Reklam
Hidayet GÜLTEKİN

Hidayet GÜLTEKİN


99 SORUDA KUR'AN-I KERİM

03 Şubat 2020 - 00:01

Hattat Necmi Atik'in eserlerinden bir tanesi olan ‘99 SORUDA KUR'AN-I KERİM' isimli eserini takdirlerinize sunuyorum. İstifade etmeniz temennisi ile... ( [email protected] )
Rasulullah (sav) buyurdu ki:"Kişi kabrinden kalkınca Kur'an, o kimseyi rengi değişmiş ve zayıflamış bir halde karşılar ve "Beni tanıyor musun?" der. O da "hayır" der. O zaman "Ben senin arkadaşın olan ve seni şiddetli sıcaklarda susuz, geceleri uykusuz bırakan Kur'an'ım" der.   Sonra o şahsa vakar tacı, anne babasına da iki değerli elbise giydirilir. Anne babası bunun sebebini sorunca, çocuklarının Kur'an'la olan meşguliyeti söylenir.
Rasulullah (sav) buyurdu ki :"Kıyamet günü Kur'an gelir;"Ya Rab- bi! (Bu Kur'an ehlini) süsle" der. Hemen o keramet tacını giyer. Sonra Kur'an "Ya Rabbi! O'na (nimetini) arttır" der, o da keramet elbisesini giyer. Sonra (Kur'an tekrar); "Ey Rabbim! Bu kişiden razı ol" der, Allah Teala da ondan razı olur. O'na; "Oku ve (Cennetin derecelerine) yüksel" denilir ve her ayete bir hasene ziyade edilir"
Rasulullah (sav) buyurdu ki :"İki kişiye karşı hased caizdir: Birincisi o kimsedir ki, Allah kendisine Kur'an-ı Kerim'i nasib etmiştir, o da onu, gece ve gündüz boyu ikame eder. ¡kincisi de o kimsedir ki, Allah Teala ona mal vermiştir de o da gece ve gündüz (hak yolda) infak eder."
Rasulullah (sav) buyurdu ki :"Kur'an okuyan mü'min portakal gibidir; Kokusu hoş, tadı güzeldir. Kur'an okumayan mü'min hurma gibidir; Kokusu yoktur, tadı ise güzeldir. Kur'an okuyan münafık fesleğen gibidir; Kokusu hoş fakat tadı acıdır. Kur'an okumayan münafık Ebû Cehil karpuzu gibidir; Kokusu yoktur ve tadı da acıdır."
Rasulullah (sav) buyurdu ki :""Kur'an-ı Kerim'i çokça okuyunuz. Asılı olan (fakat içindekiyle amel edilmeyen) mushaflar sizi aldatmasın. Allahu Teala, Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen bir kalbe azap etmez."
Rasulullah (sav) buyurdu ki:"Beş şey için gök kapıları açılır: Kur'an okunduğunda, iki ordu (İslam ordusuyla küfür ordusu) karşılaştığında, yağmur yağdığında, mazlumun bedduası anında ve ezan okunduğunda."
Kur'an-ı Kerim Okumaya Başlarken Neden Eûzü Çekilir?
Allahu Teala şöyle buyurur:
"Kur'an okuduğun zaman, öncelikle koğulmuş şeytandan Allah'a sığın (Eûzu ile başla)."
Eûzü'nün Besmele'den önce gelmesinin sebebi "Tahliye" (arındırma) dir. Küfürden kurtulmaktır, şirkten kurtulmaktır, münafıklıktan kurtulmaktır, büyük günahtan, küçük günahtan, Allahımızdan gayri bütün düşüncelerden kurtulmaktır. Besmele ise Allahu Zülcelale her- şeyimizle yönelmektir.
Kur'an-ı Kerim Okumadaki Niyet Nasıl Olmalı?
Kur'an yalnız lafızlarının okunması için inmemiştir. O'nun ayetlerinin tedebbürü, manasının tefekkürü ve ihtiva ettiği hükümlerle de amel edilmesi gerekir.
Mekki b. Ebi Tâlib (ö 437/1045), Kur'an'ı Kerim okuduğu halde O'na ittiba etmeyenlerin durumunu "afetin en büyüğü" olarak vasıflandır-dıktan sonra: "Kur'an'a uymayı terk etmek, O'nun mucibince amelden uzak kalmak en büyük günah ve tehlikeye en yakın olan şeydir" diyerek meselenin önemini anlatmıştır.
Rasulullah (sav) buyurdu ki :"Nice Kur'an okuyan vardır ki, Kur'an onlara (amel etmedikleri için) lanet eder."
Ebu Musa'l-Eş'ari: "Kur'an'a uyunuz, Kur'an size tabi olmasın, Kur'an'a insanların en yakını, hafız olmadığı halde, O'nunla amel edendir. Kur'an'a karşı insanların en bedbahtı da, hafız olduğu halde O'nun mucibince amel etmeyendir" der. 
Rasulullah (sav) Kur'an'dan nasibi olmayanlar hakkında şöyle buyurur: "Onlar Kur'an okurlar (fakat okudukları) boğazlarından aşağıya geçmez."
Ashabı Kiram, Kur'an'dan her on ayeti, o ayetlerin ihtiva ettiği itikada, amele, muamelata ait bütün inceliklerini öğrenip, gereğince ameletmedikçe, diğer ayetleri öğrenmeye geçmezlerdi. Bu özellikle-rinden dolayı Rasulullah (sav) onlar için şöyle buyurmuştu: "Ashabım Yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayete erersiniz."
 
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum