Hidayet GÜLTEKİN

Hidayet GÜLTEKİN


99 SORUDA KUR'AN-I KERİM

27 Ocak 2020 - 12:20


Hattat Necmi Atik'in eserlerinden bir tanesi olan ‘99 SORUDA KUR'AN-I KERİM' isimli eserini takdirlerinize sunuyorum. İstifade etmeniz temennisi ile... ( [email protected] )
Kur'an-ı Kerim'in En Büyük Suresi Hangisidir?
Said b. El-Mualla (ra) anlatıyor: Mescitte namaz kılıyordum. Derken Allah Rasulü (sav) beni çağırdı, ama ben o anda kendisine cevap vere-medim. Daha sonra yanına gittim ve :"Ey Allah'ın Rasulü! Ben namaz kılıyordum" dedim. Bunun üzerine Allah Rasulü (sav) "Ey iman edenler! Sizi çağırdığı zaman, Allah'a ve Rasulüne icabet edin"  ayetini okudu ve "Mescitten çıkmadan önce sana Kur'an'daki en büyük sureyi öğreteceğim" dedi. Sonra elimden tuttu, mescitten çıkmak istediğimizde ben:"Ey Allah'ın Rasulü! Bana Kur'an'daki en büyük sureyi öğreteceğini söyledin" dedim. Bunun üzerine Allah Rasulü (sav) şöyle buyurdu: "O, Fatiha süresidir. Bu bana verilen en büyük Kur'an ve es- Sebu'l-Mesani'dir (tekrarlanan yedi ayet).
Kur'an-ı Kerim'in En Büyük Ayeti Hangisidir?
Rasulullah (sav) şöyle buyurur:
"Allah'ın kitabındaki en büyük ayet, Ayete'l-Kürsi'dir."
"Her şeyin bir zirvesi vardır, Kur'an'ın zirvesi de Bakara Suresi'dir. O'nda, Kur'an ayetlerinin efendisi olan bir ayet vardır. O, Ayete'I-
Kürsi'dir."
Cehennem Ehline En Ağır Gelen Ayet Hangisidir?
Cehennem ehline en ağır gelen ayeti kerime Nebe suresi 30. ayettir.
Allahu Teala şöyle buyurur:
"Kafirlere şöyle denilir: "Şimdi tadın. Artık bundan sonra yalnızca azabınızı arttıracağız."
Kur'an-ı Kerim'de En Ümit Verici Ayeti Kerime Hangisidir?
Kur'an-ı Kerim'de en ümit verici ayet şöyledir:
"De ki: Ey nefislerine karşı haksızlık yapmakta aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah bütün günahları bağışlar. Çünkü O, yarlıgayıcı ve bağışlayıcıdır."
"Şüphesiz Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun dışında kalan (günah)ları ise dilediği kimseler için bağışlar..."
Kul kusursuz olmaz. Bazılarının kusuru ise gerçekten büyük, çok büyük olabilir. Ama bir de Allah'ın rahmeti vardır. Her dinde söz konusu edilen Allah'ın rahmeti, gerçek ifadesini dinimizde bulmuştur. Dünyada hiçbir din, bu âyetin verdiği teselli ve ümidi veremez. Çünkü âyet, Allah'ın engin rahmeti karşısında, işlenen bütün kusur ve günahların önemini kaybedeceğini ve her insanın o ilâhî rahmetten istifade edebileceğini ifade buyurmaktadır. Bu sebeple Hz. Ali ve Abdullah İbni Ömer gibi bazı sahâbîler, Kur'an'da en ümit verici âyetin bu âyet olduğu görüşündedirler.
Ayrıca âyette, Allah'ın mağfiretinden değil de "rahmetinden ümidinizi kesmeyin" buyurulmuş olması, çok daha büyük ümit kaynağıdır. Çünkü rahmetle muamele, bağışlamaktan sonraki lutuf ve ikramları da içine alır. Nitekim ümit kesmemenin gerekçesi olarak âyette "Allah'ın bütün günahları bağışlayacağı" zikredilmektedir.
 
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum