Reklam
Abdülkadir AĞLAMAZ

Abdülkadir AĞLAMAZ


İDAM CEZASI

09 Kasım 2016 - 00:04

    Kısas cezasi Kuran'ı Kerim'i ve Hadise dayanan bir hükümdür.yani kitapta sünnet delillerini dayanır.
    Kuran'ı Kerim de söyle buyrulur.
    “Ey iman edenler öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Hür hür ile; köle Köle ile, kadın kadın ile kısas olunur. öldürülenin velisi tarafından öldüren lehine bir şey af olunursa (diyet için) yapılacak uygulama örfe göre normal olmalıdır. ve en iyi bir şekilde ona ödenmelidir. bu size rabbinizden bir kolaylık ve rahmettir. artık bu hükümden sonra kim haddi aşarsa ona acı bir azap vardır sizin için kısasta hayat vardır. (bakara suresi ayet 178-179)
      Her kim haksız olarak öldürülürse onun velisine yetki verdik o da öldürmede hadi aşmazsın çünkü ona yeterince yardım olunmuştur. İsra suresi
     Yine başka bir ayette Cenabı Hak Kuranı Kerim'de şöyle buyuruyor biz Tevrat'ta onlara şu hükümleri fark kalmıştık. cana Can, göze göz, buruna burun, kulak kulak, dişe diş ile kısas yapılır. yaralarda da kıssa vardır Fakat kim hakkından vaz geçerse bu onun günahlarının affına bir sebeptir. kim Allahın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir.(maide süresi 45)
      Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyor kim kasten öldürürse bunun hükmü esastır. (Ebu Davud )
    Allah'tan başka ilah olmadığını ve benim Allah'ın elçisi olduğunu tasdik eden Müslüman bir Kimsenin kanı susturun dışında helal değildir cana karşı Can Zina eden evli kişi ve dini terkedip cemaatten ayrılan kişi (Buhari) Ölüm cezası tartışmaları
Günümüzdeki idam cezasıyla ilgili tartışmaları, yukarıda sıralanan gerekçelerle, “kısas”tan ayrı olarak ele almak ve konuyu “Ölüm Cezası” üzerinden tartışmak daha isabetli olacaktır. Böylece daha doğru kavramlarla düşünmemiz mümkün olacağı gibi, yanlış çağrışımların da zihnimizi karıştırmasına fırsat vermemiş oluruz.
Türkiye’deki ölüm cezası tartışmalarında bugünkü durum şudur: Hali hazırda kanunlarımızda ölüm cezası yoktur. Sayın Başbakan ölüm cezasını gündeme getirmiş, böylece konu tartışmaya açılmıştır. Şu anda bir grup, ölüm cezasının olması gerektiğini; diğer bir grup ta olmaması gerektiğini savunmaktadır.
Ölüm cezasının hangi suçlarda uygulanıp hangi suçlarda uygulanmaması gerektiği, bu cezanın verilmesinde uygulanacak muhakeme usullerinin nasıl olması gerektiği veya ölüm cezasının infazının hangi şekillerde yapılması gerektiği gibi konular tartışmalar esnasında dile getirilse de esas konu bumlar değildir. Bu konular, ölüm cezası olmalıdır veya olmamalıdır diyenlerin, tezlerini açıklarken temas ettikleri meselelerdir. Çünkü tartışmanın bu boyutunun ciddiyetle ele alınabilmesi için önce ölüm cezasının uygulanabilir olduğunun kabul edilmesi şarttır. Ancak o zaman bu cezanın hangi suçlara, nasıl ve ne şekilde uygulanacağı gündeme gelebilir. Dolayısıyla konuyu şu anda “Ölüm cezası olmalı mı, olmamalı mı?” sorusu bağlamında ele almak gerekmekte.
  Işte buradan anladığımız gibi Kur'an kısasta sizlere Hayat vardır Eğer bir insanı kasten öldüren biri kısasla öldürülürse bundan sonraki insanlar kissasla  öldürüleceklerini bildikleri için insanları kasten öldürmekten vaz geçerler. İşte bunun için biz Müslümanlar kıssas  olmasını istiyoruz ama Allah ve Resul'ünün bize bildirdiği şekilde olmasını istiyoruz bunun dışında beşeri Kanunlarla belirlenmiş hiçbir kısasın olamayacağını sadece ve sadece kısasın kitap ve sünnete dayalı bir kısa olması gerektiğini ifade etmeye çalışıyoruz.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum