Hidayet GÜLTEKİN

Hidayet GÜLTEKİN


99 SORUDA KUR'AN-I KERİM

30 Ocak 2020 - 00:01

Hattat Necmi Atik'in eserlerinden bir tanesi olan ‘99 SORUDA KUR'AN-I KERİM' isimli eserini takdirlerinize sunuyorum. İstifade etmeniz temennisi ile... ( [email protected] )

Çocuklar Kur'an-ı Kerim Okumayı Nasıl Öğrenmelidir?
Anne-babalar çocuklarının dini eğitimiyle sorumludurlar. Çocukların AllahuTeala'ya kulluk vazifelerini yapabilecekleri kadar dini bilgileri öğrenmelerini sağlamak anne-babaların vazifesidir. Kur'an-ı Kerim okumayı bilen anne-babalar, vakitleri müsait ve herhangi bir özürleri yoksa çocuklarına Kur'an-ı Kerim'i öğretmelidirler.

Kur'an-ı Kerim'i okumayı bilmeyenler ise çocuklarına Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenecekleri ortamı sağlamak durumundadırlar. Kur'an kurslarından, camilerden veya hocalardan yardım alınmalıdır. Kaset, CD ve internet ortamı ek destek olabilir.

Rasulullah (sav) şöyle buyurur:
"Çocuklarınızı üç haslet üzerine yetiştiriniz: Peygamberinizin sevgisi, ehli beytinin sevgisi ve Kur'an-ı Kerim okumak.

Şüphesiz Kur'an hamili (hafızı) Allah'ın gölgesinden başka hiçbir gölgenin olmadığı günde Allah'ın peygamberleri ve asfiyası (seçkin kullan) ile beraberdir."

Rasulullah (sav) buyurdu ki: "Evladına Kur'an öğretene kıyamet günü Cennette tac giydirilir."
*Resulullah (s.a.v) buyurdu ki:"Kıyamet gününde insanların azap ci-hetinden en şiddetli olanı, ehlini (çoluk çocuğunu) cahil bırakandır". Kıraat Nedir? Tilavet Nedir?

Kıraat; Sesli veya sessiz, tecvitli ya da tecvitsiz, yüzünden veya ezbere, kelimeleri dil ile telaffuz ederek veya etmeden Kur'an-ı Kerim okumaya kıraat denir. Kıraat,Kur'an-ı Kerim okumanın genel ifadesidir.
Tilavet: Tilavet kelimesi, Kur'an'ı Kerimi okumada kullanılan bir ta-birdir. Tilavet, Kur'an'ı bir ibadet maksadıyla, bir niyete bağlı olarak okumaktır. Tilavet, sesli olarak, tecvit kaidelerine dikkat edilerek, güzel ses ve makamla, özel bir tarzla yapılır.

Kur'an-ı Kerim Okunuş Tarzları Nelerdir?
Kur'an-ı Kerim dört tarzda okunur:

1.            Tahkik  Tarzı: Kur'an-ı Kerim'i her harfin hakkını vererek, tecvid ilminin bütün detaylarını uygulayarak yapılan okuyuş tarzıdır. Aşr-ı Şerif okuyuşları gibi...
2.            Tertil     Tarzı: Kur'an-ı Kerim'i teenni (sakin ve yavaş) ve teemmülle (manasını tefekkür ederek) tecvidli okumak. Namazda ki okuyuş gibi...
3.            Tedvir   Tarzı: Ne yavaş ne de hızlı, orta bir okuyuş. Cemaate namaz kıldıran imamın okuyuşu gibi...
4.            Hadr      Tarzı: Tecvid kaidelerinin asgarisine uyarak hızlıca okumak. Hatim veya mukabele okuyuşu gibi...

Kurra Kime Denir?
Kurra kelimesi kıraattandır. Kıraat, okumak ve tilavet manasınadır. Okuyana kâri denir. Çoğulu kurra'dır, yani "okuyanlar" anlamındadır. Kurra, Kur'an'ı ezberleyen hafızlar ve onu başkalarına öğretmekle ta-nınmış kimselerdir. Özel anlamda aşere (on kıraat) ve takrib (rivayet edilen bütün kıraat türlerini) okuyabilenlere verilen isimdir.

Huzeyfe (ra) şöyle demiştir: "Ey Kurra cemaati, doğru yolda gidin. Siz çok öne geçmiş kimselersiniz. Eğer (doğru yoldan ayrılarak, ifrat ve tefritle), sağa sola meyledecek olursanız (kötülükte çok öne geçmiş bulunarak) büyük bir dalalete düşmüş olacaksınız." 

Sahabeden meşhur Kurra'lar şunlardır: Hz. Osman, Hz. Ali, ÜbeyibniKa'b, Zeydibni Sabit, Abdullah ibniMesud, Ebu'dDerda, Ebu Musa el-Eş'ari (ra).
Kâri, Kur'an'ı usûl ve kaidesine uygun şekilde okuyandır.
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum