Duran CELBİŞ

Duran CELBİŞ


Tarım Alanlarında Yenilikler…

15 Temmuz 2017 - 00:06

Toplulaştırma;
Tarımın ülke ekonomisine katkısı büyüktür. Tarımsal üretimi ve tarım işletmelerinin verimliliğini artırmak ve kırsal kesimdeki nüfusun hayat standartlarını yükseltmek amacıyla, toprak bütünlüğü ve daha etkin kullanımı açısından bazı tarım bölgelerinde toplulaştırma yapılmaktadır.
Planlama;
Tarım alanında uygulanan toplulaştırma, özellikle tarım bölgesi olan Antalya gibi kentlerde, kentsel ve kırsal alanlarının bir bütün olarak kalkınması yönünde, kırsal alanlardaki altyapı ve üstyapı sıkıntısının giderilmesi için destekleyici olacaktır. Kentsel planlamalarda özellikle tarım arazilerinin korunması bölge gelişimi açısından önem arz ediyor.
Sosyal Yapı ve İstihdam
Türkiyedeki tarım kentlerine olan göçlerin iş istihdamı açısından önemi büyüktür. Tarım sahalarımız işsizlik noktasında istihdam sağlayarak önemli bir sorunu da çözüme kavuşturmaktadır.
Dolayısıyla ülkede artan nüfusu dengede tutabilmek tarım planlamasından geçmektedir. Aynı zamanda tarımdaki çalışma alanları ve yaşam koşullarını tarım planlaması  ile kırsal alanlardaki sosyal huzuru da sağlamış oluyor.
‘’Türkiye tarımı güçlendirmek planlamadan, çiftçinin elini güçlendirmek ise destekten geçer.’’

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum