A'DAN Z'YE 'KURBAN'

BİZ SORDUK, MÜFTÜ OSMAN ARTAN YANITLADI…

Güncel 8 Ağustos 2018 18:06
A'DAN Z'YE 'KURBAN'
-A +A

Kurban Bayramı ve kurban ibadetinin ehemmiyetini Gazete Bir’e anlatan Antalya Müftüsü Osman Artan, vatandaşların kurbanla ilgili merak ettikleri soruları yanıtladı. Kurban Bayramı’nın kendine has bir ilahi anlamı olduğunu ifade eden Müftü Artan, “Kurban Bayramı sadece et yemek, kavurma yemek veyahut da buzdolaplarına kavurma koymak değildir” diyerek paylaşmanın önemine vurgu yaptı.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında uyarılarda bulunan Antalya Müftüsü Osman Artan, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Kimlerin kurban kesmekle yükümlü olduğu, kurban keserken nelere dikkat edilmesi gerektiği ve kurban etinin nasıl değerlendirilmesi gerektiği konularında açıklamalarda bulundu. Antalya'nın bir turizm kenti olduğunu hatırlatan Müftü Artan, bu bayramda da milyonlarca turistin kenti ziyaret edeceğini, vatandaşların turiste örnek olacak şekilde kurban ibadetini yerine getirmesi gerektiğini aktardı.

KARDEŞLİK KÖPRÜSÜ: KURBAN BAYRAMI
Müftü Artan, kurban kesmek yerine sadaka vermekle aynı ibadetin yerine getirilemeyeceğini söyledi. Kurban Bayramında kurbanın et ihtiyacını gidermek için kesilmediğini dile getiren Müftü Artan, Kurban Bayramının kendine has bir ilahi anlamı olduğunu belirterek, kesilen hayvanın etlerinin dine uygun bir şekilde dağıtılması gerektiğini kaydetti. Kurbanın paylaşma ve ulaştırma anlamı taşıdığına dikkat çeken Artan, yıllık et ihtiyacını karşılama düşüncesi ile kurban kesmenin dinen uygun olmadığını belirtti.

KÖTÜ NİYETLİ KİŞİLERİN KURBANI OLMAYIN

Müftü Artan, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların kurbanlık hayvan teminine başladığını ifade ederek, kurbanın nakit ya da kredi kartı ile de taksitli olarak alınabileceğini söyledi. Artan, geçen yıllarda vekalet yolu ile kurban kestirmek isteyen vatandaşların kötü niyetli kişiler tarafından kandırılarak ibadetlerinin engellendiğini hatırlatarak, "Vatandaşlarımızın Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından onaylı kurumlara vekalet vermeleri gerekir" ifadelerini kaydetti.

İŞTE KURBANLA İLGİLİ MERAK EDİLEN HER ŞEY

Gazete Bir olarak biz sorduk, Antalya İl Müftüsü Osman Artan siz değerli okuyucularımız için cevapladı. Başlıklar altında Müftü Artan’ın açıklamaları şöyle:

KURBAN NEDİR?
Sözlükte, yaklaşmak, yakınlık peyda etmek anlamına gelen kurban, dinî terim olarak: İbâdet niyetiyle Kurban kesme günlerinde (kurban bayramının, birinci, ikinci ve üçüncü), belirlenmiş bir hayvanı Allah rızası için kesmektir. Buna ''udhiyye'' denir. İslâm'ın mali ibadetlerinden biridir. Kurban kesmek, İmam Ebû Hanife'ye göre vacip, İmam Şâfiî, İmam Mâlik, İmam Ahmed b. Hanbel ve Hanefilerden İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed'e göre, sünnet-i müekkededir.

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Ergenlik çağına giren, zengin, mukîm (yolcu olmayan) her erkek ve kadın müslüman kurban kesmekle yükümlüdür. Buradaki zenginlikten maksat; kişinin temel ihtiyaçlarından başka 80.18 gr. Altın veya bunun kıymetinde mal veya paraya sahip olmasıdır. Zekattaki zenginlik ölçüsü ile, kurbandaki zenginlik ölçüsü aynı olmakla beraber, zekatta olduğu gibi, malın artıcı olması şart olmadığı gibi, üzerinden bir yıl geçmiş olması da gerekmez. Daha önce fakir iken, kurban kesme günlerinde yukarıda zikredilen zenginlik ölçüsüne ulaşan kimse, kurban kesmekle yükümlü olur.

KURBAN KESİMİNİN VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR?
Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder. Şâfiîlere göre ise 4. günü de kurban kesilebilir. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanın gündüz kesilmesi uygundur. Bayramın birinci günü kesmek daha faziletlidir.

AİLEDE BİR KİŞİNİN KURBAN KESMESİ YETERLİ Mİ?

İslâm dininde; ailede ''malbirliği'' değil, ''mal ayrılığı'' prensibi vardır. Yani bir aile içinde de olsa, herkesin malı, kendisine aittir. Bir kimse, babasının, eşinin veya oğlunun servetiyle zengin sayılamaz. Baba fakir olduğu halde oğlu; koca fakir olduğu halde karısı zengin olabilir. Bu bakımdan, aile içinde, diğer şartlarla beraber kimler dinen zengin sayılırsa, sadece onlar kurban kesmekle yükümlü olurlar. Hepsi zengin sayılırsa, her birinin ayrı ayrı kurban kesmesi gerekir. Aile içinde zengin sayılan kimse yoksa, hiçbiri kurban kesmekle yükümlü olmaz.

SADAKA VERİNCE KURBAN KESİLMİŞ SAYILIR MI?
Kurbanın rüknü, kurban edilmesi caiz olan hayvanlardan birini, kurban kesme günlerinde kesmektir. Bu itibârla, kurban kesmek yerine, kurban bedelinin veya kurbanlık hayvanın (kesilmeden) yoksula yahut bir hayır kurumuna bağışlamakla, kurban ibadeti yerine getirilmiş olmaz. Ancak kurban, herhangi bir sebeple, eyyam-ı nahr denilen kurban kesme günlerinde kesilememiş ise, bu günlerden sonra kurban kesilmez. Bu takdirde sadakaya dönüşür; dolayısıyla kurbanlık hayvanın aynısının veya bedelinin tasadduk edilmesi gerekir.

HANGİ HAYVANLARDAN KURBAN OLUR?

Kurban; koyun, keçi, sığır, manda ve deveden olur. Bu hayvanların erkekleri kurban edilebileceği gibi, dişileri de kurban edilebilir. Bunlardan devenin 5, sığır ile mandanın 2 ve koyun ile keçinin bir yaşını doldurmuş olmaları gerekir. Ancak koyunlar 6 ayı tamamladıkları halde, bir yaşını doldurmuş gibi gösterişli olurlarsa bunlar da kurban edilebilir. Keçi ise olmaz, onun mutlaka yaşını doldurması lazımdır. Bu hayvanların dışında hiçbir hayvanın kurban edilmesi sahih olmaz. Bir koyun veya keçiyi ancak bir kişi kurban edebilir. Fakat sığır, manda ve deve yedi kişiye kadar ortaklaşa kurban edilebilir. Yedi kişiyi geçmemek şartıyla, ortakların tek veya çift olmalarında bir fark yoktur.

BİR HAYVANIN KURBAN OLMASINA ENGEL OLAN KUSURLAR NELERDİR?
Kurban, bir ibadet olduğu için, kurbanlık hayvanların kusursuz olmaları gerekir. Bazı kusurlar vardır ki; bunlar, hayvanın kurban olmasına engeldir. Bu kusurların başlıcaları şunlardır:

İki veya bir gözü kör olan, kemiklerinde ilik kalmayacak derecede zayıflamış olan, kesim yerine yürüyerek gidemeyecek kadar topal olan, kulağının ve kuyruğunun üçte birinden fazlası kopmuş olan, dişlerinin yarıdan fazlası dökülmüş olan, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırılmış olan, ölüm derecesinde hasta olan hayvanlar kurban edilmezler.
Boynuzsuz veya boynuzu biraz kırılmış, dişlerinden birazı dökülmüş ve burulmuş hayvanların kurban edilmeleri caizdir.

KUYRUKLARI KOPARILAN KOYUNLARIN KURBAN EDİLMESİ CÂİZ MİDİR?

Doğumlarının ilk aylarında daha sağlıklı gelişmesi için kuyruklarının fazla kısımları boğulmak suretiyle düşürülen merinos cinsi koyunların kurban edilmelerinde bir sakınca yoktur. Çünkü bu durum, hayvanın, emsaline göre kıymetini azaltan bir ayıp değildir.

KİŞİNİN KURBANI KESİLİRKEN BAŞINDA BULUNMASI GEREKİR Mİ?
Kurban kesmekle yükümlü olan kişinin, keseceği kurbanı bizzat satın alması, kendisinin kesmesi veya kesilirken yanında bulunması kurbanın sahih olması için gerekli değildir. Bunlar vekalet yoluyla da yapılabilir. Çünkü kurban malî bir ibadettir. Malî ibadetlerde vekalet caizdir. Hiçbir mazeret olmadan da, kişi kendi adına kurbanını satın alıp kesmek üzere güvendiği bir kimseyi vekil tayin edebilir. Vekil, hakiki şahıs olabileceği gibi, hükmi şahıs, yani özel veya resmi bir kuruluş da olabilir. Buna göre, yurtiçinde veya yurtdışında bulunan kimselerden, isteyenlerin, önceden bedelini ödeyerek, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın müşterek organizesiyle, vekaleten kurbanlarını kestirmeleri ve bu kurbanların etlerinin yurtiçi veya yurtdışındaki muhtaç dindaş ve soydaşlara ulaştırılması dinen câizdir.

TERAZİ İLE TARTARAK KURBAN HAYVANI ALMAK CAİZ MİDİR?

Tane hesabı ile satın alınan hayvanın kurban edilmesi caiz olduğu gibi; alıcı ve satıcı arasında, sonunda anlaşmazlık çıkmamak şartı ile, bedeli kesildikten sonra, etinin beher kilosu için, taraflarca önceden belirlenen fiyattan ödenmek üzere satın alınan hayvanın kurban olarak kesilmesi yine, canlı olarak tartılıp beher kilosu için takdir edilen bedel karşılığında satın alınan hayvanın kurban edilmesi de caizdir.

GAYRİMEŞRU YOLLA KAZANILAN PARAYLA KURBAN KESİLEBİLİR Mİ?
İslâm dini kişilerin meşru işlerle uğraşmalarını ve geçimlerini helâl yollardan temin etmelerini emreder. Buna rağmen gayr-i meşru yolla bir kazanç elde edilmiş ve bu kazancın sahibi belli ise, bunun sahibine iade edilmesi; belli değil ise, karşılığında sevap beklenmeksizin yoksullara veya hayır kurumlarına verilerek elden çıkarılması ve tevbe edilmesi gerekir. Mali yönü bulunan her ibadet helal kazanç ile yapılmalıdır. Bu sebeple, gayr-i meşru yolla elde edilen kazanç ile kurban kesmek dinen caiz değildir. Bununla birlikte, bir kimse haram yoldan kazanılan parayla kurban kesmişse, kesilen hayvanın etinin yenmesi ve dağıtılması gibi dünyevi hükümler açısından kurban şeklen yerine gelmiş olsa bile, Allah’a karşı ibadet sorumluluğu açısından bu, caiz ve makbul bir ibadet sayılmaz.

ALINAN KURBANA, DAHA SONRA BAŞKALARI ORTAK EDİLEBİLİR Mİ?
Büyükbaş hayvanlar bir kişiden yedi kişiye kadar ortak olarak kurban edilebilir. Böyle bir hayvan, yedi kişiye kadar ortak olarak satın alınabileceği gibi, alındıktan sonra veya elde bulunan büyükbaş hayvana yedi kişiyi geçmemek kaydıyla başkaları da ortak edilebilir.

TAKSİTLE KURBAN ALINABİLİR Mİ?
Kişi, mülkiyetinde bulunan ve kurbanlık vasfını taşıyan hayvanı, kurban olarak kesebilir. Bu itibarla ister peşin ister taksitle olsun satın aldığı hayvan kişinin mülkiyetine geçtiğinden, bu hayvanın kurban edilmesinde sakınca yoktur.

Facebook'ta paylaş butonu
Print
Yorum Yap
Yorumunuz
1000

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

Facebook Yorumları
Dikkat Çekenler
Yazarlar
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
Alıntı Yazarlar
Anket

Sayfalar
Duyurular
Linkler
Arşiv
Günlük Gazeteler
Oku
Ziyaretçi Defteri
Hava Durumu
Hava Durumu
Yükleniyor...