyuşunu dinliyordum. Onun kıraati ve sesi gibisini hiçbir kimseden duymadım" cevabını vermişti. Hz. Aişe (ra) validemiz dedi ki: "Rasulullah (sav) onu dinlemek için kalktı, ben de O'nunla beraber kalktım. Sonra bana dönerek şöyle dedi: "Bu Sâlim Mevlâ Ebu Huzeyfe'dir. Böylesini benim ümmetim içinde yaratan Allah'a hamdolsun."
Hz. Ömer (ra) Ebu Musa Eş'ari'ye (ra): "Rabbimizi bize hatırlat" (yani bize Kur'an oku) der, O da makamla Kur'an okur. Hz. Ömer (ra) O'nun bu husustaki maharetini şu tasvipkâr sözleriyle dile getirmişlerdir: "Kim Ebu Musa'nın okuduğu gibi, teganni ile okuyabiliyorsa okusun."
Kur'an-ı Kerim'i makamla okumak için meşhur hafızlar örnek alınmalı, usülüne uyulmalıdır.

 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum