Reklam
Hidayet GÜLTEKİN

Hidayet GÜLTEKİN


99 SORUDA KUR'AN-I KERİM

14 Ocak 2020 - 00:01

Hattat Necmi Atik'in eserlerinden bir tanesi olan ‘99 SORUDA KUR'AN-I KERİM' isimli eserini takdirlerinize sunuyorum. İstifade etmeniz temennisi ile... ( [email protected] )
Kur'an-ı Kerim'de Hangi Meslekler Zikredilir?

Kur'an'ı Kerim'de pek çok ayette sanat ve meslekten bahsedilir. Bunlar; madenlerle ilgili sanat (Sebe Suresi, ayet 10-12), İplikçilik (Nahl Suresi, ayet 80-81 ve 92), Kuyumculuk (Araf Suresi, ayet 148; Ra'd Suresi, ayet 17), Fırıncılık (Yusuf Suresi, ayet 36), Züccaciye (Nemi Suresi, ayet 44), Çiftçilik (Vakıa Suresi, ayet 63), Marangozluk (Hud Suresi, ayet 37), Kasaplık (Bakara Suresi, ayet 67 ve 71; Maide Suresi, ayet 3), Balıkçılık (Nahl Suresi, ayet 14; Fatır Suresi, ayet 12), OymacıIık (Araf Suresi, ayet 74; Şuara Suresi, ayet 149; Saffat Suresi, ayet 95), Terzilik (Araf Suresi, ayet 26), Denizcilik (Kehf Suresi, ayet 71 ve79; An- kebut Suresi, ayet 15), Çömlekçilik (Kasas Suresi, ayet 38).

Demircilik ve zırh yapma (Enbiya Suresi, ayet 80; Kehf Suresi, ayet 96; Sebe Suresi, ayet 10-11), Dalgıçlık (Sad Suresi, ayet 37; Nahl Suresi, ayet 14), Aşçılık (Hud Suresi, ayet 69), Yıkamacılık (Müddesir Suresi, ayet 4), Boyacılık (Bakara Suresi, ayet 38; Fatır Suresi, ayet 27), Kâtiplik (Alak Suresi, ayet 3-4), İnşaatçılık (Bakara Suresi, ayet 127; Araf Suresi, ayet 74; Kehf Suresi, ayet 77; Şuara Suresi, ayet 128-129), Gemicilik ( Hud Suresi, ayet 37-38), Set yapma (Kehf Suresi, ayet 94-97)

Kur'an-ı Kerim'de En Çok Tekrar Edilen Kelime Hangisidir?
Kur'an'ı Kerim'de en çok tekrar edilen kelime "Allah" kelimesidir. Bu kelime Kur'an'da 2697 defa tekrarlanmıştır.

Kur'an-ı Kerim'de Geçen Ülke, Şehir ve Yer İsimleri Nelerdir?
İrem (Fecr Suresi, ayet 7), Medyen (Araf Suresi, ayet 85), Babil (Ba-kara Suresi, ayet 102), Mekke (Ali İmran, ayet 96; Fetih Suresi, ayet 24), Sina (Müminun Suresi, ayet 20), Mısır (Yusuf Suresi, ayet 21 ve 99, Yunus Suresi, ayet 87; Zuhruf Suresi, ayet 51; Bakara Suresi, ayet 61), Medine (Ahzab Suresi, ayet 13 "Yesrib" diye geçer, Sebe Suresi, ayet 15)

Kur'an-ı Kerim'de Geçen Hayvan Türleri Hangileridir?
Dişi deve (Araf Suresi, ayet 77), Köpek (Araf Suresi, ayet 176), Domuz (Bakara Suresi, ayet 173), Sinek (Hac Suresi,73), Kurt (Yusuf Suresi, ayet 13), Sığır (Bakara Suresi, ayet 67), Maymun (Bakara Suresi, ayet 65), Kurbağa (Araf Suresi, ayet 133), Balık (Saffat Suresi, ayet 142), Fil (Fil Suresi, ayet 1), Eşek (Cuma Suresi, ayet 5), Yırtıcı hayvan (Maide Suresi, ayet 3), At, Katır (Nahl Suresi, ayet 8), Aslan (Müddesir suresi, ayet 50-51), Ejderha (Büyük yılan)(Araf Suresi, ayet 107), Koyun (En'am Suresi, ayet 146), Deve (En'am Suresi, ayet 144), Keçi (En'am Suresi, ayet 143), Sivrisinek (Bakara Suresi, ayet 26), Çekirge (Kamer Suresi, ayet 7), Bal arısı (Nahl Suresi, ayet 68), Karınca (Nemi Suresi, ayet 18), Haşere (Araf Suresi, ayet 133), Örümcek (Ankebut Suresi, ayet 41), Hüdhüd (çavuş kuşu) (Nemi Suresi, ayet 20), Karga (Maide Suresi, ayet 31), Bıldırcın (Bakara Suresi, ayet 57).

Kur'an-ı Kerim'de Geçen Bitki ve Meyve İsimleri Nelerdir?
İncir ve Zeytin (Tin Suresi, ayet 1), Hurma (Rahman Suresi, ayet 11), Reyhan (Rahman Suresi, ayet 12), Üzüm (İsra Suresi, ayet 91), Nar (Rahman Suresi, ayet 68), Kabak (Saffat Suresi, ayet 146), Mercimek, Soğan, Sarımsak ve Bakla (Bakara Suresi, ayet 61), Muz (Vakıa Suresi, ayet 29).

Haklarında ayet inen kişiler ve inen ayetler hangileridir?
Ebu Lübabe b. Abdü'l-Münzir (Enfal Suresi 27-28), Hâtib b. Ebi Bel- tea (Mümtehine Suresi, 1), Abdullah b. ÜmmüMektum (Abese Suresi), Ebu Süfyan (Enfal Suresi,36-37), Ammar b. Yasir (Nahl Suresi,106), Sa'd b. EbiVakkas (Lokman Suresi, 14-15), Ka'b b. Mâlik, Hilal b. Ümey- ye, Mürâre b. Rebi (Tevbe Suresi,118), Übade b. Samit (Maide Suresi,51-53), Abbas b. Abdülmuttalip (Enfal Suresi,70), Hamza b. Abdül- muttalip (Nahl Suresi,125-127), Ebu Ubeyde b. Cerrah (Mücadele,22), Abdullah b. Revaha (Bakara Suresi,221), Sabit b. Kays (Hucûrat,2), Useyd b. Hudayr (Ali İmran,100-103), Abdullah b. Cahş (Bakara Suresi,217), Abdullah b. Mesud (Kehf Suresi,28), Süheyb b. Sinan (Bakara Suresi,207), Zübeyr b. Avvam (Nisa Suresi,65), Necaşi (Maide,82-84), Abdullah b. Selam (Bakara Suresi,146), Zeyd b. Harise (AhzabSuresi ,37), Selmanı Farisi (Bakara Suresi,62), Ka'b b. Ucre (Bakara Suresi, 196), Zeyd b. Erkam (Münafikun Suresi, 57,58), Ebu Kays Sırma b. Kays (Bakara Suresi, 187), Hilal b. Ümeyye (Nur Suresi, 6-7), Eş'as b. Kays (Aliİmran Suresi, 77), Kâtâde b. Numan (Nisa Suresi ,110-112), Mesud b. EbiMersed (Nur Suresi, 2-3), Ubeyy b. Ka'b (Beyine Suresi, 1-5), Mus'ab b. Umeyr (Ali İmran Suresi, 128-129), Ebu Bekir Sıddık (Ahkâf Suresi, 15), Ömer b. Hattab (Câsiye Suresi, 14-15), Osman b. Affan (Zü- mer Suresi, 59), Osman b. Mazun (Maide Suresi, 87-88), Enes b. Nadr (Ahzab Suresi, 23), Ayyâş b. EbiRebia (Zümer Suresi, 53-54), Abdullah b. Mesud, Ammar b. Yasir, Sa'sa b. EbiVakkas, Habbat b. Eret (Kehf Suresi,27-28), Osman b. Talha (Nisa Suresi, 58), Ma'kil b. Yesâr (Bakara Suresi, 232), Câbir b. Abdullah (Nisa Suresi, 176), Abdurrahman b. Ebu Bekir Sıddık (Ahkâf Suresi 17), Abdullah b. Übeyb.Selül (Münafikun Suresi ), Velid b. Muğire (Müddesir Suresi, 11,30), Ebu Cehil, Amr b. Hişam (Alak Suresi, 9-10), Ebu Leheb (Tebbet Suresi), Ka'b b. Eşref, Huyey b. Ahtab (Nisa Suresi, 51-52), Ümeyye b. Halef (Hümeze Suresi), Ukbe b. EbiMuayt (Furkan Suresi, 27-29), Amir b. Tufeyl, Utbe b. Rebia (Ra'd Suresi, 10-13), Süheyl b. Amr ve grubu (Ali İmran Suresi, 128-129), Sa'd b. Rebi (Nisa Suresi, 11-12), Bilal b. Rabâh (En'am Suresi, 52), Nadr b. Haris (Enfal Suresi, 31), Hz. Aişe (Nur Suresi, 11-18), Hz. Fatıma (Ahzab Suresi, 33), Ebu Süfyan'ın kızı Remle (Mümtehine Suresi, 6-7), Havle bintiSa'lebe b. Arsam (Mücadele Suresi, 1-4), Ali b. EbiTalib (Secde Suresi 18-20), Mikdad b. Esved (Nisa Suresi, 94), Ebu Eyyub Ensari (Bakara Suresi, 195), Ebu Talib (Tevbe Suresi, 113-114), Velid b. Ukbe (Hucurat Suresi, 6-7), Abdullah b. Ümeyye (¡sra Suresi, 90-93), Celas b. Süveyd (Tevbe Suresi, 61), Ümmü Gülsüm binti Ukbe (Mümtehine Suresi, 10).
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum