Sadık ÜZER

Sadık ÜZER


İNSAN TESİRE AÇIK BİR VARLIKTIR

02 Haziran 2016 - 00:03

Çok değerli okuyucularım!
Yüce Rabbimiz (c.c) Kur’an-ı Kerim’in Tevbe Suresi’nin 119. Ayeti celilesinde anlam olarak biz mü’minlere çok açık ve net olarak şöyle buyuruyor: “Ey İman edenler! Allah’tan korkun ve sadıklarla – salihlerle – beraber olun!” Allah Teâla burada kendi emir ve yasaklarına uyarak korkmaya ve Salih insanlarla ve onların halleriyle hâllenmek üzere beraber olmaya davet ediyor. Rabbimiz bu beraberliğin devamlılığını istiyor.
Gerçekten salihlerle ve sadıklarla beraberliği artırmak, sadâkat vasfını kazanmaya onu devam ettirmeye, onların halleriyle hâllenmeye Allah’ın izniyle vesile olur.
Evet, insanoğlu tesire açık bir varlıktır. Bu iş, maddi olarakta, manevi olarakta öyledir.
Atalarımız ne güzel demişler: “İs yanında bulunursan is kokarsın, mis yanında bulunursan mis kokarsın.” Toplum içerisinde, çok merhametli, fedakâr, cömert insanların arasında bulunan bir insan, hiç farkına varmadan aynı davranışlara ve güzelliklere kavuşur. Tasavvuf yolunda önemli bir faktör olan Rabıta, gerçek muhabbetin hâller transferidir. “Üzüm üzüme baka baka kararır.” Sözüde bu gerçeğin açık ifadesidir.
Salih ve sadıklarla beraberlik, nefislerin uslandırılmasında gözle görülmeyen fakat varlığı inkar edilmeyen pozitif ve aktif bir enerjidir. Salih insanların muhitinde bulunmak, onların hallerini ve tavırlarını müşahede etmek, hatta onların nûrânî yüzlerine bakmakta çok büyük önem arz eder. Bu nedenle, maneviyat büyüklerinin huzurlarında bulunabilmek de çok büyük bir nimettir.
Cennet vatanımızın, hususiyle güzel Antalya’mızın yetiştirdiği büyük müfessir Elmalı’lı Hamdi Yazır Hoca Efendi bu ayet-i celile’nin yorumunda öyle diyor: “Ey İman etmiş olanlar! Allah’tan korkunuz, Allah’ın razı olmayacağı şeyleri yapmaktan sakınınız ve sadıklarla beraber olunuz...” Her hususta doğru ve dürüst kişilerle beraber olunuz, onlarla yakınlık kurunuz, onlardan uzaklaşıp ayrı kalmayınız. Açıkçası münafıklardan sakınıp, Peygamberimiz (s.a)’in ve onun şerefli sahabîlerinin yolunda olanların safında yer alınız, onlar gibi özü doğru, sözü doğru, işi doğru olunuz. Onlarla beraber olunuz ve onlara tâbi olunuz.
Cenab-ı Hakk (c.c) “Salihlerle beraber olun!” İfadesiyle: “Doğrulardan olun!” ya da “Doğrular arasında yer alın” anlamını taşıyor. Doğrudan doğruya mü’minleri doğruluğa teşvik ediyor.
Efendimiz (s.a)’in uyarıcı bir hadisi şerifi bu konuyu açıkça ortaya koyuyor: “Tacirler, kıyamet gününde, fâcirler olarak haşr olunacaklardır. Ancak yalandan sakınanlar, yeminlerinde doğru olanlar ve sözlerinde sadık olanlar müstesna.” Buyuruyorlar.
Kıymetli okuyucularım!
Efendimiz (s.a)’in geniş kapsamlı şerefli ifadelerini birlikte dinleyelim: “Kazancın en hayırlısı, söyledikleri zaman yalan söylemeyen, emanet edildiği zaman hıyanet etmeyen, va’dettikleri – söz verdikleri – zaman caymayan, satın aldıkları zaman kötülemeyen, sattıkları zaman övmeyen, borç aldıkları zaman borçlarını savsaklamayan ve borç verdikleri zaman da zorluk çıkarmayan tacirlerin kazancıdır.” Buyuruyorlar.
Netice olarak, Allah Teâla, biz mü’minlere her zaman takvayı gözetmemizi, sadıklarla ve salihlerle beraber olmamızı emretmiştir.
Ya Rabbi! Bizleri salihler zümresine dahil eyle!...

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum