Reklam
Abdülkadir AĞLAMAZ

Abdülkadir AĞLAMAZ


ADALETLİ OLMAK

04 Aralık 2018 - 00:01

Kur’an-ı Kerim de bildirildi gibi ve Resulullah’ın (SAV) hadislerinden de anlaşıldığı gibi İslam ahlakı iman edenlere adaletli davranmalarını emreder.

Kur’an’da bize bildiren tüm elçiler uyarıcı olarak gönderildikleri topraklara adalet, barış getirmiş her ümmetin üzerindeki zulmün ve zorbalığın kalkmasına vesile olmuştur.
Yine Kur’an-ı Kerim de her ümmetin bir Resul’ü vardır onlara Resülleri geldiği zaman aralarında adaletle hüküm verilir ve onlar zulmü uğrattırmazlardı.

Müslümanın adalet anlayışının en önemli özelliği:karşısındaki kişiyi kendi yakını da olsa akrabası da olsa her durumda adaletle hükmetmesidir.
Cenabı Hak “Ey iman edenler kendiniz anne babanız ve yakınlarınız aleyhine bile olsa Allah için şahitler olarak adaleti ayakta tutun onlar ister zengin olsun ister fakir olsun, çünkü Allah onlara daha yakındır öyleyse adaletten dönüp heva tutkularınıza uyumayın. Eğer dilinizi eğip bükerek (sözü geveler)ya da yüz çevirirseniz Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberi olandır.”(Nisa Süresi)

Ayetten de anlaşıldığı gibi her kim olursa olsun, statüsü ne olursa olsun zengin ve fakir olsun onlara yapılacak muamelenin adilce yapılmasıdır.
Bugün ülke olarak siyasi bir sürecin içine girmek üzereyiz bugün hiçbir zaman olmadığı gibi adalete muhtacız adaletten ayrılamayacağını bilmemiz, bildirmemiz, öğrenmemiz ve üretmemiz gerekir, kim liyakat sahibi ise onları göreve getirilmelidir kim dürüst samimi sadakatli çalmayan, çırpmayan bir Mü’min ise onlara görev verilmelidir. Yoksa  Sadece siyaset kazandırmış olmaktan öteye geçilemeyecektir.
Yine Cenabı hak maide suresinde şöyle buyuruyor, ey iman edenler! adil şahitler olarak Allah için hakkı ayakta tutun bir topluluğa olan kininiz sizi adaletten alıkoymasın adalet yapın o takvaya daha yakındır. Allah’tan korkup sakının şüphesiz Allah yapmakta olduklarınızdan haberi olandır.

Müslüman her şeyden önce ahlaklı olmalı dürüst ve samimi olmalıdır, namaz kılmak çok önemlidir ibadet etmek çok önemlidir ama ahlaksız yaşam hayatımız varsa ibadetlerimizi heba etme olasılığı daha yüksektir.
Biz ahlaklı dürüst ve samimi bir Müslüman olursak Rabbim bir gün bize ibadet etmeyi de nasip edecektir. Allah izin verirse Müslümanların adaleti için Müslümanların ahlakı için uğraş ve çaba vermek hepimizin görevi olmalıdır.
Allah’ın selamı üzerinde olsun…

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum