Reklam
Hidayet GÜLTEKİN

Hidayet GÜLTEKİN


99 SORUDA KUR'AN-I KERİM

29 Ocak 2020 - 00:02

Hattat Necmi Atik'in eserlerinden bir tanesi olan ‘99 SORUDA KUR'AN-I KERİM' isimli eserini takdirlerinize sunuyorum. İstifade etmeniz temennisi ile... ( [email protected] )
 
Geçmişte ve günümüzde her daldaki bilim adamlarını hayretler içerisinde bırakan Kur'an'la alakalı, her dönemin ihtiyaç duyulan bilgisini kapsadığına ve kapsayacağına dair, konularının uzmanları tarafından açıklamalar yapılmış ve yapılmaktadır. İşte bunlardan sadece iki tanesi:
Eğer AllahuTeala bir şeyi ihmal edecek (Kur'an'da zikretmeyecek) olsaydı elbette zerreyi, hardal tanesini ve sivri sineği ihmal ederdi. Bu kadar ufak şeylere bile Kur'an'da yer verdiğine göre Kur'an'da zikredilmeyen bir şey kalmamıştır.

"Bazı ayetler (Kuran ayeti), hücre karışımından organların yaratılışına kadar insan gelişiminin son derece kapsamlı tanımını yapar. Aşamaları, terminolojisi ve açıklaması ile insan gelişiminin böylesine açık ve eksiksiz kaydı daha önce var olmamıştı. Hepsinde olmasa bile çoğu durumda bu açıklama, geleneksel bilim literatüründe kayıtlı olan insan embriyosu ve insan cenini gelişiminin pek çok aşamasını yüzyıllar öncesinden bildirmektedir". (Gerald C. Goeringer, Georgetown Üniversitesi'nde tıbbi embriyoloji dalında doçent)
"Kuran'da, doğru astronomik gerçekleri bulduğum için çok fazla etkilendiğimi söyleyebilirim ve bizim gibi evrenin en ufak parçasını dahi inceleyen modern astronomlar için özellikle. En küçük parçayı dahi anlamak için çabalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Çünkü teleskoplar kullanarak tüm evreni düşünmeden sadece gökyüzünün en küçük kısımlarını görebiliyoruz. Öyleyse Kuran okuyarak ve soruları Kuran'dan cevaplayarak evren araştırmalarım için gelecekteki yolumu bulabile-ceğimi düşünüyorum". (Prof. Yushidi Kusan, Japonya, Tokyo Rasathanesi Direktörü)

KUR'AN-I KERİM ÖĞRENMEK - ÖĞRETMEK ve OKUMAK - OKUTMAK
Kur'an-ı Kerim Okumayı Öğrenmek Gereklimi? Ne Zaman Öğrenmeli?
Kur'an-ı Kerim'i öğrenip okumamız gerektiğini kısaca şu başlıklar altında değerlendirebiliriz:
1.            Kur'an-ı Kerim okumak azaptan kurtuluştur.
Rasulullah (sav) şöyle buyurur:"Kur'an okuyunuz, Şüphesiz Allah, Kur'an anlayışı (Kur'an'la meşgul) olan kalbe azab etmez."
2.            İlahi vahiy olan Kur'an-ı Kerim Arapça olarak indirilmiştir. Kur'an-ı Kerim kendisiyle ibadet edilen bir kitaptır. Namazda Kur'an-ı Kerim'i Arapça orjinalinden okumak farzdır, yani Kur'an orjinalinden okunmayan namaz bozulur. Allah Teala, namaz için "Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun"  buyurmaktadır, "mealinden, tercümesinden veya tefsirinden okuyun" değil. En azından bir müminin namazı tamamlayacak kadar Kur'an-ı Kerim bilmesi farzdır yani şarttır.
3.            Diğer yandan Kur'an-ı Kerim'in her harfine sevap verilir. Bu sevap okunduğu yere göre daha da artar (namazda okuyuş gibi).
4.            AllahuTeala ve Rasulü (sav) Kur'an-ı Kerim'in öğrenilip okunmasını tekrar tekrar emrederler.
Allah Teala şöyle buyurur: " Kur'arı'ıtertil ile oku" -
Rasulullah (sav) şöyle buyurur:"Kur'an'ı öğrenin, okuyun ve okutun."  "Feraizi ve Kur'anı öğrenin ve halka da öğretin, zira benim ruhum kabzedilecek (ve ben aranızdan gideceğim)."
5.            Kur'an-ı                Kerim, orjinaliyle her derde deva her hastalığa şifadır. Ruhların ve bedenlerin huzur ve sükunet kaynağıdır. Kur'an-ı Kerim'in, ayet ve sureleri maddi ve manevi korunma tedbirleridir.
6.            Rasulullah          (sav) şöyle buyurur:"İçerisinde Kur'an'dan bir şey bulunmayan kimse, harap olmuş bir eve benzer"
Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrenmek çok kolaydır. Allah Teala O'na bu kolaylığı bahşetmiştir.
Allah Teala şöyle buyurur:" Ve doğrusu Biz bu Kur'arı'ı ders alnsın diye kolaylaştırdık; öyleyse yokmudur ders alan?
Çocukluk çağlarında bile rahatlıkla öğrenilir. Yani, öğrenmenin yaşı ve zamanı yoktur, yediden yetmişe herkes çok kolay bir şekilde ve en kısa sürede öğrenebilir.
Rasulullah (sav) şöyle buyurur:
"Kim gençliğinde Kur'an öğrenirse Kur'an onun etine ve kanına karışır. Kim de yaşlılığında tekrar ede ede zorluk çekerek onu öğrenirse o kimseye iki defa ecir vardır."

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum