Reklam
Hidayet GÜLTEKİN

Hidayet GÜLTEKİN


99 SORUDA KUR'AN-I KERİM

24 Ocak 2020 - 00:01

Hattat Necmi Atik'in eserlerinden bir tanesi olan ‘99 SORUDA KUR'AN-I KERİM' isimli eserini takdirlerinize sunuyorum. İstifade etmeniz temennisi ile... ( [email protected] )

Vakıa Suresi
*Resulullah (s.a.v) buyurdu: "Vakıa suresi, zenginlik süresidir. Onu okuyunuz ve o sureyi çocuklarınıza da öğretiniz."
*Resulullah (s.a.v) buyurdu: "Kadınlarınıza Vakıa suresini öğretiniz. Çünkü Vakıa suresi, zenginilik süresidir." 

Haşr Suresi
Enes bin Malik'den (r.a) rivayet edildiğine göre, Resulallah (s.a.v) bir kişiye, yatağına yatacağı vakit Haşr suresini okumayı vasiyet etmiş ve: "Ölürsen, şehit olarak ölürsün" veya "cennet ehlinden olursun" buyurmuştur.

*Resulallah (s.a.v) buyurdu: "Her kim sabahladığında üç kere:
(Eûzü billlaahissemii'ıl-aliimi mineşşeytânirracîim) ve bir kere Bes-meleyi okuyup bu sureyi (Haşr Suresi, 21-24) okursa ve o gece veya gündüz ölürse, muhakkak cenneti kendisine vacip kılmış olur." 

Resulullah (s.a.v) buyurdular ki: "Kim sabaha erdiği zaman üç kere "Eûzü billlaahissemii'ıl-aliimi mineşşeytânirracîim" der ve Haşr suresinden üç ayet okursa, Allah onun için yetmiş bin meleği vekil tayin eder de onlar, akşam oluncaya kadar kendisine rahmet okurlar. Şayet o gün ölecek olsa şehid olarak ölür. Akşam vaktinde aynı şekilde okuyacak olsa, (keza sabaha kadar aynı şeyler sözkonusudur).
Başka bir hadisi şerifte ise şöyle zikredilmektedir: "Her kim, Haşr suresinin sonunu okur da, o gün veya gece ölürse, yapmış olduğu bütün günahları silinir."

Mülk Suresi
*Resulullah (s.a.v) buyurdu ki: "Kur'an'ı Kerim'de otuz ayetlik bir sure, (kendisini okuyan) kimseye (kıyamet günü) şefaat eder ve o da mağfiret olunur. Bu sure, Mülk süresidir."

*Resulullah (s.a.v) buyurdu ki: "Kur'an'ı Kerim'de otuz ayetlik bir sure vardır. Her kim o sureyi uyuyacağı zaman okursa, o kişiye otuz sevap yazılır, otuz günahı silinir, otuz derece yükseltilir. Allahu Teala o kişiye bir melek yollar. O melek o kişinin üzerine kanadını gererek, uyanıncaya kadar onu her şeyden korur. O sure, kabirde kendisini okuyan o kişi (ye azap olunmaması) için mücadele verir. İşte o sure, Mülk süresidir."
*Resulullah (s.a.v) buyurdu ki: "Tebareke suresi, sahibini kurtarmak
için kabirde mücadele eder, insanı kabir azabından kurtarır."

Tekvir Suresi
* Resulullah (A.S.V.) buyurdular ki: "Kıyameti gözüyle görürgibi ol-maktan hoşlanan kimse (şu sureleri okusun): "¡ze'ş-Şemsü Küvviret", "¡ze's-Semaau'n-Fetarat", "¡ze's-Semau'n-Şakkat."

Kadir Suresi
*Resulullah (s.a.v) buyurdu:"Her kim, abdestinin arkasından "¡nnaa enzelnaa" suresini bir kere okursa sıddıklardan olur, iki kere okuyan şehitler divanına yazılır, üç kere okuyanı ise Allahü Teala, peygamber-lerin cem olduğu makama ulaştırır."

Tekasür Suresi
*Resulullah (s.a.v) bir kere ashabına buyurdu ki: "Sizin her biriniz her gün 1.000 ayet okuyamaz mı?" Ashâb-ı Kiram (r.a): "Buna kimin gücü yeter ya Resulallah?" dediklerinde, Resulallah (s.a.v): "Sizin biriniz Tekasür Suresi'ni okumaya kâdir değil midir?" buyurdu.

Zilzal Suresi
*Resulullah (s.a.v) buyurdular ki:"İzaa Zülzilet" suresi Kur'an-ı Kerim'in dörtte birine denktir." ,
"¡zaa Zülzilet suresi Kur'an-ı Kerim'in yarısına denktir. Kul hüvalla- hü ehad (İhlas) suresi Kur'an-ı Kerim'in üçte birine denktir. Kul yaa eyyühe'l Kaafiruun suresi de Kur'an-ı Kerim'in dörtte birine denktir."

 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum