İzmir Ceza Avukatı

13 Nisan 2022 - 17:35

 

https://www.vuralaltun.com/wp-content/uploads/2021/09/izmir-ceza-avukati.jpg
İzmir ceza avukatı ceza yargılaması aşamasında müvekkillerine adil şekilde yargılanma hakkı kapsamında en etkili ve başarılı neticeyi almak üzere hukuki destek sağlar. Ceza yargılaması üç ana unsurdan oluşur bunlar iddia, savunma ve yargılamadır. Savunma hakkı ile kendisine bir suç isnat edilen kişilerin söz konusu suçun veya suçların işlemediği veya eylemlerin meşru müdafaa, zorunluluk hali vs. gibi sebeplerle işlenmiş olmasına rağmen daha az cezayı hak ettiğini veya kişisel cezasızlık sebeplerinin varlığı halinde cezalandırılmaması gerektiği gibi yargı makamları önünde ileriye sürebilir.

İzmir Ceza Avukatı Verilen Hukuksal Hizmetleri

İzmir ceza avukatı olarak verilen bazı ceza davaları hizmetleri, hayata karşı suçlar yani kasten adam öldürme, insan ticareti gibi suçlar, kasten yaralama, cinsel saldırı, taciz ve istismar olayları, tehdit, şantaj, hakaret, özel hayatın gizliliği ihlali, hırsızlık, mala zarar verme, parada sahtecilik, resmî belgede sahtecilik, fuhuş gibi çeşitli ceza suçları bu kapsama girer. Ceza hukuku bakımından temel kavramların daha iyi bir şekilde anlaşılması ve bilinmesi gerekir. Çünkü ceza kanunlarının bilinmemesinin mazeret sayılmayacağı kabul edilmiştir.
Türk Ceza Kanunu’na göre ceza kanunun amacı kişilere hak ve özgürlüklerini kamu düzeni ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığı, çevre ve toplum barışını koruyarak suç işlemesini önlemektir. Bu sebeple söz konusu olan ihlallerde ıslahı önem arz eder. Fakat ceza hukukun uygulanmasında genel geçer birtakım ilkeler söz konusu olabilmektedir. Tüm bunlar İzmir avukat tarafından değerlendirilir ve müvekkillere sunulur.

Ceza Hukukunda Avukatın Önemi Nedir?

https://www.vuralaltun.com/wp-content/uploads/2021/09/en-iyi-izmir-ceza-avukati.jpg
Ceza hukuku avukatın önemi nedir konusunda ceza alanında avukatlar şüpheli olan kişileri, sanıkları, mağdurları, suçtan zarar gören kişileri, katılanı, suçtan sorumlu olan diğer kişileri temsil eden avukatlardır. Bu bağlamda adliyede, kolluk makamları, suç için önemli diğer mahallerde bulunurlar. İfade ve sorguya katılarak isnatla alakal bilgilendirmeyi sağlarlar.
Dilekçeler ile veya sözlü olarak müvekkillerin haklarını koruma altında tutarlar bu sebeple kişilerin en temel haklarından olan özgürlük hakkının kayıp edilmemesi açısından güçlü ve daha etkili temsil edilme durumu hayati bir öneme sahiptir. Bu durumlardan anlaşılacağı üzere ceza hukuku, özgürlüğe direkt etki eden bir daldır bu sebeple riske atılmamalıdır.

İzmir Boşanma Avukatı

İzmir boşanma avukatı ile boşanma davaları, müvekkillerin hak kayıpları yaşamadan en kısa sürede davalarını sonuçlandırmalarına yardımcı olunur. Alanında uzman ve tecrübeli boşanma avukatları kadrosu ile aile hukukunun tüm alanlarında müvekkillere destek verilir. Burada amaç tamamen boşanma davaları başta olmak üzere aile hukukunun tüm alanlarında adaleti sağlamaktır. Boşanma, eşlet hayattayken evlilik ilişkilerinde mahkeme kararı ile hukuken son verilmesi denilebilir. Boşanma işle birlikte eşlerin birlikte anlaşmalı şekilde veya çekişmeli olarak boşanmalarda farklı hizmetler verilir ve müvekkillerin haklarını koruyarak boşanma işlemini gerçekleştirmesi sağlanır.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum