Hidayet GÜLTEKİN

Hidayet GÜLTEKİN


99 SORUDA KUR'AN-I KERİM

01 Şubat 2020 - 00:01

Hattat Necmi Atik'in eserlerinden bir tanesi olan ‘99 SORUDA KUR'AN-I KERİM' isimli eserini takdirlerinize sunuyorum. İstifade etmeniz temennisi ile... ( [email protected] )

Tecvide uymada insanlar üç kısma ayrılır:

1.            Tecvide               riayet ederek ecir kazananlar.
2.            Tecvide               riayeti terk ederek günaha girenler.
3.            Tecvide               uyamamakta özrü olanlar.

Kur'an-ı Kerim'in her okunan harfine elli bin sevap kazandıran dua nedir?
Rasulullah (sav) şöyle buyurur: "Her kim Kur'an-ı Kerim okumak isterse evvela bu duayı okuyarak başlarsa, okumuş olduğu Kur'an'ın her harfine elli bin hasene verilir:
"Allaahümme bilhakkı enzeltehü ve bilhakkı nezele, Allaahümme azzim ragbetii fiihi vec'alhü nuuran libasarıi ve şifaaen lisadrıi, Alla-ahümme zeyyin bihi lisaanii ve cemmil bihii vechii ve kavvi bihi ce- sedii verzuknii tilaavetehü alaa taa'atike aanaael-leyli ve etraafen- nehaari vahşurnii ma'an-nebiyyi sallallaahü aleyhi ve selleme ve aalihil-ahyaar"

"Allahım! Sen Kur'an'ı hak ile indirdin, o da hak ile indi. Alla- hım! Kur'an'a olan rağbetimi (sevgimi) çoğalt (artır), onu gözlerime nur, sadrıma (gönlüme) şifa kıl. Allahım! Kur'an'la dilimi ziynetlen- dir (süsle, beze), onunla yüzümü güzelleştir, bedenimi kuvvetlendir. O'nu taatın üzere gece-gündüz okumayı bana nasip et. (Allahım!) Beni Peygamber (sav) ve O'nun hayırlı ailesi (yakınları) ile beraber haşret (mahşerde onlarla beraber kıl)"

Allah'ın Ehli Kimlerdir?
Rasulullah (sav) şöyle buyurur:
"İnsanlardan Allah ehli olanlar vardır." Ashab: "Onlar kimlerdir, ey Allah'ın Rasulü" dediler. Rasulullah (sav) /'Kur'an ehli olanlar, Allah ehli ve O'nun hâs (kullarıdır)" buyurdu.
Kur'an ehli, Kur'an hükümlerini bilen ve onlarla amel eden kişidir. Diğer taraftan, Kur'an-ı Kerim'i ezberlediği halde manasını bilmeyen ve onunla gereğince amel etmeyen onun ehli değildir.

Kur'an-ı Kerim Okumanın Fazileti nedir?
Allah Teala şöyle buyuruyor:
"Allah'ın kitabını okumaya devam edenler; namazı dosdoğru kılanlar, kendilerine rızık olarak verdiklerimizden gizli ve aşikâr infak edenler katiyyen kesat bulmayacak bir kazanç umabilirler. Çünkü (Allah) onların mükâfatlarını eksiksiz öder. Onlara fazlından ziyadesini de verir. Şüphesiz O, çok bağışlayandır, çok nimet vericidir."

Bir adam Peygamberimiz'e (sav):
"Ey Allah'ın elçisi, Allah'ın en çok sevdiği amel hangisidir?" diye sordu. Rasulullah (sav) "Konup göçendir" buyurdu. "Konup göçen kimdir?" diye sorunca Rasulullah (sav) :"Kur'an'ı başından sonuna kadar okuyan, bitirince hemen tekrar başlayandır" buyurdu.

Rasulullah (sav) buyurdu ki:"Ey Ebû Zer, Allah'ın kitabından bir ayet öğrenmek için sabahleyin evinden çıkman, senin için yüz rek'at namaz kılmandan daha hayırlıdır."
Rasulullah (sav) buyurdu ki : "Ümmetimin ibadetinin en faziletlisi, Kur'an okumaktır."
Rasulullah (sav) buyurdu ki :"Kalpler demirin paslandığı gibi paslanır." "Onun cilası nedir, ey Allah'ın Rasulü?" denildi. Buyurdular ki:"

Kur'an okumak ve ölümü hatırlamaktır."
Rasulullah (sav) buyurdu ki :"Her kim ayakta namaz kılarken Kur'an okursa, ona okuduğu her harfe karşılık yüz sevap verilir. Her kim oturarak namaz kılarken okursa, ona da her harfe karşılık elli sevap vardır. Her kim namazın dışında abdestli olarak okursa yirmi beş sevap alır. Her kim abdestsiz olarak okursa (ezbere), on sevap kazanır."
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum