Reklam
Fatih GÜRBÜZ

Fatih GÜRBÜZ


SÖZ KONUSU ATATÜRK’SE CHP TEFERRUAT

21 Aralık 2018 - 00:01

“Arap Baharı” adı altında başlayan ve bugün bizim sınırlarımıza kadar dayanan sözde “Hıristiyan ve Musevi Demokrasisiyle” mücadelede Cumhur ittifakının omuz omuza vererek bölgedeki tehlikeyi savuşturmak için verdiği mücadeleye diğer partilerin karşı çıkması hala Atatürk’ü anlayamadıklarını gösteriyor.
 
Atatürk’ün partisi olduğunu iddia ettiklerini söyleyen bugünkü CHP’nin yöneticilerinin Türkiye’nin Suriye’de terör örgütleriyle verdiği mücadeleye ise karşı çıkması hayretle izleniyor.
 
CHP’nin ve CHP’lilerin Türkiye’nin Suriye konusundaki terörizme karşı askeri müdahalelerine karşı çıkıp destek vermemesi hatta Türkiye’nin Araplaşmaya başladığı safsatasını halkın önüne sürmesi ise hala Atatürk’ü tanıyamadıklarını ve tüm söylevlerini iyi okuyamadıklarını gösteriyor.
 
Arap Yarımadasına sahip çıkan ve bu bölgede yaşayan Müslümanlara açıkça her ortamda sahip çıkan Atatürk’ün söylevlerini bugünkü CHP’nin inkar ettiğin gösteriyor.
 
HDP ile aynı ağız birliğine vardıkları görülen İyi Parti ve CHP’lerin Suriye’de terörist olup olmadığını bile bilmediklerini söyleyecek kadar ileri gidiyor.
 
Her ortamda Atatürk’ü savunan CHP ve CHP’lilerin Atatürk’ün hayatını ve tüm meclis konuşmalarını çok iyi okumaları gerekiyor aslında.
 
Bugün yaşanan olayları 81 yıl önce TBMM kürsüsünden seslendiren Mustafa Kemal Atatürk’ün o günkü yaptığı konuşmayı şöyle bir inceleyelim;
 
TBMM'de yaptığı konuşma: Yıl 1937. Ortadoğu'nun Batı emperyalizminin oyun sahası olmasına müsaade etmeyeceğiz...


Arapların arasında mevcut olan karışıklığı ve hoşnutsuzluğu kimse bizim kadar bilemez. Bu vakıa birkaç sene Araplardan uzak kaldık. Fakat kendimize kâfi derecede güvenip ve kudretimizi bildiğimiz için İslamiyet'in mukaddes yerlerini Musevilerin ve Hıristiyanların nüfuzunun altına girmesine mani olacağız.

Binaenaleyh şunu söylemek istiyoruz ki, buraların Avrupa emperyalizminin oyun sahası olmasına müsaade etmeyeceğiz. Biz şimdiye kadar dinsiz ve İslamiyet'e lakayt olmakla itham edildik.

Fakat bu ithamlara rağmen Peygamberimizin son arzusunu, yani Mukaddes Toprakların daima İslam hâkimiyetinde kalmasını temin için bugün kanımızı dökmeye hazırız.

Cetlerimizin, Selahaddin’in idaresi altında, uğrunda Hıristiyanlarla mücadele ettikleri topraklarda yabancı hâkimiyet ve nüfuzunun tahtında bulunmasına müsaade etmeyeceğimizi beyan edecek kadar bugün Allah'ın inayetiyle kuvvetliyiz.

Avrupa bu mukaddes yerlere temellük etmek için yapacağı ilk adımda bütün İslam âleminin ayaklanıp, icraate geçeceğine şüphemiz yoktur.
Mustafa Kemal ATATÜRK
Türkiye Cumhuriyeti Dâhiliye Vekâleti Matbuat Umum Müdürlüğü Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 27.7.1937 tr. Ve 438-A sayı
 
Mustafa Kemal Atatürk yukarıdaki sözler söylerken şimdi irticacı mıdır? Arap sevici midir? Vatan haini midir? Tüm bunların yanıtını kendi içlerinde sorgulamaları gerekiyor. 1937 yılında TBMM’de 81 yıl önce cihat önerisinde bulunan Atatürk Arap yarımadasındaki tüm Araplara sahip çıkacağını bile dile getirirken, bugün CHP’lilerin sokaklarda “Türkiye Araplaşıyor” demesi ise kendilerini gülünç duruma düşürdüklerini gösteriyor.
 
Antalya sokaklarında gezerken CHP’liler herkesi çarşaflı ve sarıklı olarak görüyor. Bence ya gerçekleri çok iyi okusunlar, ya da bir göz doktoruna gitsinler…
 
Siyaset yapma uğruna Atatürk’ü inkar yerine “Tek Türkiye” var onun için söz konusu bu ülkenin kurucusu Atatürk ise şuan Türkiye karşıtı siyaset yapmaya çalışan CHP teferruattır böyle biline…
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum