Reklam
Hidayet GÜLTEKİN

Hidayet GÜLTEKİN


99 SORUDA KUR'AN-I KERİM

28 Ocak 2020 - 00:01

Hattat Necmi Atik'in eserlerinden bir tanesi olan ‘99 SORUDA KUR'AN-I KERİM' isimli eserini takdirlerinize sunuyorum. İstifade etmeniz temennisi ile... ( [email protected] )

Kur'an-ı Kerim'den Daha Güzeli Var mı?
AllahuTeala şöyle buyurur: "De ki (ey Habibim), eğer sözün gerçeğini söylüyorsanız, onlardan daha iyi hidayet yoluna iletici bir kitap Allah tarafından getirin ona uyayım. Şayet senin bu teklifini kabul etmezlerse, bil ki onlar yalnız heva ve heveslerine uyuyorlar. Allah tarafından hidayete ermeksizin kendi hevesine uyan kimseden daha sapık kim olabilir. Şüphe yok ki Allah zalimlere asla hidayet vermez."

Kur'an-ı Kerim'de Allah Neden "Biz" Kelimesini kullanır?

"Biz" sözü şu sebeblerden kullanılır:

1.            Ta'zim, AllahuTeala'yı yüceltmek için.

2.            Allahu  Teala'nın emirlerine kayıtsız-şartsız itaat eden, sayısını ancak Kendisi'nin bildiği, insanların bilemeyeceği kullarını haber vermek ve onları "Biz" yani "Bizden" anlamında şereflendirmek için.
"Rabbi'nin ordularının sayısını) Zatından başka kimse bilmez" 

3.            Kullarına edebi, nezaketi öğretmek için. "Ben" değil "Biz" deyiniz. AllahuTeala, Rabbimiz, mürebbimizdir yani bizi terbiye edendir.
Rasulullah (sav) şöyle buyurur:

"Beni Rabbim terbiye etti ve edebimi en güzel eyledi"
Kur'an-ı Kerim Neden Melek ile gönderilmedi?
AllahuTeala, elçileriyle kullarını mükellef tuttuğu helal ve haramları, hayat tarzını, insanlık vasıflarında olan, yiyip- içip, evlenen, yaşayıp örnek olan, kendilerinden biriyle bildirmektedir.

"Ben size: "Allah'ın hazineleri benim yanımdadır" demiyorum, gay- bı da bilmem. "Ben bir meleğim" de demiyorum" 

AllahuTeala inanmayanların "Kur'an-ı Kerim melek ile gelmeli değil miydi?" bahanelerine şöyle cevap verir:
"Eğer sana kağıt üzerine yazılmış bir kitap indirseydik de onlar elleriyle onu tutmuş olsalardı, yine de inkar ediciler; Bu apaçık büyüden başka bir şey değildir, derlerdi.

Muhammed'e (görebileceğimiz) bir melek indirilseydi ya! dediler.
Eğer Biz öyle bir melek indirseydik elbette iş bitirilmiş olur, artık kendi-lerine göz bile açtırılmazdı."
"Onlar şöyle dediler:"Bu ne biçim peygamber; (bizler gibi) yemek yiyor, çarşılarda dolaşıyor! Ona bir melek indirilmeli, kendisiyle birlikte o da uyarıcı olmalıydı!."

"Şunu söyle:Eğer yeryüzünde yerleşmiş gezip dolaşanlar melekler olsaydı, elbette onlara gökten, peygamber olarak bir melek gönderirdik."

Kur'an-ı Kerim İnsanlara Her Devirde Yeterli midir?
Kur'an Kelâmulllah'tır (Allah'ın kelamı), yani mahluk değildir. Mahluk olanlar yetersiz ve acizdirler. Kur'an ise tek bir harfi dahi değişmeden kıyamete kadar bâki olan İlâhî Kitab'dır. Yetersiz ve aciz olmaktan beridir.
AllahuTeala şöyle buyurur:

"Ona (Kur'an'a) önünden de, arkasından da bâtıl gelemez. O, hikmet sahibi, çok övülen Allah katından indirilmiştir."

Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar insanların bütün ihtiyaçlarını karşılayacağını şöyle bildirir:
"Sana indirdiğimiz o Kitab ki (müstemirren, kıyamete kadar, ardı arası kesilmeksizin) karşılarında okunup duruyor- onlara kâfi gelmedi mi? Onda iman edecek bir kavim için elbette (büyük) bir rahmet (ve nimet) ve bir öğüt var".
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum