Duran CELBİŞ

Duran CELBİŞ


KENTLERDE YAŞAM KALİTESİ NASIL ARTAR?

31 Aralık 2016 - 00:01

Kentlerde yaşam kalitesinin artması için öncelikle iyi bir şehir planının yapılması gereklidir. Kentsel Yaşam Kalitesi ise, çağdaş kent ve çevre standartları çerçevesinde kentsel alt yapı, iletişim, ulaşım, konut, eğitim ve benzeri olanakların sağlanmasından geçmektedir.
 Daha geniş anlamıyla, kentin sunduğu fırsatları bireylerin eşit ve dengeli bir şekilde yararlanmaları, eğitsel, sanatsal, siyasal etkinliklere, katılabilme olanaklarına sahip olabilmeleridir.
Planlama ve uygulama faaliyetlerinin her kademesinde, planlama ilkelerinin geliştirilmesi ve etkinliğinin artırılması, sürdürülebilir gelişmenin sağlanması, eşgüdüm eksikliğinin giderilmesi, doğru ve güncel veri altyapısının geliştirilmesi, karar verme mekanizmalarında ve uygulamada katılım, saydamlık ve hesap verilebilirliğin arttırılması üzerinde durulmalıdır.
Kentsel yasam kalitesi, mimarlar, şehir plancıları ile kentleşme, çevre sorunları ve yerel yönetimler konusunda uzman kişiler tarafından planlanan ve geliştirilen bir projedir. Bu projelerin yönetiminde ve uygulamasında unutulmaması gereken en önemli konulardan biriside kentlerin kişiliklerinin korunmasıdır. Kültürel, tarihsel, doğal kaynakların ve dokusal farklılıkların asimile edilmeden tüm değerleri ile korunarak yapılanmasını sağlamaktır. Ayrıca yasam kalitesinin yüksek olması kentsel alanda ekonomik canlılığın artmasına, yerleşimin ekonomik anlamda zenginliğine de katkıda bulunacaktır.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum